10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 211

10. Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Coğrafya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi  Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 210, 211, 212  Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Yaşadığınız çevrede çalışan nüfusun daha çok hangi iş kollamda çalıştıklarını araştırarak belirleyiniz. Bu durumun, yaşadığınız yerin gelişmişlik düzeyiyle ilgisi konusundaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

  • Cevap: Yaşadığım çevre (İst.) çalışan nüfusun daha çok fabrikalarda çalışıyor. İşçilerden sonraki en kalabalık grup hizmet sektöründe çalışanlardır.

Aşağıdaki iş kollarından hangisinde çalışanların oranının fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğunun göstergesi sayılabilir? Düşüncelerinizi derste söyleyiniz.

  • Cevap: Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus içindeki aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımıdır. Bu konuda belirleyici olan faaliyet kolları tarım (birincil), sanayi (ikincil) ve hizmet (üçüncül) sektörüdür.Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus oranı azdır. Makineli tarım gibi modern tarım yöntemleri kullanılması nedeniyle tarımda daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı yüksektir.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

Çalışan nüfusun yarısından fazlasının tarımla uğraştığı bir ülkenin gelişmişlik düzeyiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Neden?

  • Cevap:Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus oranı azdır. Makineli tarım gibi modern tarım yöntemleri kullanılması nedeniyle tarımda daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur. Bu yüzden öyle bir ülke gelişmemiş bir ülkedir.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Aşağıda, 2016 yılında bazı ülkelerde çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı grafiklerle verilmiştir.
Grafiklere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Verilen ülkelerin hangilerinde tarımda çalışanların oranı daha fazladır? Defterinize yazınız.

CevapHindistan, Kenya, Somalidir.

2. Verilen ülkeleri gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırınız. Bu sınıflandırmayı neye göre yaptığınızı defterinize yazınız.

CevapSıralamayı birincil ikincil ve üçüncül ekomik etkinlikle uğraşan insanların oranına göre yaptım. Bu durumda gelişmişlik ülkelerden gelişmemiş ülkelere doğru sıralama şöyledir:

Almanya-Japonya-Belçika-Fransa- Hindistan-Endonezya- Somali- Kenya

3. Tarımda çalışanların oranı ile tarım tekniği arasında nasıl bir ilgi olduğunu yorumlayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Cevap: Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus oranı azdır. Makineli tarım gibi modern tarım yöntemleri kullanılması nedeniyle tarımda daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı yüksektir. 

2 yorum yazılmış “10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 211”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.