7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Doğa ve İnsan Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 2. Tema Doğa ve Evren Sayfa 67, 68, 69, 70, 71 Doğa ve İnsan Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DOĞA ve İNSAN

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Doğa sözcüğü size neleri çağrıştırıyor?

 • Cevap:Su,
  -Hava,
  -Toprak,
  -Yaşam,
  -Çevre,
  -Hayvan,
  -Bitki,
  -İnsan,
  -Canlı,
  -Cansız,

Doğa ve insan arasındaki etkileşim hakkında neler biliyorsunuz?

 • Cevap: İnsan ile doğa ilişkilerini inceleyen bilim dalına “Coğrafya” adı verilir. Coğrafya bilimi, yeryüzündeki insan faaliyetlerini incelerken aynı zamanda insan ve doğa arasında da bir takım ilişkiler kurar bununla birlikte insanların doğayı tanıyarak doğa ile uyum içerisinde bir hayat sürmesini amaçlar ve bu doğrultuda çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sayesinde insan doğayı tanır ve doğanın şartlarına, doğanın insanlara sağladığı imkanlara göre yaşamayı öğrenir.

Konuşalım

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle “doğa ve insan ilişkisi” hakkında duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.

 • Cevap: Doğa insanlar için oksijen deposudur. Olmazsa olmazdır. Aile ile beraber mutlu anların mutluluğun ve geleceğin teminatıdır.

eba.gov.tr adresinden “Doğa ve İnsan” videosunu izleyiniz. Videoyu izlerken insanların doğaya olan etkilerini, müdahalelerini not alınız.

 • Cevap:  1-Barajlar2-Hidroelektrik Santrallerİ

  3-Rüzgar Enerjisi

  4-Set Gölleri

  5-Yaylaların kullanımı

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Söz Varlığım

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını metnin bağlamından belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.

 • Örneğin kutuplar çevresinde yaşayan Eskimolar buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşarlar.

Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. (X)

Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. ()

 • Kanal açmak suretiyle suyun olmadığı bir tarım arazisine rahatlıkla su getirebilirler.

Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. ()

Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. (X)

 • Örneğin barajlar yaparak enerji ürettikleri gibi taşkınlardan da korunabilirler.

Alışılan ve dayanılabilen dereceden çok daha fazla, aşırı. ()

Su baskını. (X)

İzlediğiniz videoda geçen aşağıdaki cümlede “köprü” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi mecaz anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

• Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır.

 • Cevap: İnsanlar arasındaki gönül köprüleri artmalıdır.

İzleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Doğa ve İnsan” videosundan hareketle cevaplayınız.

1. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama neden uyum sağlarlar?

 • Cevap: İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevre ile uyumlu yaşam tarzları benimsemişlerdir. Ancak doğal çevre insanlara farklı imkânlar sunmaktadır. Bu da insanların; beslenme, giyinme, ekonomik faaliyetler gibi özelliklerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Hatta doğal çevre, insanların ten renkleri ve karakterlerinin farklı olmasına da etki etmektedir.

2. Kutuplar çevresinde yaşayan insanların buzullardan yaptıkları barınaklarda yaşamalarının sebebi nedir?

 • Cevap:  Alaska, Kanada ve Grönland’daki Eskimolar bölgenin batı kesimlerinde yaşar. Geleneksel olarak yaşamlarını avcılık ve balıkçılıkla sürdüren Eskimolar, suda kayak adı verilen kanolar, kar ya da buz üzerinde ise köpeklere çektirilen kızaklar kullanırlardı. Evlerinin katı kar bloklarından yapar ya da deriden, korunaklı çadırlarda yaşarlardı. Bugün çoğu ahşap evlerde oturmaktadır. Kardan yapılma kulübeler, Kanada Eskimoları tarafından yalnızca geçici barınaklar olarak kullanılır. Geleneksel Eskimo yaşamı günümüzde büyük ölçüde yok olmuştur.

3. İnsanların yaşadıkları bölgeler onların giyinme şekillerini ve ihtiyaçlarını nasıl etkilemektedir?

 • Cevap:  Örneğin soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanlar, yağlı ve protein ağırlıklı hayvansal besinler tüketip kalın ve kürklü kıyafetleri tercih ederler. Sıcak iklim bölgelerinde ise insanlar, sebze ve meyve ağırlıklı beslenip daha ince ve serin tutan kıyafetleri tercih ederler. Ilıman iklim bölgelerinde yaşayan insanlar da yıl boyunca değişen mevsim şartlarına göre yaşamlarını düzenlerler.Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar; ev yapımında nemli ve ılıman-sıcak iklim bölgelerinde ahşap, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde toprak ya da kerpiç, uygun kayaç türlerinin (bazalt, kalker vb.) bulunduğu bölgelerde ise taş malzemeleri tercih etmektedirler.

4. Sulama kanallarının ve barajların yapılmasının ekonomik sebepleri nelerdir?

 • Cevap: Verimli tarım arazilerini sulamak için
 • Enerji üretmek için
 • Taşkınları önlemek için.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

“Doğa ve İnsan” videosunda ne anlatılmaktadır?

 • Cevap: Doğa ile İnsan etkileşimi

“Doğa ve İnsan” videosunun vermek istediği mesaj nedir?

 • Cevap: Doğa ve İnsan ayrılmaz bir bütündür. Doğaya sahip çıkılmalıdır.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Eşleştirelim

Aşağıda izlediğiniz videodan görseller verilmiştir. Bu görsellerin karşıladığı ifadeleri eşleştiriniz.

 • a. İnsanlar yaşadıkları bölgenin sıcaklığına göre giyinirler. ( D)
 • b. Ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi ve daha çok verim alınabilmesi için tarım arazilerinin düzenli olarak sulanması gerekir. (D)
 • c. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama uyum sağlarlar. (D)
 • ç. İnsanlar yerleşmeye açık sahalarda yaşar ve faaliyet gösterirler. (D)
 • d. Bir su kütlesiyle ikiye ayrılmış yerleşmelerde karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözümler aranır. (D)

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Tutarlı mı?

Aşağıda, izlediğiniz videonun girişinde kullanılan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlı olup olmadığını sorgulayınız. Düşüncenizi noktalı alana yazınız.

“Doğa insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir.”

 • Cevap: Tutarlıdır çünkü videolarda anlatılanlarla uyuşmaktadır.

Görüş Bildirelim

İzlediğiniz videoda “doğa ve insan etkileşimi”nden bahsedilmiştir. Sizce bu etkileşimi anlatmak için verilen örnekler yeterli midir? Bu konuyla ilgili başka hangi örnekler verilebilir?

 • Cevap: Yaşadığımız çevredeki doğal unsur ve olaylar hayatımızı çeşitli şekillerde etkiler. İnsanların beslenmesi, giyinmesi, barınması, karakteristik yapısı vs. bu doğal unsur ve olaylara bağlıdır. Yeryüzünün değişik bölgelerindeki insanların yaşam tarzlarının farklılık göstermesinde, doğal çevre koşullarının insanlara sunduğu olanakların farklılığı önemli bir etkendir. Örneğin, sıcak çöllerde sıcağın ve kum fırtınalarının etkisinden korunmak için ince ve uzun elbiseler giyilir. Ancak, kutuplara yakın bölgelerde soğuğun etkisinden korunmak için kalın elbiseler giyilir. Bu durum, iklim koşullarının farklı olmasıyla ilgilidir.

İçeriği Değerlendirelim

İzlediğiniz videonun hedef kitlesi kimdir, amacı nedir? Sorgulayıp düşüncelerinizi söyleyiniz.

 • Cevap: Bütün insanlardır doğada hepsi birden yaşadıkları için.

Sözlü Olmayan Mesajlar

“Doğa ve İnsan” videosunu izleyen biri aşağıdaki mesajlardan hangilerine ulaşabilir?

 • İnsan doğayı olumsuz etkiler. (D)
 • İnsanlar faaliyetlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak için doğaya müdahale ederler. (D)
 • Doğal afetler doğanın insana etkisi olarak değerlendirilebilir. (D)
 • İklim, tarımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini etkiler. (D)
 • Doğanın insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur. (Y)

Haydi Kampa!

Doğada vakit geçirmenin, ona yakın olmanın eğlenceli yollarından biri kamptır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bir Anı Yazalım

Doğada geçirdiğiniz bir günle ilgili anınızı yazınız.

 • Cevap:  Bir yaz dönemi, arkadaşlarımla toplanıp Karadeniz kıyılarında bir yerde yeşilin ve mavinin kavuştuğu ve birbirini sardığı o coğrafyada kamp yapmak istedik. Hep beraber bir plan yaptık ama herkesin bireysel planları gayet özgür bir şekilde serbest bırakıldı. Kampta birlikte kamp hayatında bireysel olduk.

  Herkes doğanın içinde, ağaçların arasında, derenin kıyısında, çimenlerin üstünde, yaprakların altında, çadırın içinde, alanın dışında ve her şeyin üstünde kendini aramaya, bulmaya ve doğayı anlamaya gelmişti. Bunun için dünyayla olan bütün iletişimimizi kesmiştik.

  Tamamen ilkel yöntemlere başvurmuştur. Avcılık yapmamaya ama meyve ve sebze toplamaya karar verdik. Çakmak taşı getiren bir arkadaşımız ateş yaktı. Ateşi koruma altına aldık ve içimiz rahat etti. Daha sonra topraktan bir kaba topladığımız yiyecekleri koyduk.

  Sebze yemeği yaptık, bir güzel yedik, dereden balık tuttuk yedik. Karnımız doydu, içimiz rahatladı, kitaplar, fikirler havada uçtu, gözlerimiz yıldızlara takıldı. Bir arkadaşım birden teleskobunu çıkardı. Bundan haberimiz yoktu. Akşam olunca yaylada yıldızlar çok güzel görünüyordu. İzledik ev öylece uyuduk.

 

Bir Yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.