5. Sınıf Kuranı Kerim Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68

5. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Mevsim Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

5. Sınıf Mevsim Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

1. Kur’an-ı Kerim hangi dille yazılmıştır?

 • Cevap:  Kur`an-ı Kerîm, Allah’ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur’an, son Peygamber Hz. Muhammed’e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir.  Kuran’ı Kerim Arapça diliyle yazılmıştır. Kuran’ın kendisine vahiy olarak indiği peygamber(a.s.m)’in dili Arapça idi. Bir insan olarak Hz. Muhammed(a.s.m)’e Kur’an başka bir dilde inseydi elbette onu anlayamayacaktı ve tebliğ edemeyecekti. İşte bu yüzden Kuran Arapça olarak indirilmiştir.

2. Kur’an okumayı biliyor musunuz? Biliyorsanız nasıl ve nerede öğrendiniz?

 • CevapMahallemizde açılan Kuran Kursu vardı. Orada biraz öğrenmiştim. 

3. Mahreç, hareke, tenvin ve cezim ne demektir? Araştırınız.

 • Cevap:
 • Mahreç, “çıkış yeri” demektir. Arap harflerinin doğru telaffuzu için ses çıkış noktaları tek tek belirlenmiş ve bu ses çıkış noktalarına”mahreç” adı verilmiştirHareke: Arap harflerine ses veren veya harfleri birleştiren sistemdir. Hareke: Harfleri okumamıza yarayan işaretlere denir.

  Tenvin: Bazı kelimelerin sonlarında görülen iki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin denir. Tenvinin lügat manası nunlamak, başka bir ifadeyle kelimenin sonunu sakin nun ile okumak demektir

  Cezm: Harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir ( ْ ). Cezm, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar.

4. Kur’an’ı anlayarak okumak neden önemlidir? Araştırınız ve arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşınız.

 • Cevapİnsan okuyup anlamını bilmediği şeylerden bir şey anlayamaz. Ancak Kuran okuduğunda okuduğunun anlamını bilen insan Allah’ın emir ve yasaklarını daha iyi anlar. Bunun yanında cennete gitmesi için gerekli olan davranışları anlar ve anlatılan kıssalardan kendine ders çıkarır

5. Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı neden istiyorsunuz?

 • Cevap:  Kuranı anlamak için güzel ve doğru bir şekilde okumamız gerekir. Güzel ve doğru okunmadığı zaman Allah’ın bizlere vermek istediği mesajları alamayız. Allah, Kuranı tertil üzeri, yani anlamına tefekkür ederek okumayı emreder. Bu şekilde okumayı da ancak tecvit öğrenerek okuyabiliriz.

6. Kur’an-ı Kerim’i sadece yüzünden okumak neden yeterli değildir?

 • Cevap Kuran’ı sadece yüzünden okumak Arapça halini okumak demektir. Bu tek başına yeterli değildir çünkü Kuran’ı okumanın amacı onu anlamak ve hayatımızı ona göre şekillendirmektir. Eğer dili bilmiyorsak, Arapça Kuran okuduğumuzda onu tam anlamıyla anlayamaz ve öğrenemeyiz. Önemli olan Allah’ın kelamını anlamak ve kalbimize ve aklımıza yazmaktır. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.