7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Atatürk ve Anıları metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 48-49-50-51-52-53-54 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 48

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya göre Atatürk’ün anılarından edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Atatürk’ün bazı anılarına ulaşabilirsiniz.

https://www.gelisenbeyin.net/ataturkun-anilari.html

2. Atatürk’ün millet sevgisi ile ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyunuz.

• Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez.

• Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

• Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.

• Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.

• Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız. Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

• Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 50

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubu ile anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle sözcükleri ve sözcük grubunu yazarak bulmacayı çözünüz.

ahbap
döviz
göçmen
ziraat
hürmet etmek
fidan
arazi
kıraç cahil
yaver
kordon

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Bulmaca

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Bulmaca

1. Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası.

Cevap: ARAZİ

2. Öğrenim görmemiş, okumamış.

Cevap: CAHİL

3. Saymak, saygı göstermek.

Cevap: HÜRMET ETMEK

4. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kişi.

Cevap: GÖÇMEN

5. Verimsiz veya susuz toprak.

Cevap: KIRAÇ

6. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse.

Cevap: AHBAP

7. Yeni yetişen ağaç veya ağaçcık.

Cevap: FİDAN

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.

Cevap: ZİRAAT

9. Yardımcı, emir subayı.

Cevap: YAVER

10. Bir yere girip çıkmayı denetim altına almak için oluşturulan dizi.

Cevap: KORDON

11. Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

Cevap: DÖVİZ

b. Bulmacadaki renkli kutucuklara yazdığınız harflerin oluşturduğu anahtar sözcüğü bulunuz.

Cevap:

Anahtar Sözcük: ATATÜRK

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 51

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Atatürk neden her gün çiftliğe gidiyormuş?

Cevap: Fidan dikme, Ankara’yı ağaçlandırma ve yeşertme merakı nedeniyle gidiyormuş.

2. Etimesgutlu köylü, Atatürk’ün inceleme yaptırdığı toprakta niçin ağaç yetişmeyeceğini düşünüyormuş?

Cevap: Toprağın ince yüzünün altının boydan boya kaya olduğunu bildiği için ağaç yetişemeyeceğini düşünüyormuş.

3. Atatürk, köylüye araziyle ilgili bilgiyi neden daha önce vermediğini sorduğunda köylü ne yanıt vermiş?

Cevap: “Sen okumuşların sözüne daha çok inanırsın da ondan.”

4. Atatürk neden yaverlerini yanından uzaklaştırıp halkın arasına karışmış?

Cevap: Halk tarafından sevilmenin zevkini yaşamak için.

5. Atatürk yanındakilerden ne istemiş? Niçin?

Cevap: Halk tarafından sevilmenin zevkini biraz daha yaşamak için müsaade istemiş.

3. ETKİNLİK

a. “Atatürk ve Köylü”, “Atatürk ve Halk” metinleri yazarın tanık olduğu bir olayı anlatmaktadır. Metinlerdeki anılarda Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri verilmiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Sabırlı, açık sözlü, insan ve millet sevgisi, iyi kalpliliği, ümitsizliğe yer vermemesi, sorunlara karşı çözümcü olması.

b. İkinci anıda italik yazılan cümlede Atatürk ne anlatmak istemiştir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Kendisinin de bir insan olduğunu, halktan biri olduğunu, insanlarla arasında hiçbir farkının olmadığını anlatmak istemiştir.

4. ETKİNLİK

a. Atatürk’ün millet sevgisiyle ilgili sözlerinden biri hakkında hazırladığınız konuşmayı gerçekleştiriniz.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak konuşma örneğine ulaşabilirsiniz.

Milletin Sevgisi Kadar Büyük Mükafat Yoktur – Konuşma Örneği

Sevgili arkadaşlar.

Atatürk’ün insanları ve milletini ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Zaten milletini sevmeyen bir insan, milletinin, ülkesinin özgürlüğü için bu kadar çalışmaz, bu kadar fedakarlık yapmaz. İşte Atatürk’ün bu kadar büyük bir lider yapan, milletine karşı duyduğu derin sevgi ve bağlılıktır.

Bu sevgi elbette karşılıksız değildir. Biz de millet olarak ulu önderimiz Atatürk’ü gönülden seviyoruz. Bir halkın tamamının bir kişiyi gönülden sevmesi, bir insan için ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Bir düşünün: Yaptığınız işler, başarılarınız, iyi bir insan olmanız, sorunlara çözüm bulmanız nedeniyle okuldaki herkes sizi seviyor, size saygı duyuyor. Bunu hissettiğinizde ne kadar çok mutlu olur, ne kadar çok gurur duyarsınız. Bu belki de sizi hayatınız boyunca en çok mutlu edecek şeydir.

İşte Atatürk de, koskoca bir milletin her ferdinin kendisine duyduğu sevgiden çok hoşnuttur. O kadar ki bu sevgiyi, kendisine bir ödül olarak görmüştür. “Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.” sözü de bu sevginin onun için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Atatürk bu sözüyle ayrıca ülke yöneticilerine de seslenmektedir. “Eğer yaptığınız işlerin bir karşılığını bekliyorsanız sizin için en büyük ödül, milletinizin sizi gönülden sevmesi olacaktır.” demek de istemektedir.

Değerli arkadaşlar.

Bir milletin tamamının bir kişiyi bağrına basması, ona derinden bir sevgi beslemesi herkese nasip olacak bir durum değildir. Bunu sağlamak için Atatürk gibi vatanı ve milleti için binbir fedakarlıkla mücadele eden, her işinde milletinin geleceğini düşünen, milletini yüceltmek için çalışan bir birey olmak gerekir. Biz de eğer bunu başarabilirsek, milletimizin sevgisini kazanma zevkine erişebiliriz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

b. Konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra formu doldurarak belirtilen ölçütlere göre konuşmanızı değerlendiriniz.

Değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 52

5. ETKİNLİK

Tırnak işaretinin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz.

Cevap:

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları - Eşleştirme

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Eşleştirme

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kitap künyesi örneğini inceleyiniz.

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

b. Siz de aşağıda karışık olarak verilen bilgileri örneğe uygun olarak düzenleyiniz.

Tuna Kıyıları, 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, Falih Rıfkı Atay

Cevap: Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Mehmet Nuri Conker, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, Zabit ve Kumandan

Cevap: Mehmet Nuri Conker, Zabit ve Kumandan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1998, İstanbul, Falih Rıfkı Atay

Cevap: Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1998

c. Araştırmalarınızı yazılı olarak düzenlerken yukarıdaki örneğe uygun olarak kaynak gösterimi yapınız.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 53

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere zaman anlamı katan ekleri, örnekteki gibi belirtip bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini yazınız.

Cevap: 

• Atatürk toprağı inceletiyor. -yor şimdiki zaman
• Toprak dedimse sözün gelişi söyledim. -di geçmiş zaman
• Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım. -r geniş zaman
• Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış. -mış geçmiş zaman
• Mademki topraktır mutlaka tutacak. -acak gelecek zaman

Eklendikleri fiillere zaman anlamı katan eklere “haber (bildirme) kipleri” denir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillere kip eklerini getirerek cümleler yazınız.

Fiiller

sevmek okumak yorulmak çalışmak bakmak gezmek

Haber Kipleri

-acak /-ecek -yor -r /-ar /-er /-ır /-ir /-ur /-ür -mış /-miş /-muş /-müş -dı /-di /-du /-dü

Cevap: 

• Yaprak sarmasını çok severim.

• Kitabı yarın okumaya başlayacağım.

• O kadar yolu yürüyerek gelince çok yorulduk.

• Bahçede kuyu kazamaya çalışıyor.

• Sizin için kiralık ev bakmış.

• Emekli olduktan sonra bütün ülkeyi gezeceğim.

Atatürk ve Anıları Metni Cevapları Sayfa 54

9. ETKİNLİK

a. Okulda başınızdan geçen ya da tanık olduğunuz bir olayı aşağıya yazınız.

(örnek)

GEMİ

İlkokul üçüncü sınıftaydım. Dersimizde taşıtları işliyorduk. Gemiler konusunda öğretmen daha önce gemiye binen olup olmadığını sordu. Herkes parmak kaldırıyordu. Kimisi İstanbul’dan İzmir’e, kimisi Sinop’tan Trabzon’a gitmişti.

Sınıftaki hemen herkes gemiye binmişti. Söz alanlara öğretmen “aferin” diyordu. Ben de öğretmeni etkilemek ve aferin almak için parmak kaldırdım. Öğretmen benim nereden nereye gittiğimi sordu. “İstabul’dan Denizli’ye gittim öğretmenim.” deyince öğretmenim ve bazı arkadaşlarım gülmeye başladı. Çok utanmıştım. Öğretmenimin ve arkadaşlarımın neden güldüğünü anlamamıştım. Arkadaşlarımın arasında bir müddet alay konusu oldum.

O gün neden güldüklerini bir gün Türkiye haritasını incelerken anladım. Meğer Denizli’de deniz yokmuş. Şehrin adı Denizli’ymiş. O günden sonra bilmediğim konularda sırf birini etkilemek için konuşmanın yanlış olduğunu anladım.

b. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında internetten araştırma yapınız. Araştırmalarınızı “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden yapmaya dikkat ediniz.

Seyit Onbaşı kimdir? Neden önemlidir? Çanakkale Zaferi ve Seyit Onbaşı hakkında araştırma yazısı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu saflarında yer alan Osmanlı Devleti, karşısında dünyanın en güçlü devletlerinden Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkeleri bulmuştur. Osmanlı Devleti pek çok cephede aynı anda savaşmış ve Osmanlı Ordusu bu cephelerden özellikle birinde; Çanakkale Cephesi’nde üstün başarı sergilemiştir. Çanakkale Savaşı, milletimizin vatan sevgisinin, fedakarlığının, kahramanlığının, azminin vücut bulduğu cephedir.

Bu zafer nice kahramanlarımızın büyük fedakarlıkları ile kazanılmıştır. Bu kahramanlardan biri de Seyit Onbaşı’dır.

Seyit Onbaşı, 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya gelmiştir. 1912’de Balkan Savaşları’na katılmış, savaş bitiğinde topçu eri olarak Çanakkale Cephesi’nde görev almıştır.

18 Mart Deniz Savaşı sırasında, Rumeli Mecidiye Tabyası’nda sağlam kalabilen tek topun vinci bozulması üzerine Seyit Onbaşı büyük bir güçle 215 kilogramlık mermiyi üç kez kaldırarak namlunun ucuna sürerek Ocean adlı gemiye büyük zarar verilmesini sağlamıştır. Bu başarısı sonucu Seyit Ali’ye onbaşılık ünvanı verilmiştir.

Çanakkale Savaşı’ndan bir gün sonra Seyit Onbaşı’dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali bu sefer top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Bundan sonra fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

1918 senesinde köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etmiştir. 1934 senesinde çıkartılan Soyadı Kanunu ile “Çabuk” soyadını alan Seyit Onbaşı 1939 senesinde verem hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

İçindeki vatan sevgisi ile mümkün olmayacak bir iş başaran Seyit Onbaşı, belki de Çanakkale Savaşı’nın gidişatını hatta bir milletin kaderini değiştiren bir kahraman olarak tarihimizde ayrı bir yeri olan kahramanlarımızdan biridir.

5 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50”

  1. Çok Teşekkürler Ederim Hocam 7. Sınıftayım ve Esenyurt Ortaokulu:) ve 7-E sınıf’ım irem hocam türkçe kitabınıdır ödevini vermiştir. Çok teşekkürler ederim hocam

  2. Çok güzel her cevapı dogru yani bu siteyi hiç kapatmasınlar bu gidişle ünlü bile olurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.