7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Cevapları

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 104 Cevabı

HAZIRLIK

İstiklâl Marşı’mızın kabulüyle ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:  Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif’in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur.

Tüm devletlerin bağımsızlığının sembolü millî marşları vardı. Yeni kurulan ülkemizin de bir millî marşı olması isteniyordu. Millî marş hem bağımsızlığımızın sembolü olacak, hem de yurdumuzun işgal edildiği ve ordumuzun düşmanla mücadele ettiği dönemde halkın moralini artıracaktı. Ayrıca bağımsızlığa olan inancımızı pekiştirecekti. Peki, ama millî marş nasıl yazılacaktı? Çözüm hemen bulundu. Günümüzdeki adıyla Millî Eğitim Bakanlığı o zamanki adıyla Maarif Vekâleti, millî marş için bir yarışma açtı. Yarışma şartları bir genelge ile illere gönderildi. Ayrıca Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde de yayımlanarak halka duyuruldu. Herkes kâğıda kaleme sarıldı. Şiir yazmaya başladı. (…)
Yarışmaya gelen şiirler sayıldı. Tam 724 şiir gelmişti.
Gelen şiirler arasından millî marşa layık olan eseri seçmek için Meclis’te bulunan milletvekilleri arasından bir seçili kurul oluşturulmuştu. (…)
Seçili kurul, yarışma süresi devam ederken gelen 724 şiiri tek tek incelemeye başladı. Ama herkes gördü ki şiirler arasında millî marş olmayı hak edecek düzeyde bir şiir yoktu. Coşku, duygu, bağımsızlık ruhu taşımıyordu. Birinciliğe layık eser yoktu. Şimdi ne olacaktı peki? Yarışmanın sona ermesine de kısa bir süre kalmıştı.

1. ETKİNLİK

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 106 Cevabı

Aşağıdaki balonların üzerinde yazan sözcükleri okuyunuz. Metinle ilişkili sözcüklerin bulunduğu balonu işaretleyiniz.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Millî marş niçin önemliymiş?

 • Cevap: Çünkü, Millî marş hem bağımsızlığımızın sembolü olacak, hem de yurdumuzun işgal edildiği ve ordumuzun düşmanla mücadele ettiği dönemde halkın moralini artıracaktı. Ayrıca bağımsızlığa olan inancımızı pekiştirecekti.

2. Yarışma şartları halka nasıl duyurulmuş?

 • Cevap: Yarışma şartları bir genelge ile illere gönderilmiştir. Ayrıca Hâkimiyet–i Millîye gazetesinde de yayımlanarak halka duyurulmuştur.

3. Yarışmaya gelen şiirler niçin beğenilmemiş?

 • Cevap: Çünkü yarışmaya gönderilen şiirler Coşku, duygu, bağımsızlık ruhu taşımıyorlardı.

4. Hamdullah Suphi Bey, niçin Mehmet Akif’in yarışmaya katılmasını istiyormuş.

 • Cevap: Hamdullah Suphi’ye göre millî marşı en iyi şekilde sadece Mehmet Âkif yazabilirdi. Çünkü daha önce yazdığı vatan, millet şiirleri ile dikkatleri çekmişti.

5. Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif’i ikna etmek için ne yapmış?

 • Cevap: Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Âkif’e bir mektup yazmış ve onun endişelerini gidererek şiiri yazmasını istemiştir. Böylece Mehmet Akif şiiri yazmayı kabul etmiştir.

6. Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’nı yazma sürecinde neler yaşamış?

 • Cevap: Yazıyor, üzerini çiziyor, yeniden yazıyor bazen bir mısra üzerinde günlerce uğraşıyor, düşüncelere dalıyormuş. Mehmet Akif o günlerde Uyku nedir unutmuş. Hatta Meclis görüşmeleri sırasında bile yazacağı şiir üzerinde düşünmeye devam ediyormuş.

7. İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği gün Mehmet Akif hangi duygular içindeymiş?

 • Cevap: Mehmet Akif duygularını şöyle ifade etmiştir:

“Hayatımdaki en heyecanlı gündü.” Hatta milletvekilleri marşı dinleyip coşkuyla alkışlarken o mütevazılığından genel kurulda duramamış ve salondan çıkmıştı.”

3. ETKİNLİK 

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

 • Cevap: Konu İstiklal Marşı’nın yazım süreci. Yarışmaya Mehmet Akif’in nasıl dahil olduğu.

4. ETKİNLİK 

Metinden hareketle Mehmet Akif Ersoy’un kişilik özelliklerini yazınız.

 • Cevap:

Vatansever

İyi bir şair

Alçak gönüllü

Namuslu-şerefli

5. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 107 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini belirleyip uygun eşleştirmeleri yapınız.

Siz yazarsanız maddeler değişecek. (Koşul – Sonuç Cümlesi)
Para ödülü konulduğu için bütün ısrarlara rağmen yarışmaya katılmamıştı. (Neden – Sonuç Cümlesi)
İstiklâl Marşı, çok beğenildiğinden dört kez okundu. (Neden – Sonuç Cümlesi)
Hamdullah Suphi, İstiklâl Marşı’nı yazması için Mehmet Akif’i ikna etmeye çalıştı. (Amaç – Sonuç Cümlesi)
Ödül kaldırılırsa yazarım, dedi. (Koşul – Sonuç Cümlesi)
Millî marşın yazılması için Meclis yarışma açmıştı. (Amaç – Sonuç Cümlesi)
Marş okunduğu sırada Mehmet Akif, mahcubiyetinden Meclis’te kalamamıştı. (Neden – Sonuç Cümlesi)

Koşul – Sonuç Cümlesi
Amaç – Sonuç Cümlesi
Neden – Sonuç Cümlesi

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

a. Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırladığınız grup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

 • Cevap: 1873 yılında İstanbul’da doğmuş olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kaleme almış olan büyük şairimizdir. Eserlerde günlük konuşma dilini başarıyla kullanmıştır. Akla gelen her şeyi şiirleştirebilme yeteneğine sahiptir. Örneğin doktorla olan konuşmalarını bile şiir şeklinde ifade edebilmiştir. Gerçek adı Mehmet Ragif olan şair, vatan şairi ya da milli şair olarak tanınmaktadır. Sırat-ı Müstakim ve Sebül’ür Reşat dergilerini çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekilliği yapmıştır. Asıl mesleği veterinerlik olan şair Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir. Şiirlerini topladığı Safahat adlı eseri yedi ciltten oluşmaktadır. 17 Şubat 1921’de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından milli marşımız olarak kabul edilmiştir. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

b. Sunumunuzu gerçekleştirirken aşağıdaki ölçütlere dikkat ediniz. Sunumunuzu gerçekleştirdikten sonra bu ölçütlere göre formu doldurup grup sunumunuzu değerlendiriniz.

Düşüncelerimizi mantıksal bir bütünlük içinde sunduk. (X)
Sunumumuzda görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullandık. (X)
Konuşurken beden dilimizi etkili bir şekilde kullandık. (X)
Konuşurken sözcükleri anlamlarına uygun kullandık. (X)
Konuşurken “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak” gibi uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandık. (X)


Konuşmalarımızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçelerini kullandık. (X)

7. ETKİNLİK 

 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 108 Cevabı

Mehmet Âkit Ersoy’un hayatı hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya kısaca yazınız.

Hayatı: 873 yılında İstanbul’da doğmuş olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı kaleme almış olan büyük şairimizdir. Eserlerde günlük konuşma dilini başarıyla kullanmıştır. Akla gelen her şeyi şiirleştirebilme yeteneğine sahiptir. Örneğin doktorla olan konuşmalarını bile şiir şeklinde ifade edebilmiştir. Gerçek adı Mehmet Ragif olan şair, vatan şairi ya da milli şair olarak tanınmaktadır. Sırat-ı Müstakim ve Sebül’ür Reşat dergilerini çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekilliği yapmıştır. Asıl mesleği veterinerlik olan şair Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.

Tarihimizdeki değeri: Şiirlerini topladığı Safahat adlı eseri yedi ciltten oluşmaktadır. 17 Şubat 1921’de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından milli marşımız olarak kabul edilmiştir.
Eserleri: Safahat (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912) Hakkın Sesleri (1913) Fatih Kürsüsünde (1914) Hatıralar (1917) Asım (1924) Gölgeler (1933).

Eserlerinde işlediği konular: Mehmet Âkit, şiirlerinde Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu, sosyal-siyasal ve kültürel hayatı, bu hayatın çürüyen eksik yanlarını, realist bir bakışla dile getirmiştir.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde soru anlamı taşıyan fiillerin bulunup bulunmadığını belirleyiniz. Soru anlamı taşıyan fiillerin altını çiziniz.

• Evinize bu yıl taşınacak mısınız?

 • Cevap:

• Çorbayı sıcak içmeyi severim.

 • Cevap:

• Sizi hiç hayal kırıklığına uğratır mı?

 • Cevap:

• Çok geç olmadan yola çıkmışlar mı?

 • Cevap:

• Kitapçıdan en çok sevdiğim yazarın kitabını sonunda aldım.

 • Cevap:

b. Aşağıdaki fiilleri istenilen özelliklere göre çekimleyiniz.

 • Cevap

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırma yapınız.

 • Cevap: Osmanlı klasik mimarisinin şekillenmesinde büyük rol oynayan Mimar Sinan, 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnaz köyünde doğdu. Babasının adı Abdülmennan dedesinin adı da Dülger Yusuf’tur. Ortaya çıkardığı eserlerle Osmanlı Türk mimarisini zirveye taşıdı. Birçok mimar onun eserlerinden birini gerçekleştirebilmek için ömürlerini harcarken, Mimar Sinan ömrü boyunca gerçekleştirdiği eserleriyle tüm dünyayı etkiledi.

Mimar Sinan’ın eserleri nelerdir?

Camiler

1. Süleymaniye Camii İstanbul

2. Şehzade Mehmet Camii İstanbul-Fatih

3. Ayasofya Camii-İstanbul-Sultanahmet

4. Mihrimah Sultan Camii – Edirnekapı

5. Mihrimah Sultan Câmii – Üsküdar’da, iskelede

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 4. Milli Kültürümüz Sayfa 104, 105, 106, 107, 108 İstiklal Marşı’nın Kabulü Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.