7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 4. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ ve ÖZELLİKLERİ

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir? Kendinize örnek aldığınız bir lider var mı?

 • Cevap: Güvenilir olmak – Doğru sözlü olmak – Cesur olmak – İleri görüşlü olmak – Sabırlı olmak – Zeki olmak – Fedakar olmak
  Kararlı olmak. Benim de kendime örnek aldığım bir lider var. O da, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Konuşalım

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin size düşündürdüklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Atatürk’ün en önemli yönlerinden biri de, inkılâpçı bir kişi olmasıdır. Atatürk’ün inkılâpçılık anlayışı, zamanına göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine, ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak ve geliştirecek kurumların getirilmesi esasına dayanır. Atatürk inkılapları, bu durumu şu sözleriyle İfade etmektedir:
  “İnkılâp, var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yük-sek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymuş olmaktır.” Atatürk’ün hayatı Atatürkün hayatı
  Atatürk’e göre, uygarlık dünyasındaki yerimizi kaybetmemek, ona ayak uydurabilmek için “İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, kuvvetlendirmek lâzımdır. Çünkü medenî dünya çok ileridedir. Buna yetişmek için, o medeniyet çemberine girmek mecburiyetindeyiz.”

Okuyalım

“Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma sırasında Atatürk’ün asker kişiliğiyle ilgili bölümleri not alınız.

Cevap:

 • Mustafa Kemal’in olaylara yaklaşımı hep mantıklı ve gerçekçi olmuştur.
 • Mustafa Kemal, yaratıcı düşüncelere sahip bir liderdir.
 • Atatürk’ün başarılı olmasının sırlarından biri de sabır ve disiplindir.
 • Olaylar karşısında önce düşünmüş, gerekli araştırmaları yapmış, tartışmış, kararlarını ondan sonra vermiştir.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Söz Varlığım

“Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” adlı metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup defterinize yazınız.

 • Cevap: Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre cevaplayınız.

Deyimleri Bulalım

Aşağıda anlamları verilen deyimleri bulmacaya yerleştiriniz. Numaralı kutucuklara gelen harfleri birleştirerek şifreye ulaşınız. 

1. Umudu kalmamak, güveni sarsılmak, olumsuzluğa sürüklenmek. (Ümitsizliğe Düşmek)
2. Tutsak durumuna getirmek. (Esir Etmek)
3. Görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek. (Görev Savmak)
4. Yüklemek, ait olduğunu göstermek. (Mal Etmek)
5. Düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek. (Işık Tutmak)
6. Kendini feda etmek. (Canını Vermek)
7. İz bırakmak. (Damga Vurmak)

Şifre: Mustafa Kemal Atatürk

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Ne Anlam Katmış?

Aşağıdaki cümlelerde verilen zarfların altını çizerek zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Vatanı ve milleti için canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır.

 • Cevap: Zaman anlamı katmıştır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü ile bunu en güzel şekilde anlatmıştır.

 • Cevap: Durum anlamı katmıştır.

Yapacağı işleri en ince ayrıntılarına kadar planlayıp uygulamıştır

 • Cevap: Durum anlamı katmıştır.

Atatürk, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için de çok çalışmıştır.

 • Cevap: Miktar anlamı katmıştır.

Toplumların büyük insanlara ihtiyacı en çok bunalımlı dönemlerde ortaya çıkar.

 • Cevap: Zaman anlamı katmıştır.

Olaylar karşısında önce düşünmüş, kararlarını ondan sonra vermiştir.

 • Cevap: Zaman anlamı katmıştır.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” metnine göre cevaplayınız.

1. Atatürk genç sanatçıların yetişmesi için nerede öğrenim görmelerini sağlamıştır?

 • Cevap: Avrupa’da öğrenim görmelerini sağlamıştır.

2. Mustafa Kemal’in yaşadığı olaylara yaklaşımı nasıldır?

 • Cevap: Mustafa Kemal’in olaylara yaklaşımı hep mantıklı ve gerçekçi olmuştur.

3. Atatürk yaptığı inkılaplara “Atatürk İnkılapları” denmesine niçin karşı çıkmıştır?

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, bütün başarıları milletine mal etmekten zevk duyardı. Bu yüzden “Atatürk İnkılapları” denmesine karşı çıkardı.

4. Mustafa Kemal başkomutanlık görevine ne zaman getirilmiştir?

 • Cevap: Mustafa Kemal başkomutanlık görevine Eskişehir-Kütahya Savaşlarından sonra Yunanlılar, Ankara’ya doğru ilerlemeye başladıkları zaman, başkomutanlık görevine getirilmiştir.

5. Atatürk’e göre bir milletin efendisi kimdir?

 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’e göre, bu millete hizmet eden, milletin efendisidir.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Neler Yapmış?

Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar nelerdir? Çeşitli kaynaklardan araştırıp yazınız.

 • Cevap

Eşleştirelim

Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Okuduğunuz metinden hareketle Atatürk’ün bu özellikleri ile etkilediği olayları eşleştiriniz.

1. Sabırlı ve disiplinli olması

2. Birleştirici ve bütünleştirici olması

3. Yaratıcı olması

 • Millî Mücadele’nin karanlık günlerinde değişik fikirlere sahip insanları bir mecliste, kendi etrafında toplamıştır. (2)
 • Kurtuluş Savaşı’nda her engeli aşarak savaşı başarıya ulaşmıştır. (1)
 • Sakarya Savaşı öncesinde, ülkenin kaynaklarından en verimli şekilde yararlanılmasını sağlayarak ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamıştır. (3)

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Düşüncelerimizi Paylaşalım

Aşağıdaki metni okuyunuz. Atatürk’ün Türkçeye verdiği önemle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:  Ulu Önder Atatürk’ün Türk Diline, güzel Türkçemize verdiği önemi ve katkılarını, bu konu hakkındaki sözlerine bakarak anlamak mümkündür. Atatürk, dilin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu bilmiş ve Türk dilini hak ettiği yere getirmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır.

Sizce Türkçeyi korumanın önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Türkçe’yi korumak, benliğimizi korumak demektir.
  Türkçe, değerlerimize, bağımsızlığımıza sahip çıkmak demektir.
  Türkeçe, bizi bir araya getirir, aynı değer etrafında toplar.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Hangisi Daha Güvenilir?

Aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki metinlerden hangisindeki bilgiler daha güvenilirdir sizce? Niçin?

 • Cevap: İkinci metin daha güvenilirdir. Çünkü kaynağı “edu” uzantılı bir yani resmi sitedir.

edu” ve “org” uzantılarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sizce bilimsel çalışmalarda niçin ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılmaktadır?

 • Cevap: “edu” uzantılı siteler, eğitim kurumlarına ait sitelerdir. “org” uzantılı siteler kar amacı gütmeyen, belirli organizasyonlar ve dernek sitelerine aittir. “gov” uzantılı siteler ise resmi devlet kurumlarına ait sitelerdir.
  “edu” ve “gov” uzantılı siteler, eğitim kurumları ve devlet kurumlarına ait oldukları için güvenilirdirler. Bilimsel çalışmalar eğitim ve devlet kurumlarınca resmi olarak onaylanıp güvenilirlik kazandığı için “edu” ve “gov” uzantılı sitelerde yer alırlar.

Katılıyor muyuz?

Atatürk’ün sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız.

 • Cevap: Evet, Atatürk’ün bu sözlerine katılıyorum. Sanat, toplumun yaşayışını, değerlerini, kültürünü yansıtır. Toplumun değerleri, sanat sayesinde varlığını sürdürür. Ayrıca, sanatkar olmak her yiğidin harcı değildir. Sanatkar olmak için, kişide yetenek gibi bazı özelliklerin mutlaka bulunması gerekir.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Atatürk’e Göre

Mustafa Kemal Atatürk’ün metinde geçen aşağıdaki ifadelerine göre dünya milletlerinin mutlu olmasının yolu nedir? Düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal’e göre, dünya milletlerinin mutlu olmasının yolu barışın sağlanmasından geçer. İnsanlar, kendi ülkelerinin değerlerine önem verdikleri kadar diğer milletlerin de değerlerine önem verip saygı duyarlarsa barış sağlanır. Bu sayede insanlar mutlu bir yaşam sürerler.

Akrostiş Yazalım

Atatürk’le ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir akrostiş çalışması yapınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.