7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Geçmişten Geleceğe Mesleki Eğitim Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı 

Meslek sahibi olmak neden önemlidir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bir meslek sahibi olmak neden önemlidir? Bir insanın her gün gittiği veya geçimini sağlamak, kazanç oluşturmak için sürekli yaptığı işe meslek denir. … Bir insan meslek sahibi olursa, başka insanlara veya devlete muhtaç olmaz, el açmak yardım istemek zorunda kalmaz, geçimini sağlar.

Medreselerin yanında başka yapıların da yer almasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Medreselerde islami ilimlerin dışında tıp, tıp eğitimi verilen veya tıp pratiği yapılan darüşşifalar, astronomi, astronomik gözlemlerin yapıldığı alanlar, matematik, fen gibi ilimlerin tahsis edildiği alanların bütününü medreseler yerine getiriyordu. 8.yüzyıl ve 12. yüzyıllar arasında dünya çapında bilim adamları yine bu medreseler vasıtası ile yetişiyordu.

Hükümdarların eğitime önem vermelerinin sebebi nedir? Açıklayınız.

 • CevapOsmanlı’da “terbiye” olarak ifade edilen eğitim; belli bir konuda, bir bilim dalında yetiştirme ve geliştirme etkinliğiydi. Eğitim faaliyeti, amacına ulaşmak için öğretim faaliyetinden yararlanır. Bu nedenle öğretim, eğitimin bir parçasıdır. Osmanlı’da “tedris”, “tâlim” diye tanımlanan öğretim; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işiydi. Buna göre eğitim ve öğretimin amacı, insanlara gerekli olan bilgi, kültür, değer ve bir takım davranışların kazandırılmasıydı.
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı 

Medreselerde verilen uygulamalı derslerin medrese öğrencilerine katkısı nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Medreselerde eğitim ve barınma parasızdı. Medrese öğrencilerinin ihtiyaç ve giderlerinin çoğu, vakıflar aracılığıyla karşılanırdı. Medreseler, toplumun ihtiyacı olan hukukçu, müftü, müderris, doktor, mühendis, matematikçi yetiştiren kurumlardı. Bu kişiler ilmiye sınıfının temelini oluştururdu.

Topkapı Sarayı içinde devlet adamı yetiştiren bir kurumun olmasının önemi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Osmanlı’da padişah hariç bütün devlet görevlilerinde liyakat yani yetenek-bilgi sahibi olma esas alınırdı. Bu da Osmanlı’nın en önemli devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun gibi kurumların olmasından kaynaklanıyordu. Osmanlı Enderun ile kendisine lazım olan memur ihtiyacını, donanımlı devlet adamı kadrolarını yetiştirme şansı bulmuştur. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

Mesleğini iyi yapan bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Öncelikle işini doğru yapar. İşini sever.  Yalan söylemez, kimseyi aldatmaz. Kul hakkı ve haram yemez; helal kazanç ve gelirle geçinir. Emanetlere hiyanet etmez; ehil olmadığı başkanlığı, memurluğu, makam ve mevkiyi kabul etmez. Rüşvet almaz ve vermez. Haksızlık ve adaletsizlik yapmaz. Kendisinin ve yakınlarının aleyhinde de olsa doğruyu söyler, doğru şahitlik yapar, doğruyu tutar ve destekler. Eliyle ve diliyle (kalemiyle) fitne ve fesat çıkartmaz.

Yaşadığınız ilde Ahilik Haftası ile ilgili ne tür etkinlikler yapılmaktadır? Araştırınız.

 • Cevap: Ahilik, temelinde doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, kardeşlik gibi ulvi değerleri barındıran bir sistemdir. Bu teşkilatın dünya üzerinde eşi ve benzeri yoktur. Günümüzde, Ahiliğin koyduğu değerler önemini korumakta ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu değerlerdir. Bu dönemde Ahilik Haftası kutlanır, Ahilik ile ilgili seminerler düzenlenir. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı 

Kalitesiz mal üreten esnafa ceza verilmesindeki amaç nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Ahilik teşkilatının kuruluş amacı esnafı korumak gibi görünse de aslında temelinde yatan felsefe çalışmayı, üretmeyi ve esnaflığı seven, yaptığı işi ahlaklı yapan ve insanlara değer veren, müşterisini “Veli nimet” olarak gören bir anlayıştır. Ahilik kültüründe etik değerlere ve üretim kalitesine büyük önem verilmektedir. Bundan dolayı iş ahlakı en önde gelir. Kandırmaya çalışan, bozuk mal üreten satan esnaf Ahiliği lekelememek ve güveni sarsmamak için ceza alır. 

Kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleğin son ustası olduğunuzu hayal ediniz. Mesleğinizin yaşaması için neler yapardınız?

 • Cevap: İpek böceği yetiştiriciliği genelde babadan oğla geçen bir bilgi birikimiyle yapılır. Bu yüzden oğlun önce mesleği iyi öğrenmesi gerekir. Ardından ben olsam atölyeler açardım, kurslar düzenlerdim, çoğu vaktimi ise projemi geliştirmeye ve daha iyiye ulaşmak için çalışırdım. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı 

Meslek odaları ile Ahi ve Lonca teşkilatının uygulamalarındaki benzerlikler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Meslek odaları günümüzde Ahi ve Lonca geleneğinin devamı niteliğindedir. Bu odalar, meslek ahlakının korunmasını ve esnaflar arasında dayanışmayı sağlayarak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunur. Meslek odaları, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlara ve sağlık koşullarına uygun üretilip üretilmediğini denetler. Odalar, tüketicinin korunması için önlemler alır. Meslek odaları, üyelerine mesleki konularda danışmanlık yapar ve eğitim faaliyetleri düzenler.

Nitelikli ve üretime katkısı olan insan yetiştirmede mesleki ve teknik liselerin rolünü değerlendiriniz.

 • CevapNitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitim hayati bir öneme sahiptir. Kurulduğu günden bugüne, mesleki ve teknik eğitim liseleri de bu görevlerini de yerine getirmektedirler.

Yaşadığınız şehirden bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçiniz. Bu lisenin meslek edindirme ve meslek ahlakı kazandırmada üstlendiği görevi araştırınız. Bu araştırmanızı tabloda verilen adımları izleyerek projelendiriniz. Hazırladığınız projeyi okulunuz rehberlik servisinden yardım alarak okul panosunda sergileyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı 

Ahi teşkilatının meslek ahlakı kazandırmadaki rolü nedir? Yazınız.

 • Cevap:  Herkesin mesleğinin gereğini yerine getirmesini sağladığı gibi, meslek ahlakı gereğince kimsenin canını malını tehlikeye atmama, kurallara uyma mantığının da uygulanmasını sağlamıştır. Ayrıca kimse sırf daha fazla para kazanmak için sahtekarlığa başvurmamıştır. 

Çarşı esnafı arasındaki çalışma düzeni toplum hayatına neler kazandırmış olabilir? Yazınız.

 • Cevap: Toplumun arasında hem anlaşma hem de bağ olmasını sağlamıştır. Böylece esnaf kenetlenmiş, işler bir kurala ve disipline binmiş ve üretim olması gibi olmuştur.

Demirci ustaları arasında yapılan bu uygulamayı iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Bence çok doğru bir uygulamadır. Böylece ustanın kontrolü sayesinde ne imse aç gözlülük yapmakta ne de işini yanlış tehlikeli şekilde yapmaktadır. Tam tersi bir kaç aşamalı olarak kesinlikle güvenlikli bir çalışma sistemi ortaya konulmuş olmaktadır. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat  Sayfa 159, 160, 161, 162, 163, 164 Geçmişten Geleceğe Mesleki Eğitim Etkinlik Soruları ve Cevapları

11 yorum yazılmış “7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164”

 1. Cok guzel zamandan tasarruf kim ursacak tek tek araştırmakla sevgilimle dolaşırım daha da iyi

apo için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir