7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER ÜNİTE DEĞERLENDİRME

B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. (Y) Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nda son olarak Irak Cephesi’nde görev aldı.

2. (D) I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.

3. (D) Önlem alınmazsa küresel sorunlar insanlığın felaketi olabilir.

4. (D) Uluslararası örgütler küresel sorunlara çözüm getirmek için kurulmuşlardır.

5. (Y) Dünya Sağlık Örgütünün İngilizce kısa adı IMF’dir.

6. (D) Atık pil toplayarak çevre kirliliği sorununun çözümüne bireysel katkı sağlamış oluruz.

7. (Y) UNESCO sadece soyut olmayan kültürel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

C. Aşağıda yer alan küresel sorunlar ile bu sorunların çözümü için çalışmak amacıyla kurulan uluslararası kuruluşları eşleştiriniz. Eşleştirmede açıkta kalan kuruluşu belirleyiniz.

1. Açlık e) FAO (1. soru e şıkkıyla eşleşecek)
2. Çocuk hakları b) UNICEF (2. soru b şıkkıyla eşleşecek)
3. Salgın hastalıklar  d) WHO (3. soru d şıkkıyla eşleşecek)


4. İnsan hakları c) ILO (4. soru c şıkkıyla eşleşecek)
5. İnsanlığın ortak mirası a) UNESCO (5. soru a şıkkıyla eşleşecek)

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na neden girmiştir?

Doğru cevap: En büyük sebebi İttihat ve Terakki partisidir. İttihat ve Terakki partisi Almanların bu savaşı kazanacağına inandığı için girmiştir. Kaybettiği toprakları tekrar alabilmek için I. Dünya savaşına girmiştir.

2. Sizce dünyanın en önemli küresel sorunu nedir? Bu sorunun çözümü için neler önerirsiniz?

Doğru cevap: Dünyanın en önemli küresel sorunu yoksulluk ve açlıktır. Bu sorun ise dünyadaki en zengin 1000 insanın parasını vermesiyle çözülür. Bence farklı bir çözüm yolu. Sosyal adaletin sağlanması gerekiyor yaşadığımız dünyada.

3. Yakın çevrenizden ortak miras ögesi olabilecek somut veya somut olmayan bir örnek veriniz. Bu miras ögesini korumak için bireysel olarak neler yapabilirsiniz? Açıklayınız.

Doğru cevap: Yakın çevremde ortak miras ögesi olabilecek camiler vardır. Tarihi camilere zarar verilmesini engelleyerek bu ortak mirası koruyabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.