7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Küçük Yunus Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 132 Cevabı

HAZIRLIK

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:  Çevre Kirliliğinin Nedenleri : Gelişen teknoloji ve endüstrileşme sonucu, fabrikalardan, otomobil, uçak, gemi gibi çeşitli araçlardan ve en önemlisi insani faaliyetler sonucu katı atıklar, hava kirliliği, gürültü ve ışık kirliliği gibi kirleticiler oluşmaktadır

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

 • Cevap:

Çevre örgütleri listesi, her sene yenilenerek yapılan faaliyetlere ve aktifliğe göre sıralanıyor. Bu listenin başında şu anda dünya genelinde örgütlenmeleri olan ve dünyanın bu alanda en çok eylem yapan kurumu Greenpeace yer alıyor. Doğayı korumak ve yapılanları protesto etmek için sürekli olarak hareket halinde buluna örgüt, bilimsel verilere dayanan kampanyaları ile toplumsal farkındalık yaratmak istiyor. Özellikle ses getiren eylemleriyle dikkat çeken bu organizasyon, doğa katliamları, hayvanların avlanması, nükleer enerji santrallerinin kurulması ve bunun gibi pek çok konuda özel eylemler düzenleyerek adını duyuruyor.

Diğer bir vakıf ise TEMA Vakfı. Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan TEMA Vakfı, Türkiye Çöl Olmasın, sloganı ile yola çıkarak, kurulduğu günden bu yana binlerce hektar alana ağaç dikti. Ağaçların ve yeşilin korunması için aktif bir şekilde mücadele eden bu kurumun, bağış yoluyla maddi kaynak sağladığını görüyoruz. Çevre koruma, erozyon, çorak toprakları canlandırma ve ağaçlandırma gibi eylemler, bu örgütün başlıca uyguladığı hareketlerdir.

1. ETKİNLİK

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 135 Cevabı

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

akrobatik

Tahminim: Kıvrak hareketler gerektiren bir jimnastik türü.
Sözlük Anlamı: Akrobasi geleneksel olarak yerde, ip, tel, bisiklet veya at üstünde yapılan; insan bedeninin denge, koordinasyon ve kıvraklıkla ilgili tüm yetkinliklerinden yararlanan, vücut kontrolüne dayalı bir gösteri sanatıdır.

güverte

Tahminim: Gemilerin üst kısmına verilen ad.
Sözlük Anlamı: Gemilerde, tekne boyunca yatay olarak, sürekli ya da kesik biçimde, tahtadan ya da sac levhadan yapılan, yük ve yaşama yerlerinin tabanını oluşturan ya da üstünü örten yüzey, döşeme, ambar ve kamaraların üstü.

sendelemek

Tahminim: Tökezlemek ayağı kaymak
Sözlük Anlamı: adım atarken dengesi bozularak düşecek gibi olmak.

çakıntı

Tahminim: Çakmak eylemi
Sözlük Anlamı: şimşeğin çakma eylemi.

kimyevi

Tahminim: Kimyanın alanına giren şeyler
Sözlük Anlamı: kimya ile ilgili

onulmaz

Tahminim: Düzeltilmez, çare bulunmaz
Sözlük Anlamı: iyi olmaz, iyileşmez.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 136 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?

 • Cevap: Yunus ailesi, Karadeniz’in hırçın dalgalı sularındaki özgür yaşamlarını, gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.

2. Yunusların görünümleri nasılmış?

 • Cevap: İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle sevimli bir görünümleri varmış.

3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?

 • Cevap: Küçük Yunus henüz memeden kesilmemiş oburun biriymiş. Çok da meraklıymış… Annesinin uyarılarına rağmen, ilgisini çeken bir şeyi incelemek, onunla oynamak için sık sık ailesinden gerilerde kaldığı oluyormuş.

4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?

 • Cevap: Geceleri gökyüzünü süsleyen bütün yıldızlar, sanki bir anda gözlerinin içine doluvermiş gibiymiş. Büyük bir panik içinde kuyruğunu kırıp suları yararak yukarı fırlatmış yeniden. Öylesine hızla sıçramış ki birden kendini suyun çok üstünde uçar bulmuş. Aynı anda ciğerleri temiz hava ile şişmiş, gözlerindeki karanlık kalkıvermiş.

5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?

 • Cevap: Küçük sarışın bir çocuk onun yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırmış.

6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?

 • Cevap: Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü variller, yaşayan denizin katilleriymiş.

4. ETKİNLİK 

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.

Olay: Denizde ailesiyle yaşayan bir yavru yunusun denizlerdeki kimyasal atık dolu variller yüzünden zehirlenerek ölmesi anlatılmaktadır.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük Yunus ailesi, Sahildeki çocuk ile bir kız ve erkek.
Zaman: Zaman belli değildir metinde zaman olarak “Böyle günlerden birinde” zaman kalıbı kullanılır.

b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Denizde ailesiyle yaşayan bir yavru yunusun denizlerdeki kimyasal atık dolu variller yüzünden zehirlenerek ölmesi
Metnin ana fikri: İnsan doğaya ve canlılara zarar vermektedir.
Metnin yardımcı fikirleri: Yunusların özellikleri, yavru yunusun özellikleri, yavru yunusun ailesinden geri kalışı, yavru yunusun varilden zehirlenmesi, yavru yunusun ölerek sahile vurması

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
İki buçukla dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalın kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle öyle sevimli bir görünümleri vardı ki…

 • Cevap: Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından ileri doğru fırlayıp dalıp dalıp çıkarak izlenmekten ve izlemekten memnun, bir yarış tutturmuşlardır koca gemiyle.
 • Buz gibi sulara dalarken “Alacağın olsun. Ben de senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.
 • Sanki uçsuz bucaksız denizin içinde eriyip gidiyordu vücudu yavaş yavaş..

6. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 137 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürerdi.
• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş
• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkarmış
• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu
• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.

b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Eklendikleri cümlenin anlamında değişiklik yarattılar. Mesela bazen koşul anlamı bazen de haber anlamı kattılar.

c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (sürerlik)
• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (tezlik)
• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (tezlik)
• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (geniş zaman)
• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (şart-koşul)
• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (gereklilik)

7. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 138 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti. ()
• Küçük Yunus da oburun biriydi. ()
• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu. ()
• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti. ()
• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi. ()
• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz. ()
• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır. ()

b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.

 • Cevap: varabilmişti, oluyordu ile içindeydi….

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak için “Gezelim, Görelim, Çevreyi Koruyalım” adlı bir proje yapmış bu projeyle ilgili bilgi verilmektedir.

9. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 139 Cevabı

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

 • Cevap: Özellikle, Plastiklerin doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğunu ve bir bilgisayar ve ekranının imalatı için en az 240 kg fosil yakıt, 22 kg kimyasal madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulduğu bilgisi en çok ilgimi çeken bilgiler oldu.

10. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 140 Cevabı

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

 • Cevap: Doğa bizim evimizdir. Ne yazık ki evimize iyi bakmıyoruz. Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü varilleri düşününce insan olarak neye yol açtığımızı görüyoruz. Bu durumu vurgulamak için koyu yazılmıştır.

b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Herhangi bir yanlışlık yoktur.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.

 • Cevap: Var. Geçen sene açıldı. Türkiye’de sokaklarda ve barınaklarda hayvanların yaşam koşulları standartlarını yükseltmek için, sokak hayvanlarının barınma hastalık ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmaktadırlar.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 5. Doğa ve Evren Sayfa 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 Küçük Yunus Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137”

 1. Akroatişi okurken neredeyse ağlayacaktım bunu ben yazamam bizim hoca anlar bu benim için fazla güzel 😭😭

 2. Abi ben anlamadım abi ben anlamadım diyincede abi sende bi sik den anlamadın diyonuz

 3. Brr şibidi dop dop dop yes yes yes dip şibidi dip şibidi w w w w yes yes yes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.