4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89

4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı  3.Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ata Yayıncılık 3. Ünite Kuvvetin Etkileri  Sayfa 86, 87, 88, 89 3.Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Aşağıdaki bulmacayı çözelim.

 • Cevap:

1. Süngeri elimizle sıktığımızda oluşan kuvvet etkisi.(ŞEKİL DEĞİŞTİRİCİ)
2. Cismin hızını azaltan kuvvet etkisi.(YAVAŞLATICI)
3. Nikel, kobalt, çelik gibi maddeleri kendilerine çeken madde.(MIKNATIS)
4. Gelen topa kalecinin uyguladığı kuvvetin etkisi.(YÖN DEĞİŞTİRİCİ)
5. Mıknatısın bazı maddelere uyguladığı kuvvet çeşidi.(TEMAS GEREKTİRMEYEN)
6. Cisimlere hareket kazandıran etki.(KUVVET)
7. Mıknatısın çektiği maddelerden biri.(DEMİR)
8. Mıknatısın çekim gücünün en fazla olduğu bölüm.(KUTUP)
9. Mıknatısların farklı kutuplarının birbirine uyguladığı kuvvet.(ÇEKME)
10. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirine uyguladığı kuvvet.(İTME)

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayalım.

 • Cevap:

yön değiştirici ,kuvvet, hızlı tren, hızlandırıcı , mıknatıs, şekil değiştirici
• Cisimlerin şeklini değiştiren etkiye………...KUVVET.…………..denir.
• Mıknatıslar…………….HIZLI TREN…..………………ve MR cihazında kullanılır.
• Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde uygulanan kuvvetin……..HIZLANDIRICI…………..
bir etkisi vardır.
• Uygulanan kuvvet, hareket hâlindeki cisimler üzerinde…….YÖN DEĞİŞTİRİCİ.……..bir etki
yapabilir.
• Geri dönüşümü sağlamak için toplanan maddeler arasındaki metal parçalar …….MIKNATIS.…………………….yardımıyla ayrılır.
• Kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren cisimlerde kuvvetin………..ŞEKİL DEĞİŞTİRİCİ... …………etkisi
gözlemlenir.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu ”D” ile işaretleyelim. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazalım.

 • Cevap:

1.Uygulanan her kuvvet, cisimleri hareket ettiremeyebilir.(D)
2.Mıknatıslar cisimlere temas gerektiren bir kuvvet uygular.(Y)
3.Voleybolcular ve futbolcular hareket etmekte olan topa vurarak topun yönünü değiştirebilir.(D)
4.Hoparlörün yapısında mıknatıs kullanılır.(D)
5.Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(Y)

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyelim.

1. Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektirmeyen kuvvet uygulanır?

 • Cevap: A

2.Verilen olaylara göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?
A) Lastik, esnek bir madde midir?
B) Bakırın şekli değişebilir mi?
C) Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirir mi?
D) Kuvvet, hareket hâlindeki cisimleri durdurur mu?

 • CevapD

3. Otomobilin direksiyonunu çevirmek için uyguladığımız kuvvetin etkisi aşa- ğıdakilerden hangisidir?
A) Şekil değiştirici
B) Yön değiştirici
C) Hızlandırıcı
D) Yavaşlatıcı

 • CevapB

4. Aşağıdakilerin hangisinde kuvvetin şekli değiştirici etkisi gözlemlenir?
A) Yaprağın dalından düşmesi
B) Topun kale direğine çarpması
C) Taşın yontulması
D) Arabanın frenine basılması

 • CevapC

5. Cevizin kırılmasında kuvvetin hangi etkisi gözlenir?
A) Hızlandırıcı B) Şekil değiştirici
C) Yön değiştirici D) Yavaşlatıcı

 • CevapC

6.Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker?
A) Altın yüzük B) Gümüş kolye C) Demir çivi D) Bakır tel

 • CevapB

7. Aşağıdaki gibi yerleştirilen mıknatıslardan hangileri birbirini çeker?

A) I ve II B) III ve IV
C) I, II ve III D) I, II, III ve IV

 • CevapA

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter.
B) İki parçaya ayrılan mıknatısların kutupları kaybolur.
C) Mıknatıslar madenî paraları çeker.
D) Mıknatıslar tek kutuplu olabilir.

 • CevapA

9. Buket; bir kâseye metal ataşlar, toplu iğneler, kâğıt parçaları ve tahta küpler koyup mıknatısı yaklaştırıyor.
Buna göre, mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangilerini çekmez?
A) Metal ataşlar – toplu iğneler
B) Metal ataşlar – tahta küpler
C) Kâğıt parçaları – toplu iğneler
D) Kâğıt parçaları – tahta küpler

 • CevapD

10.Oklar mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvete uygun olarak takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

 • CevapC

11.Fatih, mıknatıslarla yukarıdaki gibi bir düzenek hazırlıyor. II numaralı mıknatısı iple görseldeki gibi bağlıyor. I numaralı mıknatısı II numaralı mıknatısa yaklaştırdığında II numaralı mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) C yönünde hareket eder.
B) B yönünde hareket eder.
C) A yönünde hareket eder.
D) Hareket etmez, sabit kalır.

 • CevapA

12.Yukarıdaki A ve B mıknatısları, sabit mıknatısların etkisiyle ok yönünde hareket etmektedir.
Buna göre, A ve B mıknatıslarının kutupları nasıl olmalıdır?

 • CevapD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.