7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Meb Fen Bilimleri 3. Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri 3. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. ÜNİTE : KUVVET VE ENERJİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelime veya kelime gruplarından doğru olanı yazınız.

1. Dinamometre 2. Esneklik potansiyel enerjisi 3. Su direnci 4. Sürtünme Kuvveti 5. Enerji korunumu

B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.Y 2.Y 3.D 4.D 5.D 6.Y 7.Y 8.D

C. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Aynı süratle uçan bir serçe ve güvercinin sahip oldukları kinetik enerjilerinin farklı olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Süratleri aynı olan nesnelerin kinetik enerjileri kütleleriyle doğru orantılı değişir. Kütlesi büyük nesnenin kinetik enerjisi de büyüktür. Bu nedenle güvercin daha büyük kütleli olduğundan serçeye göre kinetik enerjisi daha büyüktür.

2. Yandaki şekilde özdeş toplar, aynı uzunluktaki eğik düzlemlerden aynı anda serbest bırakılıyor. A topunun, B topundan daha önce yere ulaştığı gözlemleniyor. A topunun B topundan daha önce yere ulaşma sebebi nedir? Açıklayınız.

Cisimlerin yere ulaşım sürelerini eğik düzlemlerin yüzeylerindeki sürtünme kuvveti büyüklüğü etkiler. Fazla sürtünmeli yüzeylerde hız azalır ve yere iniş süresi de artar.

3. Görseldeki gezegenlerin kütle çekim kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla:
Jupiter > Dünya > Mars şeklindedir.

Kütle, M1=M2=M3 Ağırlık, G1>G2>G3

4. Kütle ve ağırlık kavramlarını açıklayınız. Kütle ve ağırlık arasındaki farklar nelerdir? Üç tanesini yazınız.

Kütle: Cisimlerin sahip olduğu madde miktarıdır.
Ağırlık: Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetidir.
1)Kütle birimi kg, ağırlık birimi N’dir
2) Kütle eşit kollu terazi ile, ağırlık dinamometre ile ölçülür.
3) Kütle cismin konumuna göre değişmez, ağırlık değişir.

5. Fiziksel anlamdaki iş ile günlük hayatta kullandığımız iş kavramı arasındaki fark nedir? Açıklayınız

Günlük hayatta kullanılan iş kavramı çalışıp çaba gösterdiğimiz durumları ifade etmesine karşın fiziksel anlamda iş, cisme uygulanan kuvvetin cismi kendi doğrultusunda hareket ettirmesiyle oluşur.

6. Annesi, Mert’i salıncakta salladıktan bir süre sonra salıncak duruyor. Mert’in sallanmaya başladığı andan durduğu ana kadar kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisi nasıl değişir?

Salıncak, denge durumundan sağa ve sola yükselmeye başlarken potansiyel enerji artar, kinetik
enerji azalır. Salıncak alçalmaya başlarken potansiyel enerji azalır, kinetik enerji artar. Hareket
süresince hava ve yüzey sürtünmeleri enerjinin ısıya dönüşümünü sağlayarak salıncağın bir süre
sonra durmasına sebep olur.

7. Bir öğrenci Ay’daki ağırlığının Dünya’daki ağırlığından daha az olacağını düşünüyor. Öğrencinin bu düşüncesi doğru mudur? (Kutulardan birini işaretleyiniz.)

Evet. Ay’da kütle çekim kuvveti Dünya’dakine oranla daha az olduğundan Ay’daki ağırlık daha azdır.

8. Hava ortamında, eşit kütlelere sahip fakat hacimleri farklı K, L, M ve N topları aynı yükseklikten aynı anda
serbest bırakılıyor.

a) N süresi >M süresi>K süresi>L süresi
b) Hava ortamında, büyük hacimli cisimlere hava sürtünmesi daha fazla etki yapar. Hava sürtünmesi ile oluşan hava direnci cismin yere düşüş süresini arttırır.

9. Bir cismin ağırlığı görselde verilen dağdaki K, L, M, N ve P noktalarında sırasıyla ölçülüyor.

a) GK>GL>GM=GP>GN
b) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yer çekimi ivmesi azaldığı için cismin ağırlığı da azalır.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.D 2.C 3.A 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.