9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 375

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 375 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Bu matematik kitabı gerek düzenleme gerekse de içerik anlatımı olarak yeterli bir ders kitabı olmuş. Kitaptaki konular her öğrencinin kolaylıkla anlayabileceği şekilde görsellerle süslenmiş.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 375 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan noktalı yerleri ifadeler doğru olacak şekilde tamamlayınız.
a. Bir veri grubundaki………………………………..veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir.
b. 6, 8, 16, 3, 5 verilerin ortancası………..olur.
c. 4, 4, 2, 2, 8, 8 veri grubunun tepe değeri…………………………..
ç. Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değerin farkına…………………………denir.
d. Bir gruptaki farklılaşma düzeyini……………………………..belirler.

2. Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuğa ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.a

Bir veri grubunda birden fazla ortanca olabilir.
Bir veri grubunda tepe değer olmayabilir.
Bir veri grubunun standart sapması büyüdükçe farklılaşma azalır. Sürekli veri belli bir aralıkta her değeri alabilir.
Histogram bir tür sütun grafiğidir.

3.Yukarıdaki tabloda Ezgi adlı öğrencinin notları verilmiştir. Buna göre;
a. Notların aritmetik ortalaması,
b. Notların tepe değeri,
c. Notların ortancası,
ç. Notların açıklığı kaçtır?

4. 2, 8, 16, 20, 25, x, 3 verilerinin aritmetik ortalaması 18 olduğuna göre x kaçtır?

5. I. Aritmetik ortalama
II. Ortanca
III. Standart sapma
IV. Açıklık
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri merkezi eğilim ölçüleridir?

6. Murat’ın 12 dersten dönem sonu ortalaması, 67, 75 tir. Murat’ın teşekkür belgesi alabilmesi için derslerinin ortalamaları toplamı en az kaç puan artırması gerekir (Teşekkür belgesi en az 70 ortalama ile alınmaktadır.)?

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 375 Cevabı9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 375 Cevabı9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 375

9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 376 Çözümler (E,135,139, 149,152) 178 202221 230 311 339 372

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Bu matematik kitabı gerek düzenleme gerekse de içerik anlatımı olarak yeterli bir ders kitabı olmuş. Kitaptaki konular her öğrencinin kolaylıkla anlayabileceği şekilde görsellerle süslenmiş.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

7. x – 4, x, x + 4 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

8. 4, 3, 1, 8, 7, 4, 1 veri grubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması en küçüktür?

10. 15, 7, 1, 8, 16, 9, 14, 12, x veri grubunun ortancası 9 olduğuna göre x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

11. Veri grubunun aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

12. Veri grubunun açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Veri grubunun tepe değeri aşağıdakilerden hangisidir?

14. Veri grubunun ortancası aşağıdakilerden hangisidir?

15. Veri grubunun standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

16. Yandaki grafik bir markette satılan meyvelerin dağılımını göstermektedir.
Bu markette 6 kg erik satıldığına göre kaç kg elma satılmıştır?

17. Yanda bir şirketin bazı yıllardaki gelir gider durumu verilmiştir. Buna göre bu şirketin yıllık ortalama kârı kaç TL dir?

18. Bir topluluktaki insanların yaşı aşağıda listelenmiştir. Bu verilere ait histogramı çiziniz (Grup sayısına siz karar veriniz.).

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376

EBA Giriş ve Kayıt Sayfası

Değerli öğrenciler EBA giriş için öncelikle okulunuzdan (öğretmeninizden) EBA şifresi almanız gerekmektedir. Bu şifreyi biliyorsanız MEB EBA girişi kolaylıkla yapabilirsiniz.

EBA nedir? EBA ne işe yarar? EBA nasıl kullanılır?

EBA’nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA’ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine  başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.

Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA’ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA’ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istdiği gibi faydalanabilmektedir.

EBA sistemi içinde bir dolu dünya barındırmaktadır. EBA kısaca;

– Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

– Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

– İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

– Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

– Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

– Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

– Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

– Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

– Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

EBA’nın içinde ses, haber, video gibi modüller vardır. Bu modüller kullanılarak istenilen işlem yapılabilmektedir.

EBA’ya giriş yapmak için tıklayınız….

EBA Kaynak Nedir?

EBA Kaynak, dünyada kullanılan eğitim materyallerini Türkçe olarak tanıtan ve bu materyallerin nasıl kullanıldıklarını anlatan bir blog olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim Bilişim Ağı tarafından hazırlanmakta olan EBA Kaynak’ta Biyoloji, Coğrafya, İngilizce, Hayat Bilgisi, Kimya gibi pek çok disiplinden eğitim materyallerinin tanıtımlarını ve bu materyallerin kaynak adreslerini bulabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz taktirde ilgilendiğiniz tek bir kategoriye ait materyallere de ulaşmanız mümkündür.

Eğitim materyallerinden örnek görseller:
k1k2k4k3

Sizler de EBA Kaynak’ta tanıtılması ve paylaşılmasını istediğiniz materyallerin web adreslerini EBA Kaynak iletişim sayfasından gönderebilir ve bu kaynaklardan ülkemizdeki herkesin yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

EBA Kaynak İletişim Sayfası Adresi: http://kaynak.eba.gov.tr/index.php/iletisim/

EBA Kaynak hepimiz için!

http://kaynak.eba.gov.tr/

EBA Konferanslara Yetişemiyor

Herkes İçin Kaliteli Eğitim sloganıyla yoluna devam eden Eğitim Reformu Girişimi (ERG)‘nin Sabancı Üniversitesi desteği ve ev sahipliğiyle düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 13 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Nabi AVCI’nın da katıldığı konferansta açılış konuşmasını Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen açılan stantta FATİH Projesi, akıllı tahta ve FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin içerikleri tanıtıldı.

DSCN2313

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olarak biz de oradaydık. Katılımcı öğretmen ve öğrencilerimizle EBA üzerine konuştuk. Öğrencilerimize dağıtılmakta olan tabletlerin içeriklerini inceledik. Tabletlerdeki uygulamaları inceleyip, sürükleyici eğitsel oyunları oynayan öğrenciler tabletleri ellerinden bırakmak istemediler. Eğitim Bilişim Ağı olarak büyük bir ilgiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.DSCN2329

EBA Yeni Yıla Merhaba Dedi

Bir öğretmen için yeni yıl Eylül’de başlar.

Eylül’de gelir öğretmen okuluna, Eylül’de bekler öğrencilerini.

Eğer yeniyse bu öğrenciler merak eder öğretmen; eğer eski sınıflarıysa “Bakalım,” diye düşünür “büyümüşler mi?” Büyürler. Öğrenerek, eğlenerek, koşturarak, çalışarak büyüyüp serpilirler.

Onlarla büyür öğretmen de; yüreğinde sevgi, gözlerinde ilgi, aklında öğretmeye dair yeni fikirleriyle…

Bir öğretmen için yeni yıl hep Eylül’de başlar.

Aynı heyecanla, aynı merakla, aynı sabırsızlıkla… Yaz aylarının sessiz koridorları neşeli cıvıltıları özler, kimsesiz masaları ise yazmayı öğrenen minik elleri…

Bu Eylül’de de bütün Eylüller gibi öğretmenler kavuşacak öğrencilerine. Yeni bilgilerle donatacak onları, meraklarını giderecek, hayallerine ortak, dertlerine sırdaş olacak. Sevgiyle avutacak, güvenle paylaşacak, gurur duyacak onlarla.

Bu Eylül’de de öğretmenlerle öğrenciler arasında kopmaz bağlar kurulacak. Ne yer sarsıntısı, ne de sel suları onları birbirinden koparmayacak, gönülleri bir olacak.

Bu Eylül’de de öğretmenler öğrencileri için çırpınacak. “Daha fazla, daha iyi, daha güzel” ne varsa onu öğretmeye çalışacak.

Bu Eylül’de öğretmenler öğrencilerini EBA’yla tanıştıracak. Yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını buradan paylaşacak. EBA’nın güncesine onların da katkısı olacak.

Bu Eylül’de öğretmenler Türkiye’nin dört bir yanından yazılar yazacak, EBA’da eğitimin güncesi tutulacak.

EBA Okulları Geziyor

Neler oldu, neler…

Geçen birkaç ay içinde yeni bir blog yazısı ekleyemedik; çünkü ekip olarak sizlerle birlikteydik.

EBA ekibi olarak illerinize geldik, okullarınızı gezdik, anketler uyguladık, sizlerle konuştuk, ihtiyaçlarınızı beklentilerinizi dinledik.

Çalıştaylar yapıp akademisyenlerle fikir alış verişinde bulunduk.

Yapılan eğitim seminerlerinde okul idarecilerimize EBA’yı anlattık, onların düşüncelerini dinledik.

Portal üzerinden çeşitli konularda sorular sorduk, ufkumuzu açan cevaplar aldık.

Destek servisi üzerinden karşılaştığınız sorunları ve beklentilerinizi anlattınız, ekip olarak çözüm aradık.

Kiminiz “harika” buldu bu portali, kiminiz “yapamazsınız” dedi…

Kiminiz “gurur” duydu, kiminiz teknolojinin bu kadarından “ürktü.”

Kiminiz gelip tebrik etti bizleri, kiminiz “Neden bu da yok?” diye hesap sordu.

Alınmadık, gücenmedik.

Böbürlenmedik de…

Hepiniz haklıydınız eleştirilerinizde, samimiydiniz isteklerinizde, gerçekçiydiniz beklentilerinizde…

Sonuçta; iki ay geçti. Yaptığımız anketlerden, görüşmelerden, seminerlerden, çalıştaylardan çok faydalandık, kendimize pay biçtik. Çuvaldızı başkasına batırmadan önce bir daha, bir kere daha düşündük.

Olumlu görüşleri yüzümüzde bir tebessümle okuduk, ekip arkadaşlarımızla paylaştık.

Olumsuzları yabana atmadık; haklılığını ve gerekçelerini tartıştık, problemleri çözmenin yollarını aradık.

 

 

Ubuntu: Birlikteliğin Gücü 

“Her şeyin başlangıcı küçüktür.” demiş bundan yüzlerce yıl önce Romalı düşünür ve hatip Cicero.

Bizlerin hayata geçirmek için çalışıp didindiği Eğitim Bilişim Ağı da başlangıçta küçüktü. Bir tohumdu, bir nüveydi, bir fikirdi.

O tohum yeşerdi, o nüve dallanıp budaklandı, o fikir vücut buldu artık…

Afrika’da çalışan bir antropolog oradaki yerli bir kabilenin çocuklarına bir oyun oynamayı önermiş. Demiş ki: “Ağacın altına koyduğum meyvelere ilk ulaşan, o meyveleri yiyebilecek. Yani ödülü bu olacak. Hadi, şimdi başlayın birinci olan ödülü alacak.”

O anda bütün çocuklar el ele tutuşup koşmaya başlamış. Böylelikle ağaca hep beraber varmışlar ve yine hep beraber meyveleri yemeye başlamışlar.

Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda ise şu yanıtı vermişler: “Biz buna UBUNTU deriz. Nasıl olur da birimiz mutsuz olduğunda bir diğerimiz o ödülü alıp yiyebilir?”

Ve ubuntunun anlamını açıklamışlar: Onların dilinde ubuntu “Ben biz olduğumuz için ‘Ben’im.” demekmiş.

 

Sizlerden bizlere…

“Zaman içerisinde zengin bir bilgi kaynağı olacağına inandığım bir sistem.” diye yazmış bir öğretmenimiz görüşme formlarından birinde…

“Umarım hepsini yapabilirsiniz. Çünkü kapsamı çok geniş tutmuşsunuz, yapılabilir gibi gelmiyor bana.” diyerek belirtmiş kaygısını bir başka meslektaşımız.

“FATİH projesi şu an uygulamada ve içerikte kısıtlı kalmış olsa da, gördüğüm kadarıyla EBA’yla birlikte zenginleşecek diye düşünüyorum.” diye yazan öğretmenimiz daha da fazla çalışmamız gerektiğini anlatıyor bizlere.

“EBA’da soru bankaları olmalı, her öğretmen ortak bir yazılımla kolayca soru yazıp ekleyebilmeli. Öğretmen tabletinde hazırladığı bir sınavı öğrencilerin tabletine yansıtıp yazılı sınavları yapmalı. Bu tür yazılımlara öncelik verilmeli.” diyen öğretmenimiz ihtiyaçlarını yazmış art arda…

Ve son zamanlarda destek servisimize gelen tebrik mesajlarından biri: “Bu kadar mükemmel bir portalden yeni haberdar olduğum için üzüntü içerisindeyim. Çok güzel bir çalışma içindesiniz.”

Eğitim güzel bir uğraş olduğu için, öğretmenlik onurlu bir meslek olduğu için, eğitimcilerin iyiyi ve güzeli hak ettiğini düşündüğümüz için çalışıyor, sizlerin desteğiyle can buluyoruz.

 

Son söz…

Şimdilik “son” söz yine sizlerden…

“Fatih Projesini ve buna bağlı olan EBA’yı Türk milletine kazandıran bu genç kadroyu kutluyorum.” 

EBA Eğitim Merkezi

İlkçağdan bilgi çağına

“Okul çocuğu, günün erken saatinde nereye gittin?”

“Okula gittim.”

“Okulda ne yaptın?”

“Tabletimi ezberledim, öğle yemeğimi yedim, ‘yeni’ tabletimi hazırladım, onu yazdım, onu bitirdim, sonra benim sözlü sorumu verdiler, öğleden sonra bana yazılı ödevimi verdiler.

Okuldan çıktığım zaman eve gittim, eve girdim, babamı orada otururken buldum. Babama benim yazılı ödevimi söyledim, sonra benim tabletimi ezberden ona okudum. Babam memnun oldu.

Sabahleyin erken saatte uyandığım zaman anneme döndüm ve ona ‘Benim beslenmemi verir misin, okula gitmek istiyorum.’ dedim. Annem bana iki tane yuvarlak (çörek) verdi, yola koyuldum. Okula gittim. Okulda yoklamayı yapan öğretmen bana ‘Neden geç kaldın?’ dedi. Korku ve çarpan bir kalp ile öğretmenin önüne geldim ve saygı ile eğildim.”

Bu hikâye, M.Ö. 2000’li yıllardan, yani bundan dört bin yıl öncesinden… Sümerler dönemindeki isimsiz bir öğretmen, böyle kazımış kil tabletine bir öğrencisinin hikâyesini… Hikâye yalın ve sade; ama yine de tarihî, yine de eğitimin ilk yazılı belgelerinden biri.  Bu hikâyenin yazıldığı tabletin kopyalarından yedi tanesi, İstanbul’da Eski Şark Eserleri Müzesinde…

O dönemlerdeki eğitimin nasıl olduğunu anlatan bu hikâyeyi ilk okuduğumda “Ne ilginç!” diye düşünmüştüm. Dört bin yıl önce yaşamış bir öğrencinin günlük yaşamından bir kesitti ve bir öğretmen olarak benim için ilginçti hâliyle…

Eğitimin böylesine değiştiği çağımızda yani 2012’de bu hikâye nasıl olurdu diye düşünmeden edemedim.

“Okul çocuğu, günün erken saatinde nereye gittin?”

“Okula gittim.”

“Okulda ne yaptın?”

“Sınıfıma girdim, tabletimi aldım, evirdim çevirdim. Bir dokundum; değişik resimler, şekiller belirdi, çok heyecanlandım. Öğretmenimiz ‘Artık kitaplarınız bunun içinde, inceleyin.’ dedi, iyice meraklandım. Bir bastım kitaba benzer bir şey geldi, ama kitap da değil sanki. İçinde film izleniyor, test çözülüyor, çizgi film gibi animasyonlar var, renkli şekiller çiziliyor, daha neler neler… Yeni kitaplarımız işte böyleymiş, çok sevindim. Öğretmen yeni tahtamızda ders anlattı, zamanın nasıl geçtiğini bilemedim. Çünkü oradaki ders de öyle, yeni yeni şeyler gördüm, öğrendim. Sonra öğretmen tahtadakileri benim tabletime gönderdi, bana oradan ödev de verdi.

Okuldan çıktığım zaman eve gittim. Eve girdim, babamı orada otururken buldum. Babama tabletimi gösterdim ve ödevimi söyledim. Babam; ‘Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu.’ diye üzüldü, tabletimi aldı inceledi. Sanırım biraz kıskandı. Ödevimi hemen yapıp gösterdim, babam buna çok memnun oldu.

Sabahleyin erken saatte uyandığım zaman anneme döndüm ve ona ‘Beslenmemi verir misin, okula gitmeliyim.’ dedim. Annem bana yaptığı poğaçalardan verdi, yola koyuldum. Okula gittim. Okulda yoklamayı yapan öğretmen bana ‘Neden bu kadar neşelisin?’ dedi. Heyecan içinde çarpan bir kalp ile öğretmenimin önüne geldim, saygı ile eğildim ve merakla yeni dersimizi bekledim.”

Evet, bu hikâye bir kurgu! Ama çok kısa zamanda gerçek olacak, çünkü artık sınıflarımızda EBA olacak.

 

Eğitimde yeni bir çağ

Bir öğretmen olarak öğrencilerime yetişememek beni korkutuyor doğrusu. Çağımız çocukları teknolojiyi o kadar çabuk özümsüyor, o kadar rahat kavrıyor ki onları her gözlemlediğimde ne kadar farklı olduklarına yeniden şaşırıyorum.

Artık annelerine “Anne, bu ne?” diyen çocuklar gitti, onların yerine “Bu niye böyle, bu nasıl oluyor, şunu şöyle yaparsak ne olur?” şeklinde sorular soran çocuklar geldi. Üstelik o kadar zeki ve ısrarcılar ki, sadece doğru cevabı vererek onları mutlu edemiyoruz.

Ve gün geliyor, bu mini mini birler, çalışkan ikiler büyüyor, sınıflarımıza öğrenci olarak geliyor. Hâlihazırda bir sürü bilgiyle donanmış, teknolojiyle iç içe büyümüş, görsel uyaranları ve çevresel faktörleri zengin bir çevrede yetişmiş bu çocukları sınıfta sıkmadan tutmak, ilgilerini çekecek şekilde ders anlatmak da zor oluyor hâliyle…

Bu durum karşısında ne yapmalı, öğrencilere dersi farklı, etkileyici ve ilginç bir biçimde nasıl anlatmalı diye düşünürken öğretmenler için bir “Eğitim Bilişim Ağı” kurulduğunu öğrendim.

Öğretim programlarında kullanılacak e-içeriklerin hazırlandığı bu siteyi hemen inceleyip ondan faydalanmaya karar verdim. En başta biraz zorlandımsa da “Son birkaç yıl içinde, önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinmediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin. Ölmüş olabilirsiniz!” diyen Burgess aklıma geldi ve önyargılarımı bir kenara bırakıp yeni fikirlere açık olarak Eğitim Bilişim Ağı’nı incelemeye başladım. Kısa adı EBA olan bu ağı incelerken bakın neler öğrendim.

 

EBA’yla öğret, bilgiye hükmet

Öncelikle ders kitaplarımız elektronik ortamda hazır bulunacak ve e-kitap olarak düzenlenen bu kitaplar pdf formatında kullanımımıza sunulacak. Bunları zaman içerisinde güncellendikçe siteden yükleyebilecek, yenilerini bilgisayarlarımıza indirebileceğiz.

Bir de z-kitaplar var, bunlar tamamen farklı aslında. Tam adı zenginleştirilmiş kitap. Peki, bu z-kitapların içeriği nedir diye soracak olursanız söyleyeyim. Bir konuyu kendi sayfası ve ilgili kazanımı içerisinde görsel etkinlik, harita, animasyon, soru, video, ses dosyası gibi çeşitli unsurlarla destekleyen gerçekten de zengin bir kitap.

EBA’da kendini, projelerini, etkinliklerini anlatabileceğin bir haber modülü de var. Eğitimin önemli bir parçası olan bizlerin ürettiklerini, eğitimin diğer paydaşları da okuyacak, izleyecek, takdir edip değer verecek. Yani artık eğitimle ilgili haberleri gazetelerin veya haber sitelerinin içinde aramak zorunda kalmadan direkt okuyabilecek, yorumlayabilecek, paylaşabileceğiz.

Dersimizi anlatırken kullanabileceğimiz e-içerikler de EBA’da olacak. Bakanlığımızın ürettiği bu e-içeriklerle neler yapılabileceğinin farkına varacak, gün geçtikçe biz de daha iyilerini yapacağız. Biz öğretmenlerin aynı konuya farklı şekillerde yaklaşmasıyla oluşturduğumuz yeni e-içerikler sisteme yüklenecek, böylece bilgi ağımız hepimizin katkısıyla büyüyecek, güçlenecek.

Yine derslerimizde kullanmak için eğitsel içerikli videolar, ses dosyaları, fotoğraf, grafik ve harita gibi görsel içeriklerin yer aldığı modüller de var. Buraya da zaman içerisinde yaptığımız etkinlikleri, kullandığımız görselleri veya kayıt altına aldığımız ses dosyalarımızı gönderebileceğiz. Böylece yurdumuzun doğal ve tarihî güzelliklerini öğrencilerimize daha bol ve kaliteli kaynaklarla gösterebileceğiz. Ayrıca her ders için farklı materyaller bulma kaygısına da düşmeyeceğiz. Çünkü EBA ufkumuzu açacak, önümüze yeni fikirler, farklı teknikler, ilginç deneyimler sunacak.

e-müfredat modülünde de kazanımı belirterek ilgili materyallere kolayca ulaşacak, sınıfımıza ve anlatımımıza uygun olanları seçebileceğiz. Ayrıca tüm bu araştırmaları yaparken keyifle dinleyebileceğimiz eğitim radyosu ile ilginç televizyon programları da bizleri beklemekte.

 

Durun, daha bitmedi!

Hepsi bu kadar değil, önümüzdeki dönemde hizmete girmesi planlanan başka modüller de var. Proje modülüyle çalışmalarımızı duyurup ortaklar bulacak, Ar-Ge, Okul Bilgi Ağı, Moderasyon gibi modüllerle kendimizi ilgi ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirebileceğiz. EBA’nın içindeki blog modülünde ise öğrencilerimizle yaşadığımız ilginç olayların, beraber ürettiklerimizin ve bulduğumuz fikirlerin yazıp okunmasını sağlayabiliriz. Çalışmaktan yorulduğumuzda eğitsel içerikli oyunlarla yarışma modüllerine uğrayabilir, hoşça vakit geçirirken bu içerikleri dersimizin içine alıp öğrencilerimizi ödüllendirmeyi de düşünebiliriz.

 

Bitti mi, daha değil…

Bitmedi, çünkü EBA yaşayan bir sistem.

Bitmedi, çünkü EBA öğretmenin, öğrencinin, ailelerin ortak paydası.

EBA bizim için kuruldu.

Bizim katkımızla büyüyor.

EBA; benim, senin, bizim için var.

EBA; hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için var.