7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 109 Cevabı

HAZIRLIK

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap: Osmanlı klasik mimarisinin şekillenmesinde büyük rol oynayan Mimar Sinan, 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnaz köyünde doğdu. Babasının adı Abdülmennan dedesinin adı da Dülger Yusuf’tur. Ortaya çıkardığı eserlerle Osmanlı Türk mimarisini zirveye taşıdı. Birçok mimar onun eserlerinden birini gerçekleştirebilmek için ömürlerini harcarken, Mimar Sinan ömrü boyunca gerçekleştirdiği eserleriyle tüm dünyayı etkiledi.

Mimar Sinan’ın eserleri nelerdir?

Camiler

1. Süleymaniye Camii İstanbul

2. Şehzade Mehmet Camii İstanbul-Fatih

3. Ayasofya Camii-İstanbul-Sultanahmet

4. Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı

5. Mihrimah Sultan Câmii – Üsküdar’da, iskelede

Sıcak bir yaz günü küçük Sinan, dedesiyle birlikte Karatay Kervansarayıma gitti. Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi. Dedesi Marangoz Yusuf Ağa, bu yapının ahşap kısımlarını onarmak için gelmişti buraya. Sinan da kendisine yardım edecekti.
Burası kervanlara durak yeri olarak yapılan, dışı kale gibi duvarlarla çevrilmiş büyükçe bir saraydı. İçinde cami, hamam, yatılacak yerler, büyük depolar vardı. Çocuk, kervansarayı büyük hayranlıkla inceliyor, her yere ayrı ayrı bakıyordu.
Küçük Sinan, dedesiyle her gittiği yeri böyle inceler, ona bazı şeyler sorardı.
Bir gün bir camiyi gezerken dedi ki:
— Dedeciğim, acaba biz de böyle büyük yapılar yapamaz mıyız?
Dedesi gülümsedi:
— Ben artık çok yaşlandım evlat! Ama kısmetse sen yaparsın.
— Sahi yapabilir miyim dede?
— Niye yapamayacakmışsın. Hem daha güzelini, daha büyüğünü yaparsın. İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur.
1490 yılında Kayserimin Ağırnas köyünde doğan Sinan, çocukluk yaşından beri dedesiyle birlikte gurbette dolaşır, onun yanında çıraklık ederdi.

1. ETKİNLİK

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 113 Cevabı

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.

GURBET .Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.
..KÜNK. Pişmiş toprak ve betondan yapılmış kalın su borusu.
MEDRESE..İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer
.DÜLGER.Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kişi.
.BENT..Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set.
.SEFER..Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât.
.ÇIRAK..Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.
.FERMAN.Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
.HEYBET..Büyüklük, ululuk; gösteriş, görkem.
..IRGAT.Yapı işçisi.
..KERVAN.Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
..MAHZEN .Yapılarda yer altı deposu.


.YENİÇERİ..Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan askerlerden oluşan kapı kulu teşkilatının yaya olarak savaşan asker sınıfı.
..VEZİR.Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kişi.
..SADRAZAM .Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam.

2. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 114 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Sinan, ne zaman ve nerede doğmuş?

 • Cevap: 1490 yılında Kayseri‘nin Ağırnas köyünde doğmuştur.

2. Sinan, dedesi öldükten sonra ne yapmış?

 • Cevap: Bir çok yerde iş aradıktan sonra Sonunda bir kahvehaneye çırak olarak girmiştir.

3. Sinan, hangi alanlarda yetenekliymiş?

 • Cevap: Sinan’ın dülgerlikte ve yapı işlerinde yetenekli olduğu görülünce onu saray mimarlarının yanına çırak olarak yollamışlardır.

4. Sinan’ın mimarbaşı olmasını sağlayan kimmiş?

 • Cevap: Lütfi Paşa adında bir vezir Sinan’ı salık vererek “Ölenin yerini ancak o tutabilir.” demiştir. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Sinan’ı “hassa mimarbaşı”, yani devletin en büyük mimarı olarak atamıştır.

5. Sinan, mimarbaşı olduktan sonra ilk iş olarak ne yapmış?

 • Cevap: Sinan, başmimar olunca ilk iş kente su sağlamak için bentler yapmak olmuştur, sonra suyu künklerle İstanbul’a getirmiş. Böylece şehri bol suya kavuşturmuştur. Daha sonra ise Şehzade Camisi’ni yapmıştır.

6. Sinan’ın, zamanın padişahı adına yaptığı caminin adı neymiş? Bu caminin yapımı kaç yıl sürmüş?

 • CevapSüleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul’da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir.

7. Sinan, ne zaman ve nerede ölmüş?

 • Cevap: Sinan, 9 Nisan 1588’de doksan sekiz yaşındayken İstanbul’da öldü

8. Mimar Sinan hangi türlerde mimari eserler yapmış?

 • Cevap: Koca Sinan, Süleymaniye ve Selimiye camilerinden başka 81 cami, 62 medrese, 22 türbe, 8 köprü, 16 kervansaray, 33 saray, 32 hamam, 12 mahzen ve birçok su yolu, kemer yapmıştır. Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatları onun zamanında en güzel örneklerini vermiştir

3. ETKİNLİK 

Metne göre Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Çalışkan, azimli, yetenekli, zorluklardan yılmayan, kendini her zaman geliştiren, bilime önem veren bir kişidir.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki eserlerden Mimar Sinan’a ait olanların kutucuklarını işaretleyiniz.

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 115 Cevabı

Aşağıdaki açıklamalardan metnin türüyle ilgili olanı işaretleyiniz.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi. (Ö)
Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. (N)
İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur. (Ö)
Sinan, şehre su sağlamak için bentler yapmıştır. (N)
Cami yapımında yüzlerce ırgat çalışmış. (N)
Süleymaniye, muhteşem görüntüsüyle herkesi selamlamaktadır. (Ö)
Mimar Sinan; Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatlarının en güzel örneklerini vermiştir. (Ö)

7. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerde zaman eklerinin altını çiziniz. Bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili cümlelerin karşısına yazınız.

. Sinan okuma yazmayı küçük yaşta öğreniyor (şimdiki zaman ama bu metinde geçmiş zaman olarak kullanılmıştır) 
. Padişah, üç ay sürecek bir sefere çıkar (geniş zaman ama bu metinde geçmiş zaman olarak kullanılmıştır)


. İki ay sonra Kayseri’ye gidiyoruz. (şimdiki zaman eki ama bu metinde gelecek zaman olarak kullanılmıştır.)
. Gittiği her şehirde yolları, köprüleri, hanları inceler(geniş zaman ama bu metinde geçmiş zaman olarak kullanılmıştır)
. Dedesi ölünce bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gider. (geniş zaman ama bu metinde geçmiş zaman olarak kullanılmıştır)
. Bu muhteşem eseri tam yedi yılda bitiriyor. (şimdiki zaman ama bu metinde geçmiş zaman olarak kullanılmıştır)

b. Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmış mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayır kullanılmamıştır. Anlam kayması vardır. Zaman ekleri kendi zamanları dışında başka zamanlar yerine kullanılmıştır. Biz hepsinin yanına hangi zamanda kullanıldığını siz değerli öğrenciler için yazdık.

8. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 116 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması olup olmadığını belirleyiniz. Zaman ve anlam kayması olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümleleri, zaman ve anlam kaymasını gidererek yazınız.

Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenleniyor. (zaman kayması var) Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenlenecek.
Babam, küçükken iki defa kolunu kırar. (zaman kayması var) Babam, küçükken iki defa kolunu kırmış.
Her akşam düzenli olarak kitap okurum. ()
İşe gitmek için sabahları erkenden kalkıyorum. (zaman kayması var) İşe gitmek için sabahları erkenden kalkarım.
Sizi, yarın yine aynı saatte burada beklerim. (zaman kayması var) Sizi, yarın yine aynı saatte burada bekleyeceğim.

9. ETKİNLİK 

Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.

 • Cevap:  Geçen yaz Van Gölü’ne gezmeye gittik. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir yerdi orası. Göl sanki göl değil de denizmiş gibi gelmişti bana. Etrafına yapılmış tesislerde çok güzel bir kahvaltı yapmıştık. Bir çok fotoğraf çektik. Ben Van Gölü’ne yeniden gideceğim. Çünkü oradan çok etkilendim.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Kitabımızın sonraki metni olan “Yurt Türküsü” şiirini ezberleyiniz.

 • Cevap: Şiiri ezberlerken yüksek sesle ezberinizi yapmanızı tavsiye ederiz.

2. Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 4. Milli Kültürümüz Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Büyük Mimar Koca Sinan Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.