EBA Giriş ve Kayıt Sayfası

Değerli öğrenciler EBA giriş için öncelikle okulunuzdan (öğretmeninizden) EBA şifresi almanız gerekmektedir. Bu şifreyi biliyorsanız MEB EBA girişi kolaylıkla yapabilirsiniz.

EBA nedir? EBA ne işe yarar? EBA nasıl kullanılır?

EBA’nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA’ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine  başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.

Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA’ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA’ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istdiği gibi faydalanabilmektedir.

EBA sistemi içinde bir dolu dünya barındırmaktadır. EBA kısaca;

– Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

– Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

– İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

– Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

– Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

– Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

– Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

– Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

– Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

EBA’nın içinde ses, haber, video gibi modüller vardır. Bu modüller kullanılarak istenilen işlem yapılabilmektedir.

EBA’ya giriş yapmak için tıklayınız….

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162

Sabit makaralarda sistem dengedeyken daha büyük ya da daha küçük ağırlıkta makara kullanmanın yükün kuvvete olan eşitliğini etkileyip etkilemediğini araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınız ile paylaşınız.

 • CevapHareketli makaralarda 

Hareketli makaralarda yükü kaldırmak için uygulanacak kuvvet yükün yarısına eşdeğerdir. F =G/2 şeklinde olur.
Hareketli makaralarda kuvetten kazanç vardır.
Hareketli makaraya bağlı olan bir yükü h kadar kaldırmak için ipi 2h kadar çekmek gerekir. Yoldan kayıp vardır.
Hareketli makaralar, sabit makaralarda olduğu gibi kuvvetin yönünde değişiklik meydana getirmez.
Hareketli makaralarda , makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163

Ömer, sürtünmelerin önemsenmediği yukarıdaki sabit makara düzeneklerinde 100 N ağırlığındaki
özdeş su kovalarını F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile ayrı ayrı dengede tutuyor. Buna göre; a) Uyguladığı F1t F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap:Çevresine dolanan ip çekildiğinde dönerek alçalma veya yükselme hareketi yapan makaralara hareketli makaralar denir. Hareketli makaralarda ipin bir ucu sabit bir yere asılıdır. Diğer ucu ise kuvvetin uygulandığı uç olup yük, makaraya bağlıdır. Bu yüzden makara yük ile birlikte aşağı veya yukarıya doğru hareket eder.

b) Hangi sistem, Ömer’in uyguladığı kuvvetin yönünü değiştirmemiştir?

 • Cevap: Çevresine dolanan ip çekildiğinde dönerek alçalma veya yükselme hareketi yapan makaralara hareketli makaralar denir. Hareketli makaralarda ipin bir ucu sabit bir yere asılıdır. Diğer ucu ise kuvvetin uygulandığı uç olup yük, makaraya bağlıdır. Bu yüzden makara yük ile birlikte aşağı veya yukarıya doğru hareket eder.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170

Etkinlik Uyarıları
Ölçülecek ağırlıkların dinamometrenizin ölçüm aralığında olmasına ve dilbasarın taşıyabileceği ağırlığın üzerinde olmamasına dikkat ediniz.
Etkinliğin Yapılışı
Dilbasara çivi yardımı ile 4 cm aralıklarda 3 tane delik açınız.
Delikleri 1’den 3’e kadar numaralandırınız.
Destek çubuğunu üçayak üzerine sabitleyiniz.
4 İkili bağlama parçasını destek çubuğuna takarak lastik tıpayı bağlama parçasının açık tarafına yerleştiriniz.
4 Harita çivisini dilbasarın birinci deliğinden geçirerek lastik tıpaya takınız.
4 Dilbasarın aşağı ve yukarı rahatça hareket edebildiğinden emin olunuz.
4 Yukarıya doğru kuvvet uygulayacak şekilde dinamometreyi üçüncü deliğe takınız.
4 Çeşitli ağırlıkları 2. deliğe Görsel 1 ‘deki gibi takarak dinamometrede okunan değer ile takmış olduğunuz ağırlık değerlerini karşılaştırınız.
4 Aynı işlemi dinamometre ile ağırlıkların yerlerini değiştirerek Görsel 2’deki gibi tekrarlayınız.
Neler Gözlemlediniz?
✓ Dinamometre hangi deliğe asılı iken dinamometrede okunan değer dilbasara takılı olan ağırlıktan daha küçük bir değeri göstermiştir? Sebebini açıklayınız.

 • Cevap: Dinamometre; iç içe geçmiş silindir, yay ve kancadan oluşur Kuvveti ölçen alete dinamometre denir. Dinamometrenin diğer adı kuvvet ölçerdir.Birimi Newton’dur ve N harfi ile gösterilir.Dinamometre yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılmıştır.Hareketli makaralar, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmez. Sistem dengede iken makara ağırlıkları ihmal edilirse uygulanan kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından daha küçüktür. Bu yüzden hareketli makara sistemlerinde ya da hareketli makara içeren düzeneklerde kuvvet kazancı sağlanabilmektedir. Kuvvetten kazanç sağlanabilirken yoldan ise kayıp yaşanmaktadır. Ayrıca hareketli makara sayısının artması kuvvet kazancını artırabilmektedir.

✓ 1. ve 2. görseller hangi tip kaldıraçlardır? Günlük hayatta kullanılan bu tip kaldıraçlara örnekler vererek açıklayınız.

 • CevapYaygın Olarak Kullanılan Basit Makineler Günlük yaşamda yaygın olarak makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, dişli çark, vida ve kasnak adı verilen basit makineler kullanarak işlerimizi daha kolay yaparız

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177

Aşağıda verilen aletleri basit makine çeşitleriyle eşleştiriniz.

 • Cevap:

Aşağıdaki soruları yukarıda numaralandırılmış şekillere göre cevaplayınız. (Makara ve kaldıraç çubuklarının ağırlıkları ihmal edilmiştir.)

Hangisi ya da hangileri kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz? Yazınız.

 • Cevap1 ve 2

Hangisi ya da hangileri kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kaybeder? Yazınız.

 • Cevap: 3, 4 ve 5

Hangisi ya da hangileri yoldan kazanç sağlarken kuvvetten kaybeder? Yazınız.

 • Cevap6

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdaki basit makinelerden hangisi, desteğin arada olduğu kaldıraca örnektir?
A) Pense B) El arabası C) Maşa D) Cımbız

 • CevapA

2) Aşağıda basit makineler ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Bazı basit makineler enerjiden kazanç sağlar.
B) Palangalar çok büyük kuvvet kazancı sağlayan sistemlerdir.
C) Eğik düzlemlerde yükün hareket ettirildiği yol, eğik düzlemin yüksekliğidir.
D) Çıkrık sistemlerine vida örnek olarak gösterilebilir.

 • CevapB

3) Ağırlıkları farklı iki çocuk, destek noktasının yeri değişebilen bir kaldıraçta oynuyor. Ağırlığı az olan çocuğun, ağırlığı fazla olan çocuğu dengeleyebilmesi için kaldıraçla ilgili ne yapması gerekir?
A) Destek noktası, ağırlığı fazla olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır.
B) Destek noktası, ağırlığı az olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır.
C) Ağırlığı az olan çocuk desteğe doğru yürümelidir.
D) Çubuk kalınlaştırılmalıdır.

 • CevapA

4) 50 N ağırlığındaki bir cisim, aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisi ile yukarı çıkarılırsa bu cisme en az kuvvet uygulanmış olur?

 • CevapD

5) I. Bir iş yaparken basit makineler enerji tasarrufu sağlar.
II. Bir iş yaparken basit makineler kolaylık sağlar.
III. Basit makineler kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

 • CevapC

6) Aşağıda verilen basit makine çeşitlerinden hangisi çıkrık sistemine örnek gösterilebilir?
A) Çekiç B) El arabası C) Anahtar D) Merdiven

 • CevapC

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183

7) Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 N ağırlığındaki özdeş cisimler F1f F2, Fa ve F4 kuvvetleri ile dengededir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edildiğine göre bu yükleri dengede tutan kuvvetlerin hangisi en küçüktür?

 • CevapB

8) Yanda bir çıkrık düzeneği gösterilmişti.Bu düzenekte.. olduğuna göre: verilenlerden hangisi yada hangileri ayrı ayrı yapılırsa kuvvet kazancı artırabilir ?

 • Cevap: C

9) Sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemsenmediği yandaki sabit makara düzeneğinin kefesine önce 10 N’luk bir yük konulmuş ve sistem F, kuvveti ile dengelenmiştir. Kefeye daha sonra 5 N’luk bir yük daha eklenince sistem F2 kuvveti ile dengelenmiştir. Kefenin ağırlığı bilinmediğine göre F, ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N olabilir?

 • CevapC

10) Aşağıda verilenlerden hangisi dişli çarkların kullanım alanlarından biri değildir?
A) Bisikletler
B) Saatler
C) Motorlu taşıtlar


D) Cep telefonları

 • Cevap: D

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184

11) I. Tahterevalli
II. Eğik düzlem
III. El arabası
IV. Bisiklet
Yukarıdakilerden hangileri bileşik makineye örnek verilemez?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) III ve IV

 • CevapA

Ağırlığı önemsiz eşit bölmelendirilmiş kaldıraçlarda bulunan özdeş G ağırlığı; F,, F2 ve F3 kuvvetleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre;
I. F, kuvvetinin büyüklüğü G ağırlığından fazladır.
II. II numaralı sisteme cımbız örnek gösterilebilir.
III. F3 kuvvetinin büyüklüğü G ağırlığına eşittir.
12) Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

 • Cevap: A

13) Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?

A) Makara B) Kaldıraç C) Tükenmez kalem D) Kürek

 • CevapC

14) En az iki çeşit basit makine içeren düzeneklere bileşik makine adı verilir. Bisiklet de farklı basit
makineler içeren bir bileşik makinedir.
Aşağıdaki verilenlerden hangisi bisikletin yapısında bulunan basit makinelerden biri değildir?

A) Çıkrık B) Makara C) Kaldıraç D) Dişli çark

 • CevapB

15) Zihin gelişimi için düzenli olarak ceviz yemek isteyen Hatice, ceviz kıracağından yararlanarak ceviz kırmak istiyor.
Hatice, ceviz kıracağı üzerindeki F1,f F2, F3 ve F4 ile gösterilen kuvvetlerden hangisini uygular ise daha az kuvvet uygulayarak ceviz kırabilir?

 • CevapD

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186

Çekirgeler özellikle tarım arazilerine çok büyük zararlar vermiştir. Sizce çekirgelerin normalden daha fazla artmasının sebebi ne olabilir? Çekirge sürülerini tamamen yok etmek Van’daki sorunun çözümünü sağlarken başka problemlere yol açar mı? Acaba çekirgelerin çok artması, başka bir canlının artması veya yok olmasından kaynaklanmış olabilir mi?

 • Cevap:Canlılar arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu etkileşimde bir canlı yok olunca veya canlının sayısı değişince, onunla beslenme yönünden ilişkili olan başka bir canlı ya da canlılar da bu durumdan etkilenir. Çekirge istilalarının nedenlerinden biri de canlılar arasındaki bu dengenin bozulmasıdır

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 193

Verilen görselleri inceliyerek soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki canlılardan bir besin ağı oluşturarak aşağıdaki alana oluşturduğunuz besin ağını çiziniz. Aşağıda verilen soruları çizmiş olduğunuz besin ağına göre cevaplayınız.

 • Cevap:

b) Oluşturduğunuz besin ağının ilk halkasını hangi canlı oluşturmaktadır? Nedenini açıklayınız.

 • Cevap: Çimen. Besin ağları üretici canlılar ile başlamak zorundadır.

c) Oluşturduğunuz besin ağında bitkiler olmasaydı canlıların beslenme ilişkileri nasıl olurdu? Yorumlayınız.

 • Cevap: Canlıların beslenme şekli karışık olurdu ve besin zinciri bozulurdu.

ç) Oluşturduğunuz besin ağına göre tavşanın dokularında tespit edilen zararlı bir madde hangi canlının dokusunda daha çok birikmiş olabilir? Nedenini açıklayınız.

 • Cevap: Kartal çünkü beslenme basamaklarının üst kısımlarına gidildikçe dokularda biriken zararlı madde miktarı artar.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202

Etkinliğin Yapılışı
-> Erlenmayerleri bir miktar su ile doldurunuz.
Suların üzerine 3 tatlı kaşığı şeker ilave ederek baget yardımı ile karıştırınız.
-» Erlenmayerlerden birine içerisindeki şekerli suya ek olarak bir tatlı kaşığı hamur mayası koyunuz.
-* Balonları erlenmayerlerin ağzına geçirerek erlenmayerleri sıcak bir ortamda bir süre bekletiniz.
-» Süre sonunda balonlardaki değişimi gözlemleyiniz.
Neler Gözlemlediniz?

✓ Balonlarda bir değişiklik oldu mu? Bunun nedeni ne olabilir? Tartışınız.

 • Cevap:Oksijensiz solunumda olduğu gibi besinlerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımı ile parçalanıp enerji elde edilmesine fermantasyon denir. Oksijensiz solunumdan elde edilen enerji miktarı gibi bazı farklılıklar göstermektedir. Fermantasyon sonucu elde edilen enerji miktarı oksijenli ve oksijensiz solunuma göre oldukça azdır. Laktik asit ve etil alkol fermantasyonu olmak üzere iki çeşittir. Fermantasyon sonucu oluşan ürünler, fermantasyon çeşidine göre farklılık gösterir

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 203

Aşağıda verilen bulmacanın sorularının ne olabileceğini “Sorular” bölümüne yazınız.

 • CevapCevaplar şu şekildedir:

1) Fotosentez için gereklidir.
2) Havada %21 oranında bulunan gaz.
3) Besinlerin hücrelerde parçalanması yolu ile enerji üretimi.
4) Fotosentez ürünü.
5) Fotosentez yapabilen canlı grubu.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 214

1) Su döngüsünün nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki bölüme çizerek açıklayınız.

 • Cevap:

2) Madde döngülerinin yaşam için öneminin neler olduğunu aşağıda verilen bölüme yazınız.

 • Cevap: Canlıların gereksinimi olan tüm maddeler madde döngüleri sayesinde sağlanır. Madde döngüleri olmasaydı canlılık bir süre sonra biterdi.

3) Sınıftaki arkadaşlarınızdan birini seçerek ekolojik ayak izini hesaplayınız. Çıkan sonucu kendi ekolojik ayak izinizle karşılaştırarak sonuçlarını aşağıda verilen bölüme yazınız.

 • Cevap: Sınıftaki arkadaşlarınızdan birini seçerek ekolojik ayak izini belirlemeli ve karşılaştırmalısınız.

4) Küresel iklim değişikliğinin Dünya ve insan yaşamına nasıl bir etkisi olabileceğini aşağıdaki bölüme yazınız.

 • Cevap: Küresel iklim değişikliği ile birlikte sıcaklık artışı olmuş ve buzullar erimeye başlamıştır. İklim değişikliği insan sağlığını doğrudan veya dolaylı yollardan olumsuz etkileyebilmektedir. İklim değişikliği ile birlikte ölümlerin daha çok sıcak çarpması, ateş ve su kaybından kaynaklandığı, kişide kalp yetmezliği, kronik solunum hastalıkları ve inme olmasının da ölümleri artırdığı tespit edilmiştir.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 219

Yukarıda 2015-2016 yıllarına ait ülkemizde üretilen, piyasaya sürülen ambalaj ve ambalaj atığı sonuçları verilmiştir. Bu veriler doğrultusunda aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1) 2015 ve 2016 yılı verileri karşılaştırılınca hangi maddelerin geri kazanım oranı artmıştır? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Plastik, metal ve ahşap ürünlerinin geri dönüşüm oranı 2016 yılında artmıştır.

2) 2016 yılı verilerine göre kâğıt geri kazanım oranında, 2015 yılı verilerine göre nasıl bir değişiklik olmuştur? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: 2015 yılında %103 olan geri dönüşüm oranı 2016 yılında azalarak %83’e gerilemiştir.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223

A. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız.

1) Besin ağı nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Besin zincirindeki tüketiciler tek bir besin çeşidi ile beslenmediği için besin zincirleri birbirileri ile yakın ilişkidedir. Bu nedenle besin zincirleri iç içe geçmiş hatta birbiriyle çakışan birçok besin zincirinden oluşmuş hâldedir. Bu şekilde iç içe geçmiş besin zincirlerine besin ağı denir.

2) Etçil, otçul ve hepçil canlılara örnekler veriniz.

 • Cevap:

Etçil hayvanlar;

1)Kurbağa
2)Köpekbalığı
3)Leopar
4)Kaplan
5)Ayı
6)Kurt
7)Köpek
8)Kedi


9)Kartal
10)Aslan

Otçul Hayvanlar;
1)İnek
2)Koyun
3)Geyik
4)At
5)Fil
6)Zürafa
7)Zebra
8)Keçi
9) Sığır
10)Tavşan

Hepçil Hayvanlar;
1) Fare
2)Tavuk
3)Maymun
4)Kuş
5)Ayı

3) Ekoloji piramitlerinde enerji kaybı yaşanmasının sebeplerini açıklayınız.

 • Cevap: Ekoloji piramitlerinde beslenme basamakları arasında enerji kayıpları yaşanmasının nedeni enerji akışı esnasında enerjinin bir kısmı etçil, otçul gibi diğer canlılara, bir kısmı da canlının kendisi tarafından kullanılması sonucu çevreye ısı enerjisi olarak aktarılmasıdır.

4) Üretici canlılara örnekler veriniz.

 • Cevap: Yeşil bitkiler, mavi yeşil algler, siyonobakteriler üretici canlı örneklerindendir.

5) Fotosentez nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Karbondioksit ve suyun ışık altında besin ve oksijene dönüştürülmesine fotosentez denir.

6) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan maddeleri açıklayınız.

 • Cevap: Oksijenli solunum sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkarken canlı için gerekli olan enerji de üretilmiş olur.

7) Azot döngüsü nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Organizmalar öldüklerinde azotun doğaya dönüşü için ayrıştırıcıların etkinlikleri başlar. Böylece canlı atıkları, ayrıştırıcıların etkinliği ile yeniden üreticilerin kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürülür. Topraktaki azotlu bileşiklerin bir bölümü bitkiler tarafından yeniden kullanılıp tüketicilere aktarılır. Bir bölümü ise azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından azot gazına dönüştürülerek atmosfere verilir. Topraktaki azotun havaya, havadaki azotun ise toprağa karışmasına azot döngüsü denir.

8) Ozon tabakasının seyrelme nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kloroflorokarbonlar, hidrokloroflorokarbonlar, halonlar, metil bromid içeren maddelerin kullanılması ozon tabakasının seyrelme nedenlerindendir.

9) Küresel iklim değişikliğinin olası sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bazı bölgelerin sular altında kalması, bazı bitki ve hayvanların nesillerinin tükenmesi, tarım ürünlerinin azalması küresel iklim değişikliğinin olası sonuçlarındandır.

10) Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Geri dönüşüm ile ekonomik açıdan, göz ardı edilemez bir değer olan ambalaj atıkları, çöp olmaktan çıkarılıp, yeniden değerlendirme yoluna gidilmesi ekonomik yönden, çevre kirliliğinin giderilmesi açısından, doğal kaynakların verimli kullanılması ve enerji tasarrufu sağlanması için önemlidir. Geri dönüşüm tesislerinde üretilen ürünlerin satışı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. Ayrıca bu tesislerde çalışan insanlara iş imkânı sağlanarak hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunmuş olunur.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 • Cevap:

1) Ölü bitki ve hayvan atıklarından beslenen canlılara……….ayrıştırıcı canlılar…….denir.
2) Birinci dereceden tüketicilere………koyun……….örnek olarak verilebilir.
3) Birbiri içerisine geçmiş besin zincirlerine………..besin ağı………..denir.
4) Ekoloji piramitlerinde üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe birey sayısı……azalır……
5) Fotosentez yapan canlılara ………….bazı bakteriler………….örnek verilebilir.
6) Oksijenli solunumda, fermantasyona göre daha ………..fazla………enerji üretilir.
7) Canlılar farklı besinlerden elde ettikleri enerjiyi …….ATP………..şekline çevirerek kullanır.
8) Hamurun mayalanmasını sağlayan ………….fermantasyon…………….yapan canlılardır.
9) Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına……….madde döngüsü…………denir.
10) Güneşin zararlı ışınlarını süzerek koruyucu bir tabaka oluşturan atmosfer bölümüne……………ozon tabakası……….denir.
11) Belli bir nüfusun, doğada ne kadar yük oluşturduğunu hesaplamak için oluşturulmuş yönteme ………ekolojik ayak izi……… denir.
12) Fotosentez hızı………yeşil………..ışıkta en azdır.
13) Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de………geri dönüşüm………dür.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 224

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

1) (D) Besin zincirleri üreticiler ile başlamak zorundadır.
2) (D) Fare ve ayı hepçil canlılara örnektir.
3) (Y) İç içe geçmiş besin zincirlerine enerji piramidi denir.
4) (D) Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe vücut büyüklüğü genellikle artar.
5) (Y) Fotosentez olayında besin ve oksijen kullanılır.
6) (Y) Bitkiler, sadece Güneş ışığı varlığında fotosentez yapabilir.
7) (D) Tüm canlılar solunum yapar.
8) (Y) Solunum olayının su döngüsüne katkısı yoktur.
9) (Y) Ülkeler, küresel iklim değişikliği ile ilgili ortak bir uzlaşmaya varamamışlardır.
10) (D) Cam, plastik ve ahşap atıkları, geri dönüşüm yapılabilen maddelerdir.

1) Yukarıda bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirinde noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Ot B) Çekirge C) Buğday D) Mısır

 • CevapB

2) Ekoloji piramidinin her basamağında bulunan canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretici canlılar


B) Tüketici canlılar
C) Ayrıştırıcı canlılar
D) Etçil canlılar

 • CevapC

3) Yanda bir besin ağı verilmiştir. Bu besin ağı için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) F canlısı III. derece tüketicidir.
B) A canlısı üretici bir canlıdır.
C) E canlısı, B ve C canlıları ile beslenmektedir.
D) D canlısı etçil bir canlıdır.

 • CevapA

4) Yandaki ekoloji piramidi için;
I. A canlısının birey sayısı, B canlısının birey sayısından fazladır.
II. Zehirli bir madde, D canlısının dokusunda daha fazla bulunur.
III. C canlısının vücut büyüklüğü, B canlısının vücut büyüklüğünden genellikle fazladır.
Yukarıda verilen yorumlardan hangileri yapılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

 • CevapD

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225

5) Fotosentez olayı yanda görseli verilen bitkinin en çok hangi kısmında gerçekleşir?

 • CevapB

6) Özdeş A ve B bitkilerinden biri güneş ışığı, diğeri ise fener ışığı altında bekletiliyor. Saksılardaki topraklar özdeş ve bitkilere verilen su miktarları eşit olduğuna göre;
I. B bitkisi kısa bir süre sonra ölür.
II. A bitkisi sadece fotosentez yapar.
III. B bitkisinin kütle artışı daha az olur, yorumlardan hangisi ya da hangileri yapılabilir?

 • CevapB

7) Canay, uzun zamandır görmediği, üniversite yurdunda oda arkadaşlığı yaptığı arkadaşının doğum günü için güzel bir çiçek almıştır. Çiçeği iki gün sonra arkadaşına verecek olan Canay, aşağıdakilerden hangisini yaparsa çiçeği solmadan arkadaşına verebilir?
A) Çiçeği karanlık bir odada bekletirse
B) Çiçeği şeffaf bir poşet ile sararsa
C) Çiçeği odanın penceresinin kenarına koyarsa
D) Çiçeği buzdolabında saklarsa

 • CevapC
Ads by optAd360

8) Solunum sonucu elde edilen enerji aşağıda verilen yapılardan hangisinde depolanır?
A) DNA B) Fosfat C)ATP D) Besin

 • CevapC

9) Yanda, solunum ile fotosentez olayları arasındaki madde döngüsü verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlere aşağıda verilenlerden hangisi yazılabilir?

 • CevapA

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226

10 ve 11. soruları “Yiyecek ve İçeceklerimizi Dönüştüren Sihir: Fermantasyon” parçasına göre cevaplayınız.

10) Aşağıda fermantasyon He ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Fermantasyona neden olan mikroorganizmalar bir süre sonra ölür.
B) Bazı sebze ve meyveler fermantasyon ile başka ürünlere dönüşmez.
C) Fermantasyon yapan canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamış olur.
D) Fermante ürünlerin günlük yaşamda kullanımı oldukça yaygındır.

 • CevapD

11) Aşağıda verilen ürünlerden hangisi fermantasyon sonucu üretilen ürünlerden biri değildir?

A) Sucuk B) Boza C) Reçel D) Sirke

 • CevapC

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227

12) Fotosentez hızına etki eden faktörler ile ilgili öğrencilere aşağıda verilen sorular sorulmuş ve bu soruları doğru veya yanlış olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda soruların karşılarında bulunan cevaplar bölümlerine doğru cevaplar için “D”, yanlış cevaplar için “Y” yazmaları istenmiştir.

1.Karbondioksit miktarının artması fotosentez hızını artırır. ()
2.Işık renginin fotosentez hızına etkisi yoktur. ()
3.Yapay ışıkta fotosentez gerçekleşebilir. ()
4.Sıcaklık, fotosentez hızına etki eden faktörlerden değildir. ()
5.Su olmaz ise fotosentez gerçekleşmez. ()

Bu sorulardan dört tanesine doğru şekilde yanıt veren bir öğrencinin cevapları aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?

 • CevapB

13) Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü denir. Madde döngüleri; su döngüsü, azot döngüsü, karbondioksit ve oksijen döngüsüdür.
Buna göre madde döngülerinde bozulma;
I. Ayrıştırıcılar
II. Tüketiciler
III. Otçullar

gibi canlılardan hangilerinin yaşamını olumsuz etkiler?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

 • Cevap: D

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 228

14) Kloroflorakarbonlar (CFC) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), ozon tabakasının incelmesine neden olan gazlardandır. Bu gazların atmosfere salınımına engel olmak için;
I. Klima bakımlarının düzenli yaptırılması
II. CFC içermeyen deodorantların kullanılması
III. Tarımda böcek ilacı kullanımının azaltılması Yukarıdaki verilenlerden hangileri yapılabilir?
A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III D) I ve II

 • Cevap: A

15) Ekolojik ayak izi hesaplaması;
I. Bireyler
II. Toplumlar
III. Ürünler
Yukarıdaki verilenlerden hangileri için uygulanabilir?
A) Ive II B) İve III C) II ve III D) I, II ve III

 • CevapD

16) Bugünün gereksinimlerini göz ardı etmeden, gelecek kuşakların da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek
adına, doğal kaynakların sonuna kadar tükenmesine engel olarak kaynakların bilinçli kullanılması………………..olarak adlandırılır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki verilenlerden hangisi yazılmalıdır?


A) Geri dönüşüm
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Enerji tasarrufu
D) Devlet politikası

 • CevapB

17) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?
A) Sebze atıkları
B) Tahta parçaları
C) Cam kırıkları
D) Ders kitapları

 • CevapA

18) Aşağıda verilen maddelerden hangisi geri dönüşümü yapılabilen metal atıklardan değildir?
A) Konserve kapakları
B) Yağ tenekeleri
C) Şampuan kutuları
D) İnşaat demirleri

 • CevapC

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 237

Aşağıdaki özdeş A , B , C ve D cisimleri üzerindeki yük miktarı gösterilmiştir.Önce A ,B ve C cisimleri birbirine dokundurulup ayrılıyor.Ayrılma işleminden sonra A cismi D cismine dokundurulup ayrılırsa son durumda D cisminin yük işaretinin ne olacağını açıklıyarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Özdeş A, B ve C cisimleri birbirine dokundurulup ayrıldığında her birinde eksi yükler 2 fazla hâle gelir. Bu durumda A cismi D cismine dokundurulur ise fazla yükler paylaşılacağı için son durumda A ve D cisimlerinde eksi yükler 1 fazla hâle gelir. Dolayısıyla son durumda D cismi, eksi 1 yüklü hâle gelir.

Elektriklenme olayından parmak izi çıkarma işleminde nasıl yararlanıldığını araştırarak aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Parmak izinin alınmasında elektriklenmeden yararlanılır. Parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir. Üzerine dokunulan toz parmak izinin görünmesini sağlar.

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 240

1) Aşağıda, birbiri ile bağlantılı “Doğru (D)/Yanlış (Y)” tipindeki cümleleri içeren tamlayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir etkinlik verilmiştir, “a” ifadesinden başlayarak cümleleri okuyup bunların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Vereceğiniz “DA’” cevaplarıyla farklı yollardan sekiz çıkış noktasından birine ulaşacaksınız. Üç doğru cevabı içeren çıkışı bulunuz.

 • Cevap:

2) Aşağıdaki cisimleri sahip oldukları elektrik yükleri bakımından nötr, negatif yüklü ya da pozitif yüklü olarak adlandırınız.

 • Cevapa) Nötr b) Negatif yüklü c) Pozitif yüklü ç) Pozitif yüklü

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

3. Sınıf İngilizce Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

3. Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 3. Sınıf İngilizce ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 1

9. Sınıf İngilizce çalışma kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf İngilizce ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

9. Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf İngilizce ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

5. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf İngilizce FCM Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

4. Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 4. Sınıf İngilizce ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

4. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 4. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Matematik Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 2

10. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 2 Cevabı

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 2 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR 

1. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini yazınız.

2. Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alınız.

3. Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan n doğal sayılarını bulunuz.

4. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını en sade şekilde yazınız.

5. Aşağıdaki eşitliklerdeki n değerlerini bulunuz.

6. Bir torbada özdeş 6 mavi, 4 sarı ve 2 beyaz top vardır. Buna göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
a. Torbadaki her bir topun çekilme olasılığı………………………………
b. Torbadan çekilme olasılığı en yüksek olan renk………………………………
c. Torbadan çekilme olasılığı en…………………………….olan renk beyazdır.
d. Torbadan çekilen bir topun…………………………….olma olasılığı ile mavi dışında bir renk olma olasılığı eşittir.

7. Hilesiz bir zar atıldığında,
a. Gelebilecek sayıların kümesini yazınız.
b. 3 gelme olasılığını bulunuz.
c. Tek sayı gelme olasılığını bulunuz.
d. 3 ten büyük gelme olasılığı ile 3 ten küçük gelme olasılığını karşılaştırınız.
e. En az 1 gelme olasılığı hangi tür olaydır?
f. En çok 6 gelme olasılığı hangi tür olaydır?

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 2 Cevabı

7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 2

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Üniteye Hazırlık Cevapları

7. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 1. Ünite Güneş Sistemi ve Ötesi  Sayfa 2,  1. Üniteye Hazırlık Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 2 Cevabı

1. Aşağıdaki şekilde, Dünya’nın katmanları gösterilmiştir. Bu katmanların isimlerini, kutucukta verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.

 • Cevabı:

a: Ateş Küre

b: Ağır Küre

c: Taş Küre

d: Su Küre

e: Hava Küre

2. Dünya’nın uydusu olan Ay’ın şekilde gösterilen evrelerinin isimlerini kutucuklara yazınız.

 • Cevabı:

a: Yeni Ay

b: Hilal

c: İlk Dördün

d: Şişkin Ay

e: Dolunay

f: Şişkin Ay

g: Son Dördün

h: Hilal

3. Dünya ve Ay arasındaki hareket ilişkisini, bu ilişkinin yol açtığı sonuçları ve bunların günlük hayata etkisini aşağıdaki noktalı yerlere kendi cümlelerinizle yazınız.

 • Cevabı:  Aşağıdaki fotoğrafta Güneş tutulması yer almaktadır. Güneş tutulması sırasında Dünya’nın bir bölümü, gündüz vakti olmasına rağmen güneş ışınlarını alamaz ve gün ortasında gece olmuşçasına bir karanlık yaşanır. Birkaç dakika süren bu doğa olayının nedeni, Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi ve güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engellemesidir. Güneş tutulması sırasında Dünya’nın bir bölümünde Ay’ın gölgesi oluşur.

  Ay, Dünya etrafında bir yılda 12 kez dolanır. Her bir dolanım bir ay olarak adlandırılır. Dolayısıyla Ay, Dünya ile Güneş arasına bir yıl içerisinde 12 kez girerek yeni ay evrelerini oluşturur. Ancak Ay’ın Dünya etrafındaki her dolanımında Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda bulunmaz. Böylece her yeni ay evresinde Güneş tutulması gerçekleşmez. Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde Güneş
  tutulması gözlenir.