3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119

3. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 3. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Yağ Satarım Bal Satarım Cevapları

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık 3. Milli Kültürümüz Sayfa 113, 114, 115, 116, 117, 118 Yağ Satarım Bal Satarım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

YAĞ SATARIM BAL SATARIM

TEMAYA HAZIRLIK

• Hangi oyunları oynuyorsunuz? Adlarını söyleyiniz.

 • Cevap:Saklambaç, körebe, mendil kapmaca, beştaş gibi oyunlar oynuyoruz.

1. Aşağıda verilen görseli inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.

 • Cevap: Yağ satarım bal satarım oyunu

2. Metni nezaket kurallarına uygun olarak ve dikkatle dinleyiniz. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri kelime defterinize not ediniz.

 • Cevap:Usta: Bir sanaatı iyi öğrenmiş kişi
  Kürk: Bir hayvanın postundan yapılmış giysi veya süs eşyası

3. Metni tekrar dinleyebilir ve metnin şarkı kısmına eşlik edebilirsiniz.

 • Cevap:Yağ satarım, bal satarım
  Ustam ölmüş, ben satarım.
  Ustamın kürkü sarıdır.
  Satsam on beş liradır.
  Zam bak zum bak.
  Dön arkana iyi bak.

1. ETKİNLİK 

3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

a. Aşağıdaki kelimeleri uygun görsellerle eşleştiriniz. Bu kelimelerle cümleler kurup cümleleri defterinize yazınız. Cümlelerinizi okuyunuz. 

Yaşlı kadının üstünde kürk vardı.
Çömelerek arkadaki arkadaşlarımızın görmesini sağladık.
Oyundaki ebeyi kura çekerek belirledik.

b. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulup kelimelerin anlamlarını okuyunuz. Bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

 • CevapÇömelmek: Dizleri bükerek kalçaların üzerine oturmak.
  Usta: Bir sanaatı iyi öğrenmiş kişi
  Kürk: Bir hayvanın postundan yapılmış giysi veya süs eşyası

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

“Yağ Satarım, Bal Satarım” oyunu nerede oynanır?

 • Cevap: Açık alanda oynanır.

Oy unun başında ebe nasıl seçilir?

 • CevapOyuncular arasından sayışmayla ya da gönüllü bir ebe seçilir.

Çember şeklinde sıralanan çocuklar oyunun şarkısını söylerken ebe ne yapar?

 • CevapBu sırada ebe de mendili elinde sallayarak diğer oyuncaların etrafında sekerek dolaşır

Ebeyi kovalamak kimin görevidir?

 • Cevap: Oyuncunun görevidir.

3. ETKİNLİK 

3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

a. Öğretmeninizin rehberliğinde “Yağ Satarım, Bal Satarım” oyununu oynayınız. Öğretmeninizin oyunun oynanışı ile ilgili sözlü yönergelerini dikkatle dinleyip uygulayınız.

 • Cevap:  Dikkatle dinleyip uyguladık

b. Oynadığınız oyunu sevdiniz mi? Niçin? Söyleyiniz.

 • Cevap Oynadığımız oyunu sevdik .eğlenceli bir oyun.

c. Oyun oynamanın adalet, paylaşma, dostluk ve kurallara uyma gibi değerlerle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.

 • Cevap: Oyun oynama bir grup içinde çocukların bazı değerleri öğrenmesine yardımcı olur. Bunlar paylaşma, adaletli olma, dostluk ve uyum içinde olma gibi duyguları görmelerine sağlamaktadır.

• Konuşmanız esnasında işitilebilir bir ses tonu kullanma, göz teması kurma, konu dışına çıkmama, uygun hitap ifadeleri kullanma ve kelimeleri doğru telaffuz etme gibi nezaket kurallarına uyunuz.

4. ETKİNLİK 

Aile büyüklerinizin küçüklüklerinde oynadığı bir oyunu tanıtınız. Oyunun oynanma şeklini yönergeler hâlinde yazınız.

Oyunun adı: İstop
Oyuncu sayısı: En az 4 kişi
Malzeme: Top
Oyunun oynanma şekli: Bir kişi ebe olur. Ebe olan kişi havaya topu atarak birinin adını söyler. Adı söylenen kişi topu havada tutmaya çalışarak istop der. Kaçmaya çalışan kişiler istop denince oldukları yerde durur. Ebe duran kişileri vurmaya çalışır. Vurulan kişi üç kere vurulursa oyundan çıkar.

5. ETKİNLİK 

3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. İki nokta ( : ) işaretinin kullanıldığı yerleri açıklayınız.

• Oyuncu sayısı: Grup olarak oynanır (en az 5 kişi).

• Benim düşüncem şudur: Oyun oynarken kurallara uymalısın.

b. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

• Herkesin sevdiği oyunlar farklıdır(:) Benimkiler(,) körebe(,) tombik ve beştaştır(.)
• Oyuna katılanlar(:) Elif(,) Mert(,) İrem(,) Yağmur(,) Sena ve Osman(.)

6. ETKİNLİK 

Karışık olarak verilmiş harfleri düzenleyiniz. Oluşan oyun adlarını altlarında verilen satırlara yazınız.

7. ETKİNLİK 

3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Aşağıdaki soruları yanıtlayarak konuşma ve dinleme kurallarına uyup uymadığınızı kontrol ediniz.

Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuştunuz mu? (Evet)
Konuşmalarınızda kelimeleri doğru telaffuz ettiniz mi? (Evet)
Konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösterdiniz mi? (Evet)
Konuşmalarınızda uygun hitap ifadeleri kullandınız mı? (Evet)
Başkalarının sözünü kesmeden ve söz alarak konuştunuz mu? (Evet)
Dinleme için hazırlık yaptınız mı? (Evet)
Dikkatinizi dinlediğinize yoğunlaştırdınız mı? (Evet)
Nezaket kurallarına uygun dinlediniz mi? (Evet)

İyi bir konuşmacı ve dinleyici olduğumu düşünüyorum, Çünkü kurallara uygun bir şekilde konuşma yaptım ve dinledim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.