7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 258

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Sanat Sayfa 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 Yaşayan İnsan Hazineleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yaşayan İnsan Hazineleri Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe) (1.Kitap)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 254 Cevabı

• “Geleceğe aktarılan sanatsal miraslar” söz grubun dan ne anlıyorsunuz?

 • Cevap Sanat, duygu ve düşünce olarak bir milletin davranışlarının estetik kaygılarla ortaya konmasında kullanılan eyler anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Sanatın gelişmesi için sanata önem verilmeli ve toplumun gelişmesi için de sanatın gelişmesi gerekir. “Geleceğe aktarılan sanatsal miraslar” olarak sanat türlerinin meslek olarak icra edilmesinde insanların bir zanaat sahibi olarak bunu geleceğe taşımaları anlamına gelmektedir.

• “Minyatür, cilt sanatı, sedef kakma, keçecilik, âşıklık” sanatlarıyla ilgili bilginiz var mı? Varsa bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:
 • Minyatür sanatı nedir:Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir. Minyatür sanatı İslam dünyasında özellikle yer bulmuş bir saray sanatıdır
 • Sedef kama sanatı nedir?Sedef kakma, ayrıca sedefçilik ya da sedef işleme olarak bilinen teknikte sedef, ahşap üzerine açılan çukur veya oymalara yerleştirilir ve tahtaya temas eden yüzeyden düşmelerini önleyecek yapıştırıcılar sürülür ya da sedeflerin etrafı madeni tellerle çevrilir.
 • Keçecilik nedir?Keçe, koyun, tavşan, deve, lama gibi memeli hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda liflerinin birbiri arasına girmesi ile elde edilen atgısız-çözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğidir.

• Yaşadığınız çevrede el sanatları ile ilgili neler yapılmaktadır?

 • Cevap: Türkiye’nin geleneklerinde yapılan bir çok sanatsal faaliyet vardır bunlar;çini ebru, oya , dantel işlemeciliği olabilir. Çeşitli el sanatlarımızdan binlerce yemek çeşidi yapılabilir bunların çoğu bayram vb günlere özgü nitelikte olabilir fakat bazıları tükenmektedir.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 255 Cevabı

İzlediğiniz belgeselde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap

tezhip

 • Tahmin: Süsleme
 • Sözlük anlamı:yaldız sürme, yaldızlama.

idealist

 • Tahmin: Düşüncelerinde hayalperest olan
 • Sözlük anlamı:bir ülküye bağlı olan (kimse, görüş).

ordinaryüs

 • Tahmin: Herkesten bilgili en büyük hocaların da hocası
 • Sözlük anlamı:Türk üniversitelerinde, en az beş yıl profesör olarak ders vermiş, üstün bilimsel çalışmalarıyla iyice tanınmış öğretim üyeleri arasından seçilerek, üniversitede bir bilim kürsüsünün yönetimiyle görevlendirilen bilim adamlarına verilen ve eskilerin kazanılmış sanları saklı tutularak 1960 yılında kaldırılan san.

kaligrafi

 • Tahmin: Yazı sanatı
 • Sözlük anlamı:harfleri, güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı sanatı.

restorasyon

 • Tahmin: Yeniden düzenleme, elden geçirme
 • Sözlük anlamı: eski bir yapıda bozulmuş, yıkılmış olan yerleri, bölümleri aslını bozmayacak bir biçimde onarma.

nadide

 • Tahmin: Eşsiz, az bulunan
 • Sözlük anlamı:her zaman rastlanmayan, az bulunan, az görülen, çok değerli.

icazet almak

 • Tahmin: Birinden izin veya diploma yetki belgesi almak
 • Sözlük anlamı:izin almak, onay almak.

istişare

 • Tahmin: Görüş alış verişi
 • Sözlük anlamı:danışmak eylemi.

sedef

 • Tahmin: Bir tür hastalık
 • Sözlük anlamı: midye, istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan ve sedefçilikte kullanılan, gökkuşağı parıltılı, beyaz ve sert bir madde.

2. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 256 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. İzlediğiniz belgesele göre doğru olan ifadelerin başına “D”, yanlış olan ifadelerin başına “Y” yazınız.

Cevap

 • (D) Klasik kitap sanatçısı İslam Seçen, uzun yaşamının sırrını bu sanata bağlamıştır.
 • (D) Minyatür sanatçısı Cahide Keskiner, bu sanatı kültür ve sanatı yaşatmak için ele almıştır.
 • (D) İslam Seçen’e göre dünya çapında sanat zirvelerine ulaşmış sanatkârlar hâlâ yaşamaktadır.
 • (D) Sedefkâr Salih Balakbabalar, Türk tezhinatına ait seçkin desenleri ve Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fil dişi, altın, gümüş, yakut, pirinç gibi malzemelerle uygulamaktadır.
 • (D) Salih Balakbabalar’a göre sedef kakma sanatını iyi yapabilmek için ahşabı çok sevmek, makine kullanmayı bilmek, malzemeyi tanımak, hat sanatı konusunda bilgi sahibi olmak ve bu işi çok iyi bilenlerle devamlı istişare hâlinde olmak gerekir.
 • (D) Kalem işi çalışmalarını yapan Muammer Semih İrteş’in ilk hedefi eski eserlerin, geleneksel sanatların en iyi şekilde restore edilmesi ve bu konuda iyi ustaların yetişmesidir.
 • (D) Keçecilik sanatıyla uğraşan Ahmet Yaşar Kocataş, sadece katıldığı sergilerle geleneğe ilişkin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır.
 • (D) Aşıklık geleneği temsilcilerinden İsmail Nar’a göre birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve barışı sağlayacak davranışlar içinde olunmalıdır.
 • (D) Atma türkü sanatına yeni başlayan Osman Efendioğlu’na göre atma türkü; hiciv, nükte, şaka, kinaye gibi oluşumların bir neticesidir.
 • (D) Çok sesli şarkı söyleme geleneğinin temsilcisi olan Macahel Yaşlılar Korosu; Artvin Borçka’nın Camili köyünde, yok olmaya yüz tutan geleneksel çok sesli halk şarkılarını yaşatmak üzere 2001 yılında kurulmuştur.
 • (D) Macahel Yaşlılar Korosu üyeleri; profesyonel müzik eğitimi almamış ve köy imecelerinde, düğünlerinde icra edilen çok sesli şarkı söyleme geleneğini kendileri öğrenmişlerdir.
 • (D) Minyatür sanatı; ebru, hat ve resim sanatlarıyla iç içedir.

3. ETKİNLİK

“Yaşayan İnsan Hazineleri” adlı belgeseldeki sanatlar içerisinde en çok ilginizi çeken sanat dalı hangisidir? Nedenleriyle birlikte anlatınız.

 • CevapAtma türkü sanatı olmuştur. Çünkü hem zor hem de içinde alayı güldürüyü ve komikliği barındırdığı için tercih ettim. 

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 257 Cevabı

“Yaşayan İnsan Hazineleri” adlı belgeselde konuşmacıların sözlü olmayan mesajlarını (ses tonu ve vurgu, beden dili, jest, mimik, giyim kuşam…) belirleyerek anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.

 • Cevap

Mehmet ACET: Gayet başarılıdır. Ellerini etkili şekilde kullanmaktadır.

Osman EFENDİOĞLU: Jest ve mimiklerini kullanmada başarılıdır.

Salih BALAKBABALAR:  Özellikle göz temasında başarılıdır.

Ahmet Yaşar KOCATAŞ: Jest ve mimiklerinde başarılıdır.

5. ETKİNLİK

İzlediğiniz belgeselde başvurulan düşünceyi geliştirme yolu/yollarını (tanımlama, karşılaştırma, benzetme) bularak kullanıldığı bölümlerdeki örnek cümleleri aşağıya yazınız.

 • Cevap: Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma ve açıklamadan faydalanılmıştır. Mesela Sedef kakma ustası tanıtılırken kendisinden önceki ustalarla karşılaştırılması yapılmıştır. 

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 258 Cevabı

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş sanatları, bu sanatların unutulma nedenlerini ve ortaya çıkan sorunla ilgili çözüm önerilerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap

 • Sorun: Sedef Kakmacılığın Ölmeye doğru gitmesi
 • Sorunun Nedenleri: Yeni ustalar yetişmemesi, yeni nesilden gelen gençlerin bu mesleği bilmemeleri duymamaları
 • Çözüm Önerilerim: Bu mesleği tanıtma amaçlı atölyeler kurulmalı, belgeseller çekilmeli, broşürler hazırlanmalı, okullarda tanıtımının yapılması

7. ETKİNLİK

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını nedenleri ile eşleştiriniz. (Birden fazla eşleştirme yapabilirsiniz.)

1. Gereksiz sözcük kullanımı
2. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
3. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
4. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı
5. Sıralama ve mantık yanlışlığı
6. Deyimin yanlış anlamda kullanımı

*************

 • Cevap

Halam, çorabı çok güzel dokur. (2. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı)
Şüphesiz bu tabloyu Ayşe Hanım yapmış olmalı.(4. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı)
Çok güneşte kaldığı için hasta olmuş.(5. Sıralama ve mantık yanlışlığı)
Kışın en güzel aylarından biridir ocak, şubat.(1. Gereksiz sözcük kullanımı)
Matematikten yüksek not aldığını öğrenince etekleri tutuştu.(6. Deyimin yanlış anlamda kullanımı)
Araba fiyatları çok pahalı olduğu için satışlar azaldı.(3. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı)
Kargonuz ücretsiz eve teslim edilir.(5. Sıralama ve mantık yanlışlığı)
Bundan sonra siz de artık bisiklet sürebilirsiniz.(1. Gereksiz sözcük kullanımı)

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

Sevgili Öğrenciler,
Gündelik yaşama ait kısa ömürlü, küçük, geçici, sıradan, değersiz gibi görünen ıvır zıvır materyalleri biriktirmeye efemera denir.
Okul diplomalarınızı, sinema ve tiyatro biletlerinizi, davetiyeleri, önemli günlere ait broşürleri, çeşitli objeleri, gazete kupürlerini, mektup ve zarfları, eski fotoğrafları, kartpostal gibi geçici materyalleri bir araya getirip saklıyorsanız sizin de “efemerist” bir yönünüz var demektir.

b) Verilen bilgilerden hareketle ilgi alanınıza göre aşağıya bir efemera panosu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

9. ETKİNLİK

Aşağıda, giriş bölümü verilmiş metni içeriğine uygun şekilde tamamlayınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz.

KENDİ OYUNUMUZU OYNUYORUZ

Günlerden pazar ve hava çok güzel görünüyor. Arkadaşlarla “Bugün ne yapalım?” diye düşünürken aklımıza arka sokaktaki tiyatro geldi. Hep birlikte tiyatroya doğru güle oynaya yürümeye başladık. Önce oyunlar hakkında bilgi sahibi olmak için afişlere göz attık. Birden aklımıza neden kendimiz bir tiyatro oyunu oynamıyoruz sorusu geldi. Hemen başladık küçük bir tiyatro oyunu yazmaya. Ardından rolleri dağıttık. Herkes rolünü ezberledi ve başladık kendi oyunumuzu sahnelemeye. Ama bizi izleyen bir kaç kişi oldu sadece. Yine de çok mutlu olduk ve fazlasıyla keyif verici bir etkinlikti .

 • Cevap

4 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 258”

 1. Çok güzel bir uygulama ama çok kötü bir uygulama ama tembeller için çok güzel ama çalışkanlar için çok kötü bir uygulamadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir