7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,62, 63 Osmanlı Fetih Siyaseti Etkinlik Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Fetih Siyaseti Etkinlik  Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Bizans İmparatorluğuna doğru yani Avrupa’ya doğru yapmalıdır. Çünkü diğer yerlerde zaten Müslüman kesim varken bahsettiğimiz yerlerde ise Hristiyanlar yaşamaktadır. Gaza için başka bir dinden İslama geçiş sağlanmalıdır.

Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: Bizans’ın zor zamanlar yaşaması, güçsüz olması Osmanlının diğer beyliklere göre daha olay büyümesini, yayılmasını gelişmesini hazırlamıştır. Bizans güçlü olsaydı Osmanlı bu kadar rahat büyüyemezdi. Ayrıca Bizansın Hristiyan olması da gaza anlayışıyla Osmanlının daha yürekten savaşarak daha çok büyümesini sağlamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Orhan Gazi’nin İznik’i alır almaz orada medrese kurması neyin göstergesidir? Yazınız.

 • Cevap: Çünkü burayı zamanla Türk-İslam kenti hâline getirmek istemektedir. Bunun için de öncelikle kültürel bakımdan güçlü olmak, iyi kadrolar yetiştirmek ve İslam kültürünü iyi öğretmek gerekmektedir. Bundan dolayı ilk iş medreseyi açmak olmuştur.

Rumeli’ye geçmek Osmanlı Devleti için neden önemlidir? Yazınız.

 • Cevap: Çünkü Rumeli Osmanlı için bir sınır gibidir. Boğazlara daha hakim olmak ve Avrupa’ya daha kolay ilerlemek için Rumeli’nin alınması zorunluydu. 

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • CevapOsmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının amaçları aşağıdaki gibidir;

1. Edirne’nin Türkler’in Rumeli’yi fethetme hareketlerinde çok önemli bir askeri üs olması durumundan,
2. Başkent Bursa’nın, Avrupa ve Balkanlara çok fazla uzak kalıyor olması durumundan,Yukarıdaki nedenlerden dolayı Sırpsındığı zaferinden sonra I. Murat, 1365 yılında devlet merkezini Bursa şehrinden Edirne’ye taşımıştır.Bunun sonucunda da Bizans Devleti’nin arka kısmına geçerek arkasını ve önünü işgal edip orta kısımda Bizans Devleti’ni bırakarak, Bizans Devleti’ni yıkmayı amaçlıyordu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e niçin Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir? Yazınız.

 • Cevap: 1396’da Bayezid Han, İstanbul’u almak için büyük bir gayret sarf ederken Macar Kralı Sigismund idaresindeki Haçlı kuvvetleri Niğbolu’yu kuşatmıştır. İvedi şekilde İstanbul kuşatmasını kaldırıp Niğbolu’ya gelen padişah, Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır. Bu olaydan sonra Halife tarafından kendisine Sultanu’l-İklim-i Rum (Rum Yöresinin Sultanı) unvanı verilmiştir. 

Niğbolu Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında itibar kazanması arasındaki ilişkiyi yazınız.

 • Cevap: Türklerin Balkanlardan atılamayacağı bir kez daha ispatlandı. Zaferden dolayı Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e “Rum Diyarının Sultanı” unvanını verdi. Çünkü İslam Dünyası Hristiyan Dünyaya karşı büyük bir zafer ve üstünlük el etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girme sebepleri nelerdir? Yazınız.

 • Cevap: Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir. Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen addır. Fetret Arapçada kargaşa anlamına gelir. Timur istilası üzerine Yıldırım’ın aldığı yerlerin hemen hepsi elden çıkarılmış, Timur tarafından Anadolu Beylikleri tekrar diriltilmişti.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra beyliklere topraklarını geri vermesinin amacı nedir? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü Timur Anadolu’da güçlü bir devlet istememektedir. Bu yüzden Anadolu’da siyasi birliği parçalamak adına beyliklere eski topraklarını vererek Osmanlıyı bölmüştür.

11 yıl süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin yıkılmama sebepleri nelerdir? Tartışınız.

 • Cevap:

 Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
Balkanlardaki politikası
Tımar sisteminin etkisi
Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
Haçlılara vurulan darbeler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

İstanbul’un fethinin nedenlerinin hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması için dünya genelinde değişikliğe yol açacak bir olayın olması gerekmektedir.
İstanbul’un fethinin sonuçlarından hangileri Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap:

İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

Şimdiye kadar bütün padişahlar batı yönüne seferler yaparken I. Selim neden doğuya seferler yapmıştır? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü Avrupa’dan devleti yıkabilecek güçte bir tehdit kalmamışken Doğu’da ise Safevi Devletinin güçlenmesi ve Anadolu’da çıkan isyanlar nedeniyle devlet büyük bir tehdit altındadır. Bundan dolayı öncelik Doğu’ya verilmiştir.

Mısır’ın fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

Mohaç Savaşı’nın iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun hafif süvarileri (60.000), o zamana kadar Avrupalılar’ ın karşılaşmadıkları 300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımı sayesinde, Macar ordusunun esas gücü olan ağır süvarilerini kısa sürede kaybetmelerini takiben, ağır Macar yenilgisi ile sonuçlanır. 

Belgrad’ın stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Belgrad bundan sonra batı seferlerinde bir üs hâline geldi. Böylece Osmanlının seferleri daha organize ve kolay olmuş oldu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Aşağıdaki soruları tabloya bakarak cevaplayalım.

İki donanmanın da güçlerine baktığımızda hangi donanmanın gücü daha fazladır? Açıklayınız.

 • Cevap: Tabi ki Haçlıların donanmasının daha güçlü olduğu görülür. Bir tarafta 162 kadırga bir tarafta 122 Kadırga vardır. 60000 askere karşı ise Osmanlıda 20000 asker vardır.

Osmanlı donanması sizce galip gelmiş midir? Galip geldiyse bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Osmanlı kazanmıştır. Çünkü Osmanlı Donanmasının başında Barbaros Hayretin Paşa vardır. Ayrıca Bu zaferin kazanılmasında Turan taktiğinin (hilâl taktiği) deniz savaşında da uygulanması etkili olmuştur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesinin sebebi ne olabillir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kuşatmanın uzun sürmesinin sebebi de Osmanlının eski gücüne sahip olmamasından kaynaklıdır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Bu resimde Osmanlı toplumunun hangi özellikleri dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.

 • Cevap

Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Osmanlı Devleti’nde din ve inancı aynı olan gruplar bir millet kabul edilmekteydi. Örneğin Sırplar, Rumlar, Bulgarlar aynı mezhepten yani Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden oldukları için bir millet kabul edilmişlerdir. Osmanlı Devleti ele geçirdikleri yerlerde halkın inançlarına asla dokunmaz, onlara din hürriyeti sağlardı.Bundan dolayı Osmanlıda isyanlar az olmuş, devlet çok uzun süre yaşamıştır. Bence günümüz insan haklarına aykırı olan kısım halkın padişahın tebası olmasıdır. Bunun dışında diğer haklar günümüz insan haklarına uygundur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır?

 • Cevap: Kuyumculuk, fırıncılık, sarraflık gibi tüccar kesim genelde gayrımüslimlerin yaptığı işle arasındadır.

Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti hoşgörülü tutumuyla bölge halkını kazanmayı başarmış ve fethettiği topraklarda uzun yıllar hakimiyet kurabilmiştir. Eğer Osmanlı Devleti böyle bir tutum izlemeseydi inanışlarına ve yaşam biçimine saygı gösterilmeyen halk zamanla ayaklanacak ve Osmanlı’ya karşı çıkacaktı. 

Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Osmanlıda farklı unsurların birlikte yaşamasını mümkün kılan sistem ve bu sistemin kavramları, günümüz dünyasının kavram ve önceliklerinden farklıdır. İmparatorluğun değerle­ri adaleti, rıza ve ihtiyar olmayı modern dünya ise hürriyeti öncelemektedir. İmparatorluğun hemen her bölgesinden ve çok çeşitli etnik unsurlarından gelen devlet adamları, ulema sınıfı mensupları, tarikat şeyhleri ve edebiyatçılar gibi toplum­da önemli bir yere sahip olan kimselerin Buharî, Pargalı, Kay­serili, Erzurumlu, Merzifonlu, Nevşehirli, Lofçalı, Bayburtlu, Halebî gibi sıfatlarını tüm Osmanlı topraklarında kullanabilmiş olmaları, bölgesel ve etnik ötekileştirmenin önemsiz olduğunu göstermektedir.

Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.

 • Cevap

İznik’in Fethi: İznik alındıktan sonra imar edilerek kısa sürede Türk-İslam şehri hâline getirildi.
İlk Osmanlı medresesi açıldı.
Bursa’nın Fethi:
İstanbul’un Fethi
:
Belgrad’ın Fethi
:
Kıbrıs’ın Fethi
:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,62, 63

3 yorum yazılmış “7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir