7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Ninenin Kitabı metni cevapları ve soruları, Özgün Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 20-23-24-25-26-27-28
(Erdemler Teması)

 

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 20

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Gazete ve dergi haberlerini sınıf panosunda sergileyiniz.

Gazete Haberleri:

https://www.haberturk.com/tekirdag-haberleri/71590792-corlu-sydvden-ihtiyac-sahiplerine-komur-yardimi

https://www.dha.com.tr/son-dakika/mezitlide-yardimlasma-ruhu-yasatiliyor/haber-1697767

http://www.habergazetesi.com.tr/haber/5580545/mersinli-ebrarin-sandalyesi-samsundan

http://www.beykozguncel.com/8224-beykoz-sosyal-market-ile-yuzler-hep-guluyor.html

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 23

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap: 

enerji

(   ) Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
(X) Manevi güç.

ağırlaşmak

(   )Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak.
(X)Hastalığın tehlikeli duruma gelmesi, fenalaşmak.

geçinmek

(X)Yaşamak için gerekeni sağlamak.
(   )Uzlaşmak, anlaşmak.

basmak

(X)Belli bir yaşa girmek.
(   )Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Deyimler Cümleler
küy oklam
yük olmak
Babam kimseye yük olmak istemediği için köye yerleşti.
dözgen kimgerçe
gözden geçirmek
Son bir kez notlarını gözden geçirip konuşmaya başladı.
lindene geline kaymap
elinden geleni yapmak
Sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.
bazoğı kanıtkam
boğazı tıkanmak
Yaralı köpeği görünce boğazı tıkandı, konuşamadı, ağlamaya başladı.
döngüzen şay başonkam
gözünden yaş boşanmak
Sınavı kazanamadığını duyunca bir müddet sustu sonra birden gözünden yaş boşandı.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 24

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Ninenin mesleği neymiş?

Cevap: Öğretmenlikmiş.

2. Nine kimlerle yaşıyormuş?

Cevap: İki kızı ve torunuyla yaşıyormuş.

3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?

Cevap: Yaşlandığını hissettiğinde hatıralarını yazma gereksinimi duyup yazmaya karar vermiş.

4. Nine niçin yapayalnız kalmış?

Cevap: Kızı hastalanınca başka bir şehirdeki hastaneye kaldırılmış. Torunlarını da yakın dostları bakmak için almış. Bu nedenle yalnız kalmış.

5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?

Cevap: Kitabını bastıracak birilerini bulması için rica etmeye gitmiş.

6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?

Cevap: Kendisine ve torunlarına bakması için bakıcı kadın tutmuş.

7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?

Cevap: Kitabın sayfalarının boş olduğunu anlayınca işin aslını öğrenmek için gitmiş.

8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?

Cevap: Ninenin verdiği kağıtlar boşmuş fakat bu kitaptan gelecek paraya muhtaçmış. Avukat bunu bildiği için onun ümitlerini de kırmak istemediğinden gerçeği söylememiş.

4. ETKİNLİK

“Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.

Cevap:

Anlatıcı: 3. kişi

Mekan: Kasaba

Şahıs Kadrosu: Nine, ninenin kızı ve torunları, avukat, komşu.

Zaman: Geçmiş zaman

Olay Örgüsü: Zamanında öğretmenlik yapmış yaşlı bir nine geçinmek için hatıralarının yer aldığı bir kitap yazıp tanıdığı bir avukata bastırması için verir. Fakat sayfalar boştur. Nine yaşlılıktan mürekkebin bittiğinin farkına varmamıştır. Avukat ninenin paraya ihtiyacı olduğunu bilmekte ve ninenin umudunu kırmak istememektedir. Bu nedenle kitabı yayın evinin beğendiğini, kitap basılana kadar ayda 200 lira göndereceğini söyler. Parayı kendi karşılar. Nine ölünce kızı gerçekleri öğrenir.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 25

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

Cevap:

Ninenin Kitabı Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Eşleştirme

Ninenin Kitabı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Eşleştirme

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

• Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.

Cevap: Demek ki nine yardıma muhtaçtı.

• Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.

Cevap: Demek ki avukat daha önceden daha farklıydı.

• Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.

Cevap: Demek ki onun bu işin üstesinden geleceğine inanan kişiler de vardı.

Cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılan diğer anlamlara
“örtülü anlam” denir.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 26

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

Cevap:

Y Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu.

D Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.

Y Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım.

D Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu.

D Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.

D Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu.

D Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı.

Y Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü.

Bağlaç olan “da/de” ayrı, durum eki olan “-da/-de” bitişik yazılır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Fiiller

Ninenin Kitabı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Fiiller

Cevap:

1. hastalanmak 2. kaldırılmak 3. kalmak
4. terk etmek 5. istememek 6. geri çevirmek
7. üzülmek 8. bulmak 9. giymek

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 27

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.

Cevap:

• Bağımızdaki üzümler iki haftaya kadar olgunlaşır.

• Annemler, çocukken çeşmeden sürekli su taşırmış.

• Her sabah saat 06.30’da alarm sesiyle uyanırım.

• Kardeşim odasında tek başına oyun oynuyor.

• Bebeklerin tırnakları yetişkinlerden hızlı uzuyor.

• Öğrenciler teneffüste okulun bahçesinde koştu.

b. Altını çizdiğiniz; iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.

Cevap:

İş Bildiren Sözcükler Durum Bildiren Sözcükler Oluş Bildiren Sözcükler
yazarım

taşırmış

oynuyor

oturmazdı

uyanırım

koştu

kızarmıştı

olgunlaşır

uzuyor

10. ETKİNLİK

a. En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.

En son okuduğunuz kitaba göre bu etkinliği siz yapmalısınız.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 28

b. Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.

Cevap:

(örnektir)

Kitabın Adı: 101 Günlük Uzay Macerası

Kitabın Konusu: Bir gezegeni incelemek için gönderilen 10 kişilik bir uzay gemisi mürettebatının yolculuk sırasında başından geçenler.

11. ETKİNLİK

a. İyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

İyi bir konuşmacı, dinleyicilerle göz teması kurar. Jest (el, kol ve baş hareketleri) ve mimikler (yüzde beliren hareketler) ile konuşmasını açıklamaya, duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışır. Sözcükleri, anlamlarına uygun kullanır. Ses tonunu dinleyicilerin duyabileceği şekilde ayarlar. Konu dışına çıkmadan konuşmasını tamamlar.

b. Yardımlaşmanın önemi ile ilgili hazırladığınız konuşmayı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızı, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Yardımlaşmanın Önemi – Konuşma

Sevgili arkadaşlar.

Yaşamımızda ne kadar çok sorunla karşılaştığımızı bir düşünün. Bu sorunlara çözüm bulmak için çabalarız. Bazen tek başımıza bu sorunların üstesinden gelemeyiz. İşte bu engelleri aşmak ancak yardımlaşma ile mümkün hale gelir. İnsanlar pek çok farklı konuda birbirlerine yardım ederek sorunları çözebilirler.

Toplumlar yardımlaşma sayesinde ayakta durabilir ve gelişebilirler. Bir değer olarak yardımlaşmaya önem veren toplumlardaki insanlar birbirlerine daha çok bağlanır.

Yardım yapan kişiyle  yardım yapılan kişi arasında sevgi ve kardeşlik bağı güçlenir. Yardım sayesinde topluma kazandırılan insanlar kin, haset, düşmanlık gibi bir takım kötü huylardan kurtulur. Yardımlaşma ile sorunları çözülen insanlar daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Bu mutluluk ve huzur toplumun geneline yayılır.

Yoksullukla mücadele etmek, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik olarak kalkınabilmek, manevi duygularımızı çoğaltmak, huzur ve mutluluk içinde yaşamımızı sürdürmek ancak yardımlaşma ile mümkün olabilir.

Toplum olarak yardımlaşma duygusunu yaşayabilmeliyiz. Elimizden geldiğince herkesin yardımına koşmayı görev edinmeliyiz. Toplumdaki bireylerin teker teker birbirleriyle yardımlaşması zor olacağından ülkemizde bir çok yardımlaşma dernekleri ve vakıfları kurulmuştur. Elimizden bir şey gelmiyorsa en azından bu vakıf ve dernekleri desteklemeliyiz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Sunumunuza göre değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinleyiniz. Şarkının sözlerini defterinize yazınız.

Cevap:

Şarkı Sözü:

Bana bir masal anlat baba
İçinde denizler balıklar
Yağmurla kar olsun
Güneşle ay

Baba bir masal anlat bana
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun
Şekerle bal

Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakın beni

Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İSTANBUL olsun

Yeni Türkü Müzik Grubu

30 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.