7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Akıllı Kız Dinleme metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 34-35-36-37-38 (Erdemler)

Akıllı Kız Dinleme Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 34 Cevabı

HAZIRLIK

1. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Kırgızlar veya Kırgız halkı, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin %72 nüfus oranıyla en büyük etnik grubunu oluşturuyor. Orta Asya ülkesi Kırgızistan’ın yanı sıra Özbekistan, Çin, Tacikistan, Afganistan, Rusya ve Türkiye’de de Kırgızlar yaşıyor. Bu yazımda Kırgızlar, Kırgızistan gelenekleri, yaşam, kültür, insanlar, evlilik, örf ve adetler hakkında bilgiler ve ülkede çektiğim fotoğraf ve videolar var. Göçebe kökenli Kırgızlar tarihi kültürlerini en iyi koruyan ve sürdüren halklar arasında yer alıyor. Bazı kaynaklarda Türk halkları arasında en az karışmış olanı, en gerçek etnik temsilcisi olarak Kırgızlar geçiyor.

2. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.

 • Cevap: Bizim şehrimizde yeşillikler var, denize yakınız, yemek olarak biz de daha fazla sebze ve yeşillik vardır bozkırda yaşayan Kırgızlar ise hamur işleri ile at eti yemekteler. Çünkü onların yaşadıkları coğrafyanın özellikleri bizimkinden farklıdır.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarının başına yazınız.

..EYER: Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.
…: Kartalgillerden sırtı kül rengi ve enine çizgili yırtıcı bir kuş.
…: Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.
…..: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan deri.
…: Doğu ülkelerinde yerli beylerin ve hanların karısı.
….: Ara, aralık, uzaklık.
….: Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse.
…: Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

2. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 35 Cevabı

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Sarıbay, kendisinden sonraki hanı seçmek için nasıl bir yol önermiş?

 • Cevap:

2. Akdoğan kimin omzuna konmuş?

 • Cevap:

3. Aksakallar niçin yeni handan evlenmesini istemişler?

 • Cevap:

4. Han, evleneceği kızı nasıl seçmiş?

 • Cevap:

5. Fakir kız, “Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar?” sorusuna ne cevap vermiş?

 • Cevap:

6. Fakir kıza göre acı, üzüntü ve ayıp ne demekmiş?

 • Cevap:

7. Han, eşini hangi konuda uyarmış?

 • Cevap:

8. Han; karısına niçin kızmış, ona ne yapmasını söylemiş?

 • Cevap:

b. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapıldığını yazınız.

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin konusu:

Metnin ana fikri:

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız. G Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.

Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu. ()
Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor. ()
Gözlerimiz her zaman doğruyu görür. ()
Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün. ()
Sevgi, her engeli aşmamızı sağlayan bir duygudur. ()

 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 36 Cevabı

a. Dinlediğiniz metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

 • Cevap:

b. Dinlediğiniz metinde anlatılanları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyip aşağıya yazınız.

 • Cevap:

c. Dinlediğiniz metnin en beğendiğiniz bölümü nedir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 37 Cevabı

a. Aşağıda, virgülün nerelerde kullanıldığına dair verilen kuralları ve bu kurallara uygun cümleleri inceleyiniz. Siz de bu kurallara uygun örnek cümleler yazınız.

Virgül (,)
• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur.
► Han onu yıkamalarını, ona güzel giyecekler giydirmelerini emretti.
► .. Ayşe bize gitmemizi, oradan da Fatmalara gitmemizi önerdi.

• Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.
► Çok şey gördüm, çok yedim, içtim.
► . Çok gezdim, gördüm viran elleri.

• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.
► Gittiler, gittiler, gittiler. Sonunda bir uçurumun başına vardılar.
► .. Yürüdük, yürüdük, yürüdük ardımıza bakmadan.

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
► Benden başka kimseye öğüt verme, dedi.
► . Tennur Hoca’mızı çok seviyoruz, dediler.

• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam” gibi sözcüklerden sonra konur.
► Tamam, bütün kızları toplayın.
► . Hayır, kabul etmiyorum.

• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.
► Han, ona karısının yardım ettiğini hemen anladı ama yine de doğru olup olmadığını öğrenmek istedi ve yiğidin ağzını aradı.
► . Ne zaman aşağı insem onu görürdüm, sonra da başlar beni hüzün almaya.

• Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.
► Yiğit, öğüdü hanşanın, hanın karısının, verdiğini söyledi.
► . Şanlı Hakan, neden bana bakmazsın? , diye konuştu.

• Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcükle veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığım önlemek için kullanılır.
► Genç, kadınların yardımına Hızır gibi yetişti.

 • Cevap: Yaşlı, hastanın yanına geldi.

7. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 38 Cevabı

Tablodaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerine göre örnekteki gibi değerlendiriniz.

Kardeşlerim, beni de alın yanınıza. ()
Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler. ()
Birkaç gün sonra Sarıbay öldü. ()
Hanın yakınları şaşırdılar. ()
Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi? ()
Ben çok yaşadım. ()
Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevabını bulamadı. ()

8. ETKİNLİK 

Kırgızistan’da yaşayan bir arkadaşınız olduğunu düşününüz. Aşağıya, bu arkadaşınızı ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 1. Erdemler Sayfa 34, 35, 36, 37, 38 Akıllı Kız Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

3 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.