8. Sınıf Kuranı Kerim Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61

8. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Kuranı Kerim ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “8. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bekir PINARBAŞI tarafından 127 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

8. Sınıf Dikey Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i niçin indirmiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Allah, Kuran’ı insanlara yol gösterici ve rehber olması için, Allah’ı tanımaları için, düşünüp anlamaları için, nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini öğretmek için göndermiştir.

2. Kur’an-ı Kerim’in temel konuları hangileridir? Örnekler veriniz.

 • Cevap:  Kur’an’ı Kerim’in temel konuları aşağıdaki gibidir;- İbadet
  – İman
  – Kısaslar
  – Allah’ın emir ve yasakları
  – Geçmiş kavimlerin yaşadıkları
  – Ahlak kuralları
  – İnanç kavramı ile ilgili bilgiler
  – Peygamberler ile ilgili bilgiler

3. Tevhid kavramı ne anlama gelir? Bilgi veriniz.

 • CevapLa ilahe illallah cümlesiyle ifade edilen tevhit, Allah’ı birlemek manasına gelir. Allah’ın varlığını tek kabul etmek, eşi ve benzeri olmadığına inanmak anlamındadır.

4. Kıssa ne demektir? Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin amacı nedir? Anlatınız.

 • CevapKuran’ı Kerim’de birçok kıssaya yer verilmiştir. Bunun nedeni,Rabbimizin öğütlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, geçmiş peygamberlerin ve milletlerin hayatlarını öğrenmek, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatlamak, insanların kıssalarda yaşanan olaylardan ders almalarını ve o hataları tekrarlamamalarını sağlamaktır.

5. İslam ve barış arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap:  İslam, Müslümanların dinidir. İslam sözcüğünün kökünü incelediğimizde “slim” sözcüğünden geldiğini görürüz. (İngilizce değil.) Slim demek, iyi, hoş, güzel, temiz anlamlarına gelir.Barış demek, sulh demektir. Savaş olmama durumudur, savaşın zıttıdır.

  İslam ve barış arasında şöyle bir ilişki vardır,
  İslam dini insanların hep birlikte savaşsız ve kardeşçe yaşamasını ister. Buradan da dinimizin ne kadar mükemmel olduğunu görüyoruz.

6. Hz. Yusuf (a.s.) kıssasında verilmek istenen mesajlar nelerdir? Özetleyiniz.

 • Cevap:  Hz. Yusuf Kur’an’da hayatı anlatılan bir peygamberdir. Hayatı “Yusuf suresi”nde anlatılmaktadır. Bu surede bize verilmek istenen mesaj , sabırlı olmak, iffetli olmak, elindekilerin nimetini bilmek ve eğer sabredersek zafere ulaşacağımızı gösterir.

7. “Ey iman edenler!.. İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Mâide suresi, 2. ayet.) ayetinde anlatılmak istenen husus nedir? Yorumlayınız.

 • Cevap: İyilik etmek ve kötülükten sakınmak hususunda birbirinize yardım edin, suç işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın ve Allah’tan sakının, şüphe yok ki Allah’ın cezası, çok çetindir

8. Sabretmek neden önemlidir? Sabırsız bir insan başarıya ulaşabilir mi? Niçin? Düşüncelerinizi ifade ediniz.

 • Cevap:  Sabretmek demek, bir şeyi beklemek, vaktinin gelmesini, gerçekleşmesini beklemek anlamına gelir. Sabretmek önemlidir çünkü sabır olmadan yapılan şeyin kıymeti olmaz. Sabrıyla bilinen peygamber Hz. Eyüp’tür.

B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bulup işaretleyiniz.
1………………………..: Bir şeyi muhafaza etmek, sakınmak, dikkatli olmak, korkmak, korunmak, kaygılanmak,
çekinmek, endişelenmek gibi anlamlara gelir.
Yukarıda, kelime anlamları verilen kavram hangisidir?
A) Sulh B) Tevekkül
C) Risalet D) Takva

 • CevapD

2. “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”
(Bakara suresi, 208. ayet.)
Yukarıdaki ayet müminleri neye teşvik etmektedir?
A) İbadet etmeye
B) Sabretmeye
C) Sulh yapmaya
D) Ahirete inanmaya

 • CevapC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.