7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Anadolu Üstüne Dinleme Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 122 Cevabı

HAZIRLIK

1. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini arkadaşlarınıza anlatınız. Anlatılanlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi? Nedenini belirterek açıklayınız.

 • Cevap:  En çok İstanbul ilgimi çekti. Çünkü binlerce yıllık bir kültüre sahip bir şehir.

2. Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

 • Cevap:  Dünyanın en önemli ve en büyük metropolleri arasında yer alan İstanbul, 3 bin yıl öncesine uzanan kent tarihiyle birbirinden değerli eserlere sahip. Bu eserlerden bazıları şöyledir:Sultan Ahmet Camii. …

  Topkapı Sarayı …

  Süleymaniye Camii. …

  Kapalı Çarşı …

  Galata Kulesi. …

  Yerebatan Sarnıcı …

  Dolmabahçe Sarayı

Metni, dinleme kurallarına uyarak dikkatle dinleyiniz. Metni dinlerken önemli olduğunu düşündüğünüz yerleri not alınız.

 • Cevap: Sizin için önemli gördüğünüz yeri altını çiziniz veya defterinize not ediniz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

hökelekli

 • Tahminim: Bir yer ismi gibime geliyor.
 • Sözlük anlamı: Çalımlı, gösterişli (kimse). 2. İri yapılı. 3. Düzgün kılıklı. 4. Ağırbaşlı, olgun (kimse). 5. Boyu boşu yerinde olan (adam için). 6. Etine dolgun (kimse).

oluk

 • Tahminim: Boşluk, çukur.
 • Sözlük anlamı: Genellikle dağlardaki pınarlarda, çeşmelerde bulunan, ağaçtan vb. yapılmış, suyun akmasına yarayan, uzunlamasına kesit durumunda, üst yanı açık boru.

medeniyet

 • Tahminim: Uygarlık
 • Sözlük anlamı:insanların doğaya egemen olma, toplum olarak daha iyi bir yaşama ulaşma çabalarından çıkan sonuçların, bilim, teknik, sanat ve kültürün tümü.

arkeolog

 • Tahminim: Kazı bilimcisi
 • Sözlük anlamı: kazıbilimle uğraşan kimse, kazıbilim uzmanı.

höyük

 • Tahminim: Kazı yapılan alan, yerleşim yeri.
 • Sözlük anlamı: tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılıp yok olmuş yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesi nedeniyle oluşmuş, çoğu kez içinde tarihsel kalıntıların gömülü bulunduğu yayvan toprak tepe.

bakraç

 • Tahminim: Eskiden su taşımak için kullanılan madeni bir araç-gereç
 • Sözlük anlamı: genellikle bakırdan yapılan küçük kova.

2. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 123 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1- Yazar, yurdumuzu nelere benzetmiş?

 • Cevap: Hökelelekli Koca Vatan, Derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu. Ana, bacı ve sevince benzetilmiştir. Medeniyet beşiğine benzetmiştir.

2. Metinde, Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiş?

 • Cevap:  Hititler, Selçuklular,

3. Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde, ne zaman açılmış?

 • Cevap: Selçuklu Türkleri 1071’de Malazgirt’ten açılan Anadolu kapılarından girerler Ana yurt Anadolu’ya.

4. Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?

 • Cevap: CAMİ, MESCİT, HAN, HAMAM, KERVANSARAY, KÜTÜPHANE

5. Ülkemiz, hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?

 • Cevap: Tarihi, gelenekleri, zengin araç-gereçleri, üretilen yazılı ve görsel her türlü zenginliğiyle hazırmış keşfedilmeye Anadolu.

6. Metne göre “Anadolu” ismi nereden gelmiş?

 • Cevap:

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı olan Alaaddin Keykubat, kendisinden önce yapılmış olan seferleri devam ettirerek Anadolu’nun İslam-Türk ülkesi haline getirmek için çalışmaktadır. Bunun için Keykubat, Başköy Rum Kalesini fethetmek ister ve burayı fethetmek üzere yola çıkar.

Yolda ise, günümüzde Ankara Kızılcahamam sınırları içerisinde bulunan Taşlıca köyüne uğrar. Bu köyde ise, buraya yıllar öncesinden gelip yerleşmiş olan kadın erenlerden Kırmızı Ebe ve de oğlu Oruç yaşar.

Bu köye gelen Türk askerler, Kırmızı Ebe tarafından karşılanır ve Kırmızı Ebe askerlere ayran ikram etmek ister. İşte tam da burada keramet başlamaktadır. Kırmızı Ebe yayıkta yeni olarak hazırlamış olduğu ayranı askerle ikram etmek üzere orada bulunan taş oluğa döker. Askerler ise, bu ayrandan içmek ve de kaplarını doldurmak için sıraya girer. Bütün askerler hem ayranını içer hem de kaplarını doldurur. Buna rağmen taş oluktaki ayran bitmez. Bu olay ise, Kırmızı Ebe’nin evliyadan ve üzerinde bir keramet olduğunun göstergesi olarak yorumlanır. Askerler teker teker ayran içerken ve de kaplarını doldururlarken Kırmızı Ebe ve askerler arasında bir diyalog yaşanır.

Doldurun Gazilerim

-Doldur Ana,

-Doldurun yavrularım,

-Ana, dolu.

Anadolu ismi bu diyalogdan gelir.

Kırmızı Ebe, bir bakraç ayranla bir orduyu doyurur ve bu durum sultanın kulağına gider. Bunun üzerinde Ebe’yi huzuruna davet eder. Sultan kadının bu kerametinden çok etkilenir ve de kadının oğlu Oruç Gazi’ye çevre toprakları bağışlar.

3. ETKİNLİK 

Aşağıya, metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

 • Cevap: ZENGİN ANADOLU’M ,  MEDENİYET BEŞİĞİM: ANADOLU’M

4. ETKİNLİK 

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Kars’ıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan (Ö)
Bin yılların, beş bin yılların az geldiği bir medeniyet beşiği Anadolu. (Ö)


Tarih öncesi dediğimiz yazısız çağların ardından, dört bin yıl öncesi Hititlerin adı duyulur Anadolu’da. (N)
İslam âleminin dört köşesinden bilginler Anadolu’ya üşüşür, sanatkârlar Anadolu’da kümeleşir. (Ö)
Açılmamış sayfaları, duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu. (Ö)
Bu sırada, boz bulanık tepelerden, ak saçlı bir ana, omzunda ayran bakracıyla görünür. (N)

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 124 Cevabı

Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.

Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikleri kökleşen millî kültürün hasadını yapar. Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur; açıldıkça açılır, kolları Viyana’ya kadar uzanır. Bu ulu çınara Osmanlı derler Kökü ve gövdesi Anadolu’da, üç kıta, üç iklime hükmeden yeryüzünün en ömürlü devleti, Osmanlı Devleti. Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu. Köklü bir kültürün kaynaştığı bölünmez bir bütünlüktür artık.

 • Cevap: Öyküleme ve açıklama gibi düşünceyi geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Bunun yanında sembollerle benzetmelere dayalı bir anlatım da göze çarpar. Örneğin Osmanlının koca bir çınara benzetilmesi gibi .

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.
Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu.
► Özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılmıştır 
• Anadolu’nun kapıları 1071’de açılmıştır.
► Belli tarihlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılmıştır.
• Ayşe Hanım’ın Anadolu’nun kültürel miraslarıyla ilgili yaptığı sunum çok beğenildi.
► Ünvanlara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 
• 1931 yılı TTK’nin kuruluş yılıdır.
► Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 
• Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmiştir.

 • CevapBelli tarihlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 

7. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 125 Cevabı

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Başarının ilk şartı kendine güvenmiş. ()
Anadolu bir kültür coğrafyasıdır. (X)
Sabahları gün ışığı pencereme vuruyor. ()
Kemal, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi. ()
Bütün işleri vaktinde yapmayı sever. ()
Sağlık varsa huzur da vardır. (X)

b. Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.

• yalnız / Ek fiilin geniş zamanı

 • Cevap: YALNIZ-SINDIR

• güzel / Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı

 • Cevap: GÜZELİMİŞ

• mutlu / Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı

 • Cevap: MUTLYMUŞ

• tatlı / Ek fiilin şartı (koşulu)

 • Cevap: TATLIYSA

8. ETKİNLİK 

Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

 • Cevap: KÜLTÜRÜNÜ VE GELECEĞİNİ KORUMAK

Bu ülke sadece bizim değil. Bize büyüklerimizden emanet yarınki nesillere bırakacağımız değerli bir hazinedir de. O halde bu hazineyi har vurup harman savurmak mı yoksa onu gözümüz gibi korumak mı düşecektir bizlere? Elbette ikincisi. Çünkü bu kadar zengin bir kültüre sahip bir ülkede yaşıyorsak unutmamalıyız ki bunda kültürel zenginliğimizin de payı da vardır. O halde yarınki nesillere bu zenginliği olduğu gibi aktarmak istiyorsak ilk iş olarak hep beraber canımız pahasına da olsa bu kültürü korumayı kendimize görev kabul etmeliyiz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 4. Milli Kültürümüz Sayfa 122, 123, 124, 125 Anadolu Üstüne Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125”

 1. Arkadaşlar niye buradan bakıyorsunuz içinizde birkaç kişiyi tanıyorum

 2. Sabri senden hiç beklemezdim yazıklar olsun beni tanıyorsan vazgeç seni diziplin verirsem görürsün zaten yarın dersim sizinle var sen dur şimdi iyi günündesin sen görürsün senden30 puan kırıcam bide teşekkür-taktir almışsın ama boşuna aslında siz bir hiçsiniz

 3. NEDEN BİLGİLERİNİ PAYLAŞTIN SABRİ İSİMLİ ŞAHSİYET SEN İYİMİSİN?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.