7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Yıkmak Kolay Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 86 Cevabı

HAZIRLIK

1. Sınıfa getirdiğiniz tahta bloklardan bir kule yapınız.

• Kuleyi yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Şimdi kuleyi yıkınız. Kuleyi yıkmak ne kadar zamanınızı aldı?

• Sizce yapmak mı, yoksa yıkmak mı daha kolay? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. Yaptığınız etkinlikten ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

 • Cevap: Metnin konusu bir yıkılması istenmeyen bir binanın yıkımı olabilir.

Güzel bir bina ne kadar zor yapılıyor! Ne kadar emek ve bilgi istiyor! Önce bir mimar bulacaksınız güzel bir plan çizecek. Sonra bina yapmasını bilen insanları toplayacaksınız. Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız bunların da iyilerini, ustalarını bulmanız lazım. Duvarcının iyisi, demircinin bilmişi, marangozun ustası… Malzeme de iyi cinsten olmalı.

Sonra zaman ister. Güzel bir bina çabucak yapılamaz. Aylarca, belki bir sene uğraşılacak; bir hata işlenmemesine dikkat edilecek. Yoksa bina, en ufak bir sarsıntıda çöküverir; bütün emekler boşa gider. Ama bilgili insanlar, iyi yetişmiş ustalarla ve uzun uzun emek harcadıktan sonra ortaya çıkan bina gözleri ve gönülleri okşar; karşısına geçer, onu hayranlıkla seyredersiniz. Çok uğraşmışsınızdır ama bir eser vücuda getirdim diye de haklı olarak övünebilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen sözcükleri belirleyip örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi. (MİMAR)
2. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. (MARANGOZ)
3. Beceri isteyen ustalık, beceriklilik. (HÜNER)
4. Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri. (FAKÜLTE)
5. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kişi. (MÜTEHASSİS)
6. İstek, eğilim, arzu. (HEVES)
7. Ustalık, hüner, uzmanlık. (MARİFET)
8. Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten. (MUKTEDİR)
9. Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma. (TAHRİP)
10. Uzman, işini iyi bilen, usta. (MAHİR)
11. Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. (GEREKSİNİM)
12. Gösterişi çok olan. (GÖSTERİŞLİ)

 • Cevap:

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 88 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz deyimin anlamını boş kutuya yazınız.

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yazara göre iyi bir bina yapmak için neler gerekiyormuş?

 • Cevap: Mimar bulmak, plan çizdirmek, bina yapmasını bilen iyi ustalar bulmak, iyi cins malzeme kullanmak, sabır ve emek gerekiyormuş.

2. Yazara göre yapıcı ve yıkıcı insanlar arasındaki farklar nelermiş?

 • Cevap: Yapıcı insanlar zekalarıyla emekleriyle iş yaparlar. Yıkıcı insanlar ise yıkmak için zekalarını kullanmalarına gerek yoktur.

3. Yazara göre yıkmanın başarılı olabilmesi için ne gerekliymiş?

 • Cevap: Yıkmanın yapmak için olması gerekliymiş.

4. Yazara göre çocuklar yapıcı olmayı nasıl öğrenirmiş?

 • Cevap: Yıkıp bozmamaya çalışarak yapıcı olmayı öğrenirmiş.

4. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 90 Cevabı

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Yapıcı ve yıkıcı insanlar

Metnin ana fikri: Yapıcı olabilmeyi öğrenmek için yıkıcı olmayı da öğrenmek gerekir.

Metindeki yardımcı fikirler: Yapmanın zor, yıkmanın kolay olması ucuz başarılar elde etmek hevesinde olan insanları yıkıcı olmaya teşvik eder.

Yerine bir şey yapmaya gücü yetmeyenlerin yıkıcılığı, sadece bir varlığı ortadan kaldırmakla sonuçlanır.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz. Koşul-sonuç anlamı taşıyan cümlelerin başındaki kutucuğa işareti koyunuz.

Binanın sağlam olmasını istiyorsanız işin ustalarını bulmanız gerekir. ()
Yıkmak için sadece kazma sallamayı bilmek yeter. ()
İşler düşünülüp taşınılarak yapılırsa faydalı sonuçlar alınabilir. ()
Yıkıcı olabilirsiniz ama yerine yeni bir şeyler yaparsanız. ()
Bir eser ortaya çıkardım diye övünebilirsiniz. ()

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

 • Cevap:

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 91 Cevabı

Hangi metnin ya da metinlerin anlatım biçimi “Yıkmak Kolay” metninin anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz. “Yıkmak Kolay” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirtiniz.

 • Cevap: Yıkmak Kolay metninde “tartışmacı anlatım” biçimi kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 92 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışı yapılanların karşısına “X” işareti koyunuz.

 • Cevap:

b. Cümlelerde yazımı yanlış olan sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.

 • Cevap: yalnız, yazık ki, hiçbir

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin bildirdiği kipi uygun kutucuğu işaretleyerek gösteriniz.

 • Cevap:

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Engelli insanların yaşadıkları sıkıntıları araştırınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 3. Duygular Sayfa 89, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Yıkmak Kolay Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

7 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.