9. Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31

9. Sınıf Fizik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Fizik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33 Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Fizik ile ilgili,
I. Yıldızların oluşumu
II. Yıldızlarda enerji üretimi
III. Yıldızların yörüngeleri
konularından hangisi ya da hangileri yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?

Plazma kelimesi, maddenin dördüncü hali olarak bilinen ve iyonize gaz anlamına gelen bir kelimedir. Plazma fiziği ise en basit tanımıyla bu gazları inceler.
Yüksek enerji ve plazma fiziğinin temel araştırma alanı, evren ile ilgilidir. Evrenin ne zaman doğduğu, evrenin nasıl oluştuğu gibi konularda araştırmalar yapılır. Bunun için atom altı parçacıklarının incelenmesi uygun görülmüştür. Bu alanda çalışma yapan ve en bilinen örnek, CERN laboratuvarıdır. Bu yüzden I. madde doğrudur.
Plazma fiziği enerji üretimi ile de ilgilenmektedir. Bu yüzden II. madde doğrudur.
Yörüngeler ilse plazma fiziği değil, astronomi ilgilenmektedir. III. madde yanlıştır.
Cevap: Yalnız III

CERN’de yapılan deneyler hakkında araştırma yapınız.

CERN’de yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaktır. İnsanlığın asırlardır yürüttüğü maddenin yapısını anlamak amaçlı büyük faaliyetin modern altyapısı parçacık hızlandırıcılarıdır. Parçacık hızlandırıcılarında çok yüksek enerjilere ve çarpışma sayılarına erişmek, çarpışmalardan çıkan çok sayıdaki parçacığı algılayabilmek mevcut teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Bu bağlamda CERN, temel bilim araştırmalarının yanında, yarının teknolojilerini geliştirmekte de çok önemli bir rol oynamaktadır.
Süper iletken teknolojisinin CERN hızlandırıcıları sayesinde ilerlemesi, yeni temiz enerji kaynaklarının araştırılması, yeni reaktör sistemlerinin geliştirilmesi, bilgisayar teknolojisi, tıpta tedavi ve teşhis uygulamaları, yeni elementlerin bulunuşu en önde gelen araştırmalardır. Parçacık fiziği araştırmaları lazer fiziği, plazma fiziği, elektronik, telekomünikasyon, nanobilim, malzeme bilimi, nükleer tıp ve radyoterapi, bilişim teknolojisi (yazılım geliştirme, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağ bilimi vb.), savunma sanayi ve mühendisliğin çeşitli dallarındaki yeni gelişmelerin lokomotifidir. Örneğin, bugün dünyadaki bilgisayar iletişiminin kalbi olan World Wide Web (www), pek çok ülkeye dağılmış olarak çalışan parçacık fizikçilerinin hızlı ve kolay iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla, CERN’de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee’nin “HTML” adlı bilgisayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur. Diğer bir örnek ise hızlandırıcılar sayesinde ilk defa olarak anti-hidrojen üretiminin gerçekleşmesidir. Bu kapsamda CERN, temel bilimin en ileri saflarında yeni bilgi üretmeye çalışan bilim adamlarına teknolojinin izin verdiği en ileri deneysel olanakları ve çözümleri de sunmaktadır.
CERN’DEKİ BAZI ÇARPIŞTIRICILAR VE DEDEKTÖRLER
LHC: Dünyadaki en büyük çarpıştırıcı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large Hadron Collider, LHC), 2000 yılında faaliyeti sona eren Büyük Elektron-Pozitron Çarpıştırıcısı (Large Elektron-Positron, LEP) yerine inşa edilmiştir. Çevresi 26.659 metredir (yaklaşık 27 km) ve yer yüzeyinden 100 metre derinliktedir. LHC’de çok yoğun iki proton demeti 14 TeV’lik (14×1012 eV) kütle merkezi enerjisinde çarpıştırılacaktır. Proton demetleri vakum (10-13 atm) altında ışık hızına yakın bir hızda (ışık hızının %99,99’u kadar) çarpışacaklar ve her saniyede yaklaşık 600 milyon çarpışma meydana gelecektir. Sistem, süper iletken teknolojisi kullanarak mutlak sıfırın hemen üstünde -271 °C’de çalışacaktır. Bu, dünyada erişilmiş en yüksek çarpışma enerjisi olacaktır, dolayısıyla bu sayede maddeyle ilgili bugüne kadar bilinmeyenlerin gün ışığına çıkması mümkün olacaktır. Yüksek enerji fiziği araştırmalarında bir çığır açılacak, mevcut teorilerin aradığı birçok sorunun cevabı,evrenin oluşumu da dâhil olmak üzere, CERN’de yapılacak deneylerden elde edilecektir.
Dedektörler ise LHC sisteminin ana parçalarını oluşturmaktadır ve hızlı parçacıklar çarpıştığında oluşan parçacıkları kaydeden, on binlerce karmaşık parçadan ve elektronik devreden oluşan dev aygıtlardır. LHC çarpıştırıcısı ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb olmak üzere dört dedektöre sahiptir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

• Klasik Türk müziği sazlarından kanunda nota tellerinin üzerinde yer alan mandalların hangi amaçlarla kullanıldığını araştırınız.

Her kanun imalatçısının mandal diziliş sayısı(şekli)farklıdır.Müzik aletleri satan bir mağazanın vitrininde süslü püslü bir kanun gördünüz.Güzelliğine bakıp,imrenip almaya karar verirsiniz;aman dikkat!..Bu kanun özel yapılmış bir kanun olmaya bilir.Kaplama kanun dediğimiz,ucuz olması için göğsü ve diğer kısımları hakiki ağaç yerine,kontraplaktan yapılmış olabilir.İç çatısı,takozları zımparalanmadan odun gibi yerleştirilmiş olabilir.Bunlar ses vermeyen sağır kanunlardır.Mandalları eksiktir.Transpoze yaptığınız zaman diyez ve bemoller eksik gelir.Burguları akord tutmaz.
Özel ve güzel yapılmış kanunlarda kimi üretici 5,kimi 6,7,8,9 mandal koyar.Diyez mandalları da her üreticiye göre değişir.Bemollerde genellikle her mandal bir koma olarak ayarlanır.Makamlarda en büyük bemol 5 koma olduğu için 5 mandal yeterli gelir.Bazıları diyez mandalların yüksekliğini arttırıp mandal sayısını 2-3 mandala kadar düşürürler.Tıpkı tanbur perde düzeninde olduğu gibi…
Bir olay anlatayım: Yiğenimin müzik bilgisi yok. Sazcıya bir tanbur yaptırdı.Sazcı makamlara göre,her ses aralığına en az koma olarak 5 perde taktı.Yiğenim bukadar çok perdeyi görünce afalladı.Ben bukadar perde ile nasıl çalacağım diyerek;perdeleri söktürüp,azalttırdı.Sazcı aynı bağlama gibi her ses aralığına iki perde taktı.Çoğu tanburlar da böyledir. Fazla perdeliyi çalmak için makam bilgisinin olması lazım.Hangi makamda hangi perdeyi(sesi)kaç koma basacağınızı bilmeniz gerekir.
Kanun’da da durum böyledir.Kimi imalatçı fazla,kimi az mandal takar.Türkiyenin en meşhur kanun imalatçısı İzmir’de “Ejder”dir. Mandal sayısı fazladır, fiyatı da ağız uçuklatır

• İşitme cihazlarının yapısını ve fizik bilimi ile ilişkisini araştırınız.

Temel olarak, gelen sesi arttırır diyebiliriz. Dışarıdan aldığı seslerin şiddetini arttırarak kulak içine veren bir sistemdir. Kulak içi kısmında hoparlör tarzı bulunan yapı, sesi yükselterek kulak içine verir ve duymayı kolaylaştırır.
Ses ortamı ayarlamasına göre iki farklı çeşidi vardır. Birisi manuel olarak kullanıcı tarafından ayarlanırken, diğeri bilgisayar tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bulunulan ortama göre sesin yükseltilme şekli değiştirilebilir.
Görünüm olarak da üç farklı yapıdadırlar. Birincisi kulak dışına takılır ve görülebilir. Görüntü olarak pek kullanılmak istenmeyen türdür. İkincisi kulak içine yerleştirilir. Dikkatli bakınca görülebilir. Üçüncü ise kulak kanalı içerisine yerleştirilir ve görülmez.
Bu cihaz ses ile ilgili işlemler yaptığı için, fiziğin akustik dalı ile ilgilidir.

• Renkleri canlandıran deterjanların nasıl bu etkiyi sağladığını ve bu işlemde kullanılan tekniklerin fiziğin hangi alt dalları ile ilişkili olabileceğini araştırınız.

2 türlü deterjan vardır. Beyazlar için ve renkliler için kullanılan deterjan.
Deterjanlar içeriğinde sabun, beyazlatıcı ve optik parlaklaştırıcı ürünler kullanılıyor.
Renkli çamaşırları yıkadığımız deterjanların içerisinde ise bu ürünler daha az bulunur onun yerine renklerin daha canlı yansıtılmasını sağlayan ürünler bulunmaktadır.
Bu durum fiziğin alt dalı olan “Optik” ile ilgilidir. Optik ışık hareketlerini inceler, ışığın diğer maddelerle etkileşimini açıklar.
Deterjanlarda kullanılan bu ürünlerde kısmen ışığın farklı yansıtılması ile ilgilidir.

Bir Yorum yazılmış “9. Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.