7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Meşe İle Saz Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 74 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Jean De La Fontaine” ve “Ezop” hakkında yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

JEAN DE LA FONTAİNE KİMDİR

EZOP KİMDİR

2. La Fontaine’in bir fablını arkadaşlarınıza anlatınız.

  • Cevap:

Meşe, bir gün saza demiş:

— Doğrusu Tanrı size gadirlik etmiş.
Minnacık serçe konsa üstünüze
Beliniz bükülüverir.
Suları ürperten seher yeli
Baş eğdirir size.
Bir de benim şu dağ gibi gövdeme bak!
Güneş bile zor giriyor içime,
Fırtına dallarıma oyuncak.
Her esen yel sana bora,
Bana kasırgalar, meltem.


Bari gelip gölgemde yaşasan da
Üzerine kanat gersem.
Ama sizin soy nedense gider
Sulu, rüzgârlı yerlerde biter.
Acıyorum sizlere,
Doğa haksızlık etmiş sazlara.

— İyi yüreklisin, demiş saz meşeye,
Eksik olma ama bizim için üzülme.
Benden çok sen kork rüzgârdan.
Ben eğilirim, kırılmam.
Doğru, bugüne kadar dayanmışsın,
Dimdik durmuş, boyun eğmemişsin.
Ama sertin serti var,
Bir gün, bakarsın, sana da çatar.
Demeye kalmamış rüzgâr patlamış,
Bir karayel, bir karayel ki…
O güne dek kimseler rastlamamış


Böyle belalısına.
Rüzgârlar anası kuzey,
En azgın oğlunu salmış dünyaya.
Saz eğilmiş, meşe dayanmış,
Derken karayel arttıkça artmış.
Sonunda birdenbire gelmiş meşenin hakkından.
Göklere değen başını sermiş yere,
Köklerini çıkarmış yedi kat yerden.

Jean De La FONTAINE
Masallar

1. ETKİNLİK

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 76 Cevabı

Aşağıda anlamları verilen sözcükleri metinden bulup noktalı yerlere yazınız.

  • Cevap:

gadir: Haksızlık, acımasızlık, merhametsizlik.
ürpermek: Korku, üşüme vb. yüzünden aniden titremek.
soy: Cins, tür, çeşit.
haksızlık: Hak ve adalete aykırılık.
bela: İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum.

b. Aşağıdaki bulmacada, metinde adı geçen rüzgâr çeşitleri gizlenmiştir. Bunları bulup bulmaca üzerinde işaretleyerek gösteriniz.

  • Cevap:

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 76 Cevabı

c. İşaretlemediğimiz harfleri sırasıyla yazarak bu harflerin oluşturduğu atasözünü belirleyiniz.

  • CevapNe oldum dememeli ne olacağım demeli

2. ETKİNLİK 

Metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız.

meşe ile saz metninin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız.

3. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 77 Cevabı

Metne göre meşe ile sazı kişilik özellikleri yönünden karşılaştırınız.

  • Cevap:

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 77 Cevabı

4. ETKİNLİK 

Aşağıya, metinde geçen cümlelerden konuşturma sanatı bulunanları yazınız.

  • Cevap:

Meşe, bir gün saza demiş:
— Doğrusu Tanrı size gadirlik etmiş.
(…)

— İyi yüreklisin, demiş saz meşeye,
(…)

İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatına “konuşturma (intak)” denir.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki karikatürde anlatılmak isteneni açıklayınız.

  • Cevap: Aslan kendini diğer canlılardan üstün görmekte, yenilmez olduğunu sanmaktadır. Fakat insanoğlu aslanı kafese kapatabilecek kadar akıllıdır. Akıl güçten üstündür.

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 77 Cevabı

6. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 78 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiillerin altını çizerek özelliklerini örnekteki gibi belirtiniz.

  • Cevap:

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 78 Cevabı

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki fablı kendi cümlelerinizle tamamlayınız.

  • Cevap:

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini araştırınız.

  • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 3. Duygular Sayfa 74, 75, 76, 77, 78 Kuş Çocuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.