6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

İyilik Üzerine Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 123 Cevabı

HAZIRLIK

1. İyilik yapmak nedir? İyilik nasıl yapılır?

 • Cevap: İyilik zorda kalmış birine ya da bizlerin el uzatmasına ihtiyacı olan birilerine elimizden geldiğince karşılık beklemeden gösterdiğimiz içten gelen davranışlarımızdır. İyilik yaptığımızda karşımızdakini rencide etmeden onu kırmadan yapmalıyız. Çünkü bir elin verdiğini öteki el görmemeli. Gizli yapılmalı iyilik.

2. En son kime ya da neye iyilik yaptınız?

 • Cevap: Geçen sene bir arkadaşım parasını düşürmüştü. Önce beraber aradık ama bulamamıştık. Sonra ben bendeki paranın yarısını ona verdim. O eve öyle dönmüştü. Sonra çok teşekkür ederek benden aldığı parayı geri ödedi.

3. iyilik yapınca ya da iyilik görünce kendinizi nasıl hissedersiniz?

 • Cevap: Mutlu hissederim. İnsan bu dünyaya bir amaç uğruna gelmeli. Sevmeli sevilmeli ama en önemlisi ahlaklı dürüst olmalı. Bencillik yerini paylaşımcı olmalıdır.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 124 Cevabı

Okuduğunuz metinde ilginizi çeken, hoşunuza giden, sizce önemli olan yerleri aşağıya yazınız.

 • Cevap: İnsanları hayvanlardan ayıran birçok nitelikten birinin, iyilik etme olduğunu okuduğum bölümleri çok beğendim. Yunus Emre ve Ömer Hayyam’dan alıntılar yapıldığı kısımları çok sevdim. Bunun yanında özellikle son kısımda verilmiş olan Sefiller romanındaki Jan Valjan’ın hayatı da ilgimi çekti.

2. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 125 Cevabı

Okuduğunuz metinde kullanılan bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Bu anlamlara sahip kelimelerin metnin hangi bölümünde kullanıldığını örnekteki gibi belirleyiniz.

Güçlük. (  SIKINTI – Bu kelime 2. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.)
Çalışmak. ( Dürüst çalış kazan Bu kelime  3. paragrafın Yunus Emre’den alınan Şiir cümlesinde kullanılmıştır )
Daha iyi, daha üstün. (Yeğ:Bu kelime Yunus Emre’den alınan Şiir cümlesinde kullanılmıştır )
Sözlü ve yazılı sanat ürünlerinin tümü. (Bu yazın yapıtları kelime  4. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.)
Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser. (roman Bu yazın yapıtları kelime  4. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır. )


Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu ( minnet duyguları Bu kelime 5. paragrafın son cümlesinde kullanılmıştır.)
Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, Allah. ( Hâlik Bu kelime  6.paragrafın son cümlesinde kullanılmıştır.)
Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında ( Piskopos Bu kelime  4. paragrafın 2.cümlesinde kullanılmıştır.)

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 126 Cevabı

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar iyilik etmeyi nasıl tanımlamıştır?

 • Cevap: Yazara göre iyilik etmek çok güzel bir duygu. İnsanları dertlerinden kurtarmanın, istediklerine kavuşturmanın vereceği iç huzuru, nice mutluluklardan daha büyük; hem de insan olduğumuzun göstergelerinden biridir.

2. Yazar iyilik kavramı ile Yunus Emre’nin şiiri arasında nasıl bir ilgi kurmuştur?

 • Cevap: İnsanlara çalışıp kazanmalarını, yemelerini ve yedirmelerini öğütleyen yazar, bu görüşünü Yunus Emre’nin dizeleri ile desteklemektedir.

3. Yazar iyilik etmeyle ilgili hangi romandan örnek vermiştir?

 • Cevap: Victor Hugo’nun Sefiller romanından örnek vermiştir.

4. Yazara göre iyilik gören insanların onlara iyilik yapanlardan kaçmalarının nedenleri nelerdir? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz?

 • Cevap: Çünkü kimi insanların bu davranışları, kendilerini küçük görme duygusundan kaçınmalarından, durumlarının huzursuzluk vermesinden, bu iyilikleri kimi zaman onurlarını zedeleyen birer olgu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır.

5. Yazar iyilik kavramını hangi yönlerden ele almıştır?

 • Cevap: İyilik yapılan kişilerin ve iyilik yapanların gözünden anlatmış, iyilik yapılanların bir süre sonra neden kendilerine iyilik yapanlardan uzaklaştıkları da anlatılmaktadır.

6. Yazar metinde hangi atasözünü ve deyimleri kullanmıştır? Kullandığı deyimlerin ve atasözünün metnin içeriğine katkısı olmuş mudur? Açıklayınız.

 • Cevap: Metinde İyilik etme,  sıkıntı çekme, öğüt verme, İyilik seven kötülük edemez, Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur,eziklik duyma gibi atasözü ve deyimler kullanılmıştır.

7. Yazarın hayat tecrübelerinin bu yazıyı oluşturmadaki katkısı nedir?

 • Cevap: Özellikle metnin sonunda iyilik yapan ve yapılanların arasındaki ilişkiyi değerlendirdiği kısım ile kendi izlediği belgesellerden çıkardığı dersler sonucu yaptığı karşılaştırmalarda yazarın hayatındaki tecrübelerden faydalandığını görürüz.

8. Metin, iyilik kavramına bakış açınızda herhangi bir değişiklik meydana getirdi mi?

 • Cevap: Çok fazla olmasa da özellikle iyili ile ilgili verilen örnekleri çok beğendim. İyilik konusunda ufak tefek görüş farklılığım oluştu.

4. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki isimleri uygun ekler kullanarak örnekteki gibi anlamlı söz birlikleri hâline getiriniz.

 • Cevap:

Gül Bahçesi

Gömlek Düğmesi

Köpek Tasması

İyilik Zamanı

Bakış Açısı

Yukarıda ekler kullanarak oluşturduğunuz söz birlikleri ile bunları oluşturan kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

 • Cevapİsim tamlamalarını oluşturan sözcüklerden birinci olan isme “tamlayan” ve ikinci olan isme “tamlanan” adı verilir. Tamlayan ve tamlananın kendilerine ait ekleri ve görevleri vardır. Tamlayan ekleri “-in, -ın, -un, -ün“, tamlanan ekleri ise “-i, -ı, -u, -ü” şeklindedir.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 128 Cevabı

Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini belirleyiniz.

 • okul defteri : Belirtisiz İsim Tamlaması
 • çocuğun paltosu Belirtili İsim Tamlaması
 • deniz kıyısının serinliği Zincirleme İsim Tamlaması
 • çalışmanın yararı Belirtili İsim Tamlaması
 • tren raylarının parlaklığı Zincirleme İsim Tamlaması
 • dağ yolu Belirtisiz İsim Tamlaması
 • kırların şarkısı Belirtili İsim Tamlaması
 • gül fidanı Belirtisiz İsim Tamlaması
 • kalp gözü Belirtisiz İsim Tamlaması
 • yolcu otobüsü Belirtisiz İsim Tamlaması

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki isim tamlananları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: İsimler herhangi bir canlı ya da cansız varlığın karşılığı olan sözcüklerdir. Ancak bazen tek bir sözcük varlıkların anlamlarını karşılamakta zorlanır ve bir ad başka isimle anlam bağı kurarak kelime grubu oluşturur. İşte burada “İsim tamlaması nedir?” sorusunun cevabı ortaya çıkar. En az iki ismin bir araya gelerek kendi aralarında bir anlam birliği sağlarlar.

5. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarına dikkat ediniz.
Asık suratı ve gür sesiyle herkes korkar ondan.
Bu mektuplar öğrencilerimin bana yazdıkları.
Yarım ekmek alır, içine de üç beş zeytin koyardık.
Birçok yerde insanlar ağaç gölgelerine sığınmış.
Kötü sözler insanın kalbini katılaştırır.
İki kişi kavga ediyorsa aralarına girip onları ayır.
Kardeşi, üçüncü günün sonunda gözlerini açtı.
Kazağını kaç liraya aldığını söylemeyecek misin?
Bazı günler vardır ki insan kime yardım edeceğini şaşırır.

Yukarıda altı çizili kelime gruplarındaki isimleri ve sıfatları belirleyiniz. Bu kelime gruplarındaki isimler ve sıfatlar arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

 • Cevap:

İsimler: ekmek, zeytin, yer, söz, kişi, gün, son, lira,

Sıfatlar: Yarım, birçok, kötü,iki, üçüncü, kaç, bazı

İsimler ile sıfatlar arasındaki bağa baktığımızda sıfatların isimlerin nitelik, sayı, şekil, yer gibi özelliklerini ifade etmede kullanıldıklarını görmekteyiz.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 130 Cevabı

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki sıfat tamlamaları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Metindeki sıfat tamlamalarına baktığımızda tamlamaların metne derinlik kazandırdığını, isimlerin nitelik, sayı, şekil, yer gibi özelliklerini ifade etmede kullanıldıklarını görmekteyiz.

6. ETKİNLİK 

Öğretmeninizin yardımıyla “Gençlerin İyilik Ağacı” projesinden yola çıkarak okulunuzda bir iyilik hareketi oluşturmak için beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınasının sonucunda konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi birkaç dakikalık bir konuşmayla ifade ediniz. Konuşma sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

 • CevapGençlerin İyilik Ağacı

İyilik yap iyilik bul! Ne de güzel kolay söyleniyor, oysa çok da kolay değildir iyilik yapıp insan kalmak şu dünyada. Ey dostlarım bilin ki bu dünya kurtulacaksa İyilikten kurtulacaktır. Çünkü Dünyayı güzellik kurtaracak ve Bir insanı sevmekle başlayacaktır her şey. Haydi çıkalım sokağa insanlara önce merhaba demek iyiliğini yapalım. En azından yalnız insanların yalnızlıklarını paylaşmış oluruz. Bu da büyük bir iyiliktir bence.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki bilgi formunu, yönergelerine göre doldurunuz.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki hikâyeyi duygu, düşünce ve olayların gelişimine göre kendi cümlelerinizle tamamlayınız. Metni tamamlarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Hikâyeyi tamamlarken yazım kılavuzundan yararlanmayı unutmayınız. Tamamladığınız bu hikâyeyi sosyal medyada paylaşıp takipçilerinize hikâyenin ana fikrini sorunuz.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 132 Cevabı

Hikâyenin Devamı

 • Cevap: Cevat hemen bir nöbet sistemi kuruyor kafasında. Her evden bir çocuğun günde iki saat takılacak musluk başında durması önerisini getiriyor. Mahalleli bu karara çok sevindi çünkü artık o güzel pınarın suyundan içebileceklerdi. Hem de Cevat’ın kurduğu sistem sayesinde hiç kimse çeşmeye zarar veremeyecekti. Aradan bir süre geçtikten sonra musluğu çalan kişinin Asrın olduğu anlaşıldı. Köyde kimsenin sevmediği Asrın sonunda köyü terk etmişti. Böylece çeşme de köy de insanlar da huzura ve pınarlarına kavuşmuş oldular.

9. ETKİNLİK 

Siz de bir vakıf kurduğunuzu düşününüz. Vakfın amacını ve künyesini yazınız. Bu vakfın açılışı için bir duyuru metni oluşturunuz. Bu metni süsleyerek sınıf panosuna asınız

 • Cevap

Vakfın adı: TENNURE HANIM YARDIMLAŞMA VAKFI

Kurucunun lakabı: Tennur Öğretmen 

Kurulduğu yer: Tekirdağ

Kuruluş tarihi : 2014

Dostluk, vefa, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili özlü sözler ve atasözleri bulunuz. Bunları renkli kartonlara yazınız

Cevap:

Eller çok olunca yük hafifleşir.
Sağlam göz ağlasa kör gözden yaş çıkar.
Ağaç düşer de yakınına yaslanır.
Yalnız yiyen felaket gününde de yalnızdır.
Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna.
İmece günü bulut görmeyene ne mutlu.
Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Erdemler Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 İyilik Üzerine Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

58 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132”

    1. Sen malsın ben 13.sınıfa gidiyom kardeşime de öğretiyorum bu sayfayı öç git kenarda ağla

  1. Aynen bende bu cevaplara bayıldım o. Numara olmuş hahahah bayyyyyyııııllllddddıııımmmm👍🏻😁🧿💖😁👍🏻

  1. it’s great idea for homeworks. Thank you very much. i completed my homeworks 24 munites. GREAT GUYS

 1. Çok teşekkürler çok güzel hiç yanlış yok ‘ya 😚😙😔🤗🤩😑😎😍😍🤩😍😘😍

 2. Ya hazırlık çalışmalarınin cevapları niye yok.Çok beğenilicek bişey değil bence eksik vermişler.Ama onun haricinde güzel.

  1. Şöyle yapacaksin👍 EKOYAY hangi sayfaysa onu yazıp (6. Sınıf EKOYAY 132 ‘nin hazırlık çalışmaları )diye yazıp en baştaki siteye tıkla o zaman çıkar.👍

 3. Ben bundan sonra bu sitedeyim artık bu siteden başkası bu sitenin yerini tutamaz gerçekten çok güzel bir site ben bazen derslerde cevaplayamadigim soruların cevaplarini başka sitelerden bakıp bulamıyordum ama bu dite sayesin de kolay bir şekilde halledebiliyorum. ÇOK GÜZEL BEN ÇOK BEĞENDİM 👍

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir