6. Sınıf Kuranı Kerim Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103

6. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

6. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

Kunut dualarını ezbere biliyor musunuz? Bu dualar hangi namazda okunur?

 • Cevap:  Kunut Duaları; Yatsı namazının son iki sünnetinden sonra vitir namazı kılınır. Vitir namazının üçüncü rekâtında, Fâtiha ve zammı sure (Kur’an’dan bir bölüm) okunduktan sonra tekbir alınır ve sonrasında Kunut duası okunur. Vitir namazlarında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak vaciptir. Cemaatle kılınan bir namazda hem imam, hem de cemaat Kunut duasını içinden okur. Allah’ın yüce özellikleri Kunut duasında ifade edilerek Yüce Allah’tan bağışlanma ve yardım dilenilir. Yüce Allah’a, verdiği nimetlerden ötürü şükredilir. Her türlü çirkinliğe düşmekten koruması için Yüce Allah’a yalvarılır. Hanefi mezhebine göre sadece burada ve bir de bazı hallerde (mesela bir fitne çıktığı, bir belâya uğrandığı zamanlarda) sabah namazının farzında okunabilir.Kunut Duaları şunlardır:

  “Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netûbu ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel hayre küllehû neşkürüke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

  Allahümme iyyâke na’ğbüdü ve leke nusalli ve nescüdü ileyke nes’â ve nahfıdü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

  Manaları;

  Allahım! Şüphesiz ki biz senden yardım, mağfiret ve hidâyet isteriz. Seni tasdik eder, Sana tövbe eder, Sana itimat ederiz. Seni bütün hayırla öğer, Seni zikreder, Sana Şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edeni terkeder, ondan ayrılır ve onunla ilgimizi keseriz.

  Allahım! Biz ancak Sana ibadet eder ve Senin manevi yakınlığına kavuşmak için çalışır, koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki Senin azabın kâfirlere ulaşır.”

  Bu duaları ezbere bilmeyenler, bir an önce öğrenmeye çalışmalı, bu arada vitir namazlarını kılarken bu dualar yerine “Rabbena âtinâ” ayetini okumalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.