8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63

8. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Kınalı Ali’nin Mektubu metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Cevapları

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 60 Cevabı

HAZIRLIK

Öğretmeninizin dinleteceği “Çanakkale Türküsü”nün size hissettirdiklerini anlatınız.

  • Cevap: Ben de milli ve manevi duyguları uyandırdı. Türküyü dinlediğimde bizler özgür yaşayalım diye canlarını feda eden kahramanlar geldi.

Çanakkale Savaşı hakkında bildiğiniz bir hikaye varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Edincikli Mehmet Er
   “Edincikli Mehmet Er’in  top mermisinin parçaladığı kolundan kanlar içerisinde bir et parçası sarkıyordu. Komutanına Yalvarıyordu;
“Komutanım ne olur şu kolumu kes!”
Sağ eliyle yakaladığı ve tuttuğu sarkık kola bakan Teğmen donup kalmıştı. Edincikli Mehmet Er, gür sesiyle yineledi;
    “Allah Aşkına, Allah Rızası için kes şu kolumu!”
Bu ilahi cümleleri emir gibi işiten Teğmen Saip, bıçağı Er’in koluna vurur. Gık demez Edincikli Mehmet. Bir sağ elindeki kola, bir ileride Allah! Allah! nidaları arasında çarpışan erlere bakar ve kolu fırlatır;
“Bu kol vatana feda olsun!”

Yerdeki et parçalarından başını kaldıran Teğmen’in karşısında kimse yoktur. Çünkü, Edincikli, Hakla alış verişe başlayınca her şeyi, acıyı, özlemleri unutur kolunun öcünü almak, vatan ve Allah için hücum saflarına katılmıştı. Onu durdurmak olanaklı değil, yine harikalar gösterir, bire bir bire on, bire yüz dövüşür. Kaderden kaçılmaz ki! Kolunun kopmasıyla kaybettiği kandan halsiz düşürmüş, şehitlik mertebesine ulaşmıştı.

Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, “Nerelisin?” gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara, saçının ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. Yanına çağırdı ve merakla sordu.
“Adın ne senin evladım?” dedi. “Ali, komutanım.” dedi. “Nerelisin?” “Tokatlıyım, komutanım. Tokat’ın Zile kazasındamm…” “Peki evladım bu kafanın hâli ne? Saçlarının ortası neden kırmızı boyalı böyle?” “Cepheye gelmeden önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Neden yaktığını da bilmiyorum.” “Peki!” dedi üsteğmen. “Gidebilirsin Kınalı Ali.”
O günden sonra Ali’nin adı Kınalı Ali oldu. Cephede tüm arkadaşları Kınalı Ali demekle yetinmiyor, saçındaki kınayı da alay konusu yapıyorlardı. Kınalı Ali, arkadaşlarına karşı sevecen ve dürüst tutumu sayesinde kısa sürede hepsinin sevgisini kazandı. Bir gün memleketine mektup göndermek için arkadaşlarından yardım istedi. “Anama babama burada iyi olduğumu bildirmek istiyorum ama

1. ETKİNLİK

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62 Cevabı

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz.

Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek. (denetlemek)
İlçe, kaymakamlık. (kaza)
Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay. (üsteğmen)
Özlem. (hasret)
Cümle. (tümce)
Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name. (mektup)
Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. (cephe)
Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse. (şehit)
Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. (orak)
Rütbesiz asker, nefer. (er)
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah. (süngü)
Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik. (bölük)
Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. (kına)

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

  • Cevap: Defterinize kelimeleri ve anlamlarını geçirmelisiniz.

2. ETKİNLİK 

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 63 Cevabı


Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.
( ) Eğlenmek, alay etmek.
Cümlem:
( ) Geldiği yere gitmek.
Cümlem:
( ) Kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek.
Cümlem:
( ) Saygı ve sevgi göstermek.
Cümlem:
( ) Uzakta olan birine esenlik dilemek.
 Cümlem:

3. ETKİNLİK 

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Soru: Kınalı Ali ile arkadaşları neden dalga geçmektedirler?

Soru: Kınalı Ali annesine yazdığı mektupta neden yakınmaktadır?

Soru: Kınalı Ali’nin saçına neden kına yakılmıştır?

4. ETKİNLİK 

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 64 Cevabı

Kınalı Ali’nin Mektubu” metnine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

  • Cevap:

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin altlarını çizip bu ifadelerin anlatıma olan katkısını yazınız.

Gençlik kavramı, biyolojik anlamda kullanıldığı zaman şüphesiz ki belli bir yaş dönemini ifade eder. Atatürk, gençlere verdiği önemi ilk olarak 19 Mayıs tarihini “Gençlik ve Spor Bayramı” hediye ederek göstermiştir. Atatürk, gençlerin özellikle sağlam ve olumlu bir karakter taşımalarını önemsemiştir.
Kısaca Atatürk gençliği, bir fikir gençliği, bir ideal gençliği oluşturmalıdır. Son olarak diyebiliriz ki ilkelere bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik Atatürk’ün idealiydi.

  • Cevap:

6. ETKİNLİK 

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65 Cevabı

Aşağıdaki mektubu okuyunuz. Mektupta geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümlere yazınız.

Aziz Mösyö Pierre Loti,
Şimdi aldığım 18 Mayıs 1921 tarihli nazik mektubunuza pek duygulanmış olarak sonsuz teşekkür eder ve bütün yurttaşlarım gibi kişiliğinize karşı beslediğim saygı, sevgi ve hayranlık duygularımın içtenliğine ve derinliğine inanmanızı rica ederim.
Rahatsızlığınızı öğrenince pek üzüldüm ve tam iyileşmeniz haberini sabırsızlıkla bekliyorum.
Bu fırsattan yararlanarak tarihimizin en karanlık günlerinde, yenilgi ve iftiranın bizi ebediyyen yok edecek gibi göründüğü bir zamanda bize güvenini bir an bile yitirmemiş olan dosta beslediğimiz ebedi minnettarlığın teminatını, talihin Türk milletine yeniden gülümsemeye başladığı şu sırada yenilemekten pek mutluluk duymaktayım.
Size acil şifalar diliyorum.

İsim-Fiil: inanmanızı, gülümseme

Sıfat-Fiil: aldığım, beslediğim,

Zarf-Fiil: yararlanarak,

  • Cevap:

7. ETKİNLİK 

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 66 Cevabı

a) Aşağıdaki Çanakkale broşürünü inceleyiniz.

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 67 Cevabı

b) Broşürden ve derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmadan faydalanarak “Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi” ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

  • Cevap: Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu vatan için büyük başarılarından sadece biri. Bizim için önemi ise İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememiş, İstanbul’u işgal edememişlerdir. Bu savaş başarısı sonunda Mustafa Kemal’in askeri yeteneklerini ortaya çıkarmış Anafartalar Kahramanı olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu durum daha sonraları Mustafa Kemal Atatürk’ün milli liderliğini ortaya çıkarmıştır. O yüzden Çanakkale bağımsızlığımızın en önemli kilometre taşıdır diyebiliriz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

16 yorum yazılmış “8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.