5. Sınıf Kuranı Kerim Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Çözümler (Tamamı)

5. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Mevsim Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

5. Sınıf Mevsim Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnce okunan harfleri söyleyiniz.

  • Cevap

2. Cezim, şedde ve tenvin ne demektir? Açıklayınız.

  • Cevap:  cezim (veya cezm veyahut tutar):üstünde bulunduğu harfi, bir önceki harfe bağlayan, küçük sıfır şeklindeki harekedir. bu hareke, önceki harfi diğerine vurmaya yarar.

    şedde: harflerin üzerine konan, üç dişli ve türkçe’mizdeki m harfinin ters haline benzeyen bir harekedir. üzerinde bulunduğu harfi hem bir sonraki harfe bağlar hem de çift okutur. üzerinde bu harekenin yer aldığı harf, 2 kere okunur. ek1’de şedde örnekleri görülüyor.

    tenvin: harflerin altına ve üstüne gelen iki esre, iki ötre ve iki üstün harekeleridir. üzerinde bulundukları harfi, nun’latarak okuturlar. o yüzden bu harekelere nun’latan anlamında tenvin denmiştir.

3. Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak neden önemlidir? Açıklayınız.

  • CevapKuran-ı Kerim’in maneviyatı da yüksektir. Yani okunduğu zaman, anlaşıldığı zaman bir dost gibi bize yol gösterir. Kuran’ı sadece okumak yetmez, onu anlamak, hayatımıza işlemek çok önemlidir

4. Kevser suresinin anlamını söyleyiniz.

  • Cevap: Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim de 108.sure, iniş sırasına göre on beşinci sûredir. Kevser suresi 3 ayetten oluşur, en kısa surelerden biridir ve bir diğer adı da “Nahr Suresi“dir. Kevser Suresi adını birinci ayette yer alan ve ‘bol nimet’ anlamına gelen ‘Kevser‘ sözcüğünden almıştır.

B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın olduğu seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. (.ح خ ع غ ص ض ط ظ ق ر ..) kalın harflerdendir.
B. (.elif, be, te, se, cim, dal, zel, ze, sin, şin, fe, kef, lam, mim, nun, vav, he ve ye..) bazen kalın, bazen ince okunur.
C. (..ELİF.)  hiç okunmayan bir harftir.
D. (…) Dil (diş / damak) bölgesinden çıkan harflerdendir.

  • Cevap:

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Bakara, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.
B. Rabbena duaları, Kur’an-ı Kerim’de yer almaz.
C. İhlas suresi Allah’ın (c.c.) birliğini anlatır.
D. Kevser “çok nimet” anlamındadır.

  • Cevap: B

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” yazınız.

Şedde, bir harfi iki defa okutur. (D)
Med harfleri j ve £ dir. (Y)
Kevser, Kur’an-ı Kerim’in son suresidir. (Y)

Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. (D)

Bir Yorum yazılmış “5. Sınıf Kuranı Kerim Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Çözümler (Tamamı)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.