4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 217 Çözümler (Tamamı)

4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı  7.Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ata Yayıncılık 7. Ünite Basit Elektrik Devreleri   Sayfa 214, 215, 216, 217 7.Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri, verilen kavramların uygun olanıyla tamamlayalım.

 • Cevapışık, kontrol, devre elemanları, ampul, açma ve kapama

devre elemanları,  açma ve kapama ampul kontrol ışık
• Ampul, üzerinde yazan değerden daha küçük bir pille çalıştırılırsa …ışık……..vermeyebilir.
• Anahtar, devredeki elektriği………..kontrol……..etmeyi sağlar.
• Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo gibi …..devre elemanları……bulunur.
• Anahtarı kapattığımızda…….ampul…….ışık verir.
• Televizyon, fırın, bilgisayar gibi birçok aletin de……açma ve kapama……….düğmeleri vardır.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu ”✔” ile işaretleyelim. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu yazalım.

 • CevapD, D, Y (Işık vermez), Y (Devre elemanlarına taşır), Y (Işık verir), D

1.Odamızdaki ampulün ışık vermesini istediğimiz zaman elektrik düğmesine basarız.(D)
2.Elektrik düğmeleri bağlantı kablosuyla ampule bağlanır.(D)
3.Anahtar açık konumda ise devre tamamlanmaz ve ampul ışık verir.(Y-ışık vermez)
4.Bağlantı kabloları elektriği ışığa çevirir.(Y-devre elemanlarına taşır)
5.Devrede anahtar kapalı ise ampul ışık vermez.(Y-ışık verir)
6.Devrede pil yoksa ampul ışık vermez.(D)

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

Devre nedir? Devre elemanlarının işlevlerini yazalım.

 • Cevap: Devre, elektrik kaynağından başlayıp yine elektrik kaynağında biten kesintisiz yoldur. Devre elemanları ve işlevleri şu şekildedir.4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

 Nilgün, şekilde gösterildiği gibi bir devre kurmuş, devrede bir bağlantı kopukluğu olmadığı hâlde ampulün ışık vermediğini gözlemlemiştir. Ampulün ışık vermeme nedeni nedir? Nilgün ne yaparsa bu sorunu çözer?

 • Cevap: Devrede anahtar açık olduğu için ampule ışık gelmemiştir. Nilgün anahtarı kapatırsa ampule ışık gelecektir.

Aşağıda verilen devre elemanlarını kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturalım. Bu devrenin şeklini çizelim.

 • Cevap

Elektrik düğmelerinin işlevi nedir? Elektrik düğmeleri olmasaydı ne gibi sorunlar yaşanırdı?

 • Cevap: Elektrik düğmeleri; elektrik devresinden elektrik geçişini kontrol altına almaktır. Elektrik düğmeleri sayesinde, elektriğin iletilip iletilmeyeceğine karar verilebilmektedir. Elektrik düğmelerini biz insanlar kontrol ederiz. Elektrik düğmeleri olmasaydı elektriğin iletimini kontrol altına alamazdık.

Pil ile ampulün uyumlu olması ne demektir?

 • Cevap: Pil ile ampul uyumlu olmalıdır. Bu iki elemanın uyumlu olması demek; Ampulün üzerinde yazan değerden daha güçlü bir pille çalıştırılmaması demektir. Ampul, üzerinde yazan değerden daha güçlü bir pil ile çalıştırılırsa ampulün içindeki tel kopar ve ampul kullanılmaz duruma gelir.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

1.Yukarıdaki basit devre şemasında I ve II ile belirtilen devre elemanlarının isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I -> pil
B) I anahtar
C) I -► kablo
D) I -► anahtar
II -► anahtar II -► pil II -► anahtar II -► ampul

 • Cevap: D

2. Tan’ın kurduğu basit elektrik devresinde ampul sürekli ışık veriyor.
Tan, devre elemanlarından hangilerini kullanmamıştır? 1 * 3
1. Anahtar 2. Pil 3. Kablo
A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

 • Cevap: A

3. I. Piller ters bağlanmıştır.
II. Devrede anahtar yoktur.
III. Kablo kopmuştur.
IV. Anahtar kapalıdır.
Basit elektrik devresinde ampul yanmıyorsa yukarıda verilen durumlardan hangileri gerçekleşir?
A) I ve III B) II ve IV C) I ve II D) I ve IV

 • Cevap: A

4. I. Pil
II. Ampul
III. Kablo
IV. Anahtar
Numaralandırılmış devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisi üretir?
A) IV B) III C) II D) I

 • Cevap: D

5.Yukarıdaki basit elektrik devrelerinden hangisinde ampul ışık verir?
A) I B) II C) III D) IV

 • Cevap: B

6. Anahtarın devredeki görevi aşağıdaki- lerden hangisidir?
A) Devreye enerji sağlamak
B) Elektriği ışığa dönüştürmek
C) Elektriğin kontrol edilmesini sağlamak
D) Devreyi düzenlemek

 • Cevap: C

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

7.Yukarıdaki devrelerden kaç tanesinde ampul ışık verir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 • Cevap: B

8.Yukarıdaki devrede ampulün ışık vermemesinin nedeni nedir?
A) Pil yoktur.
B) Kablo yoktur.
C) Ampul yoktur.
D) Anahtar açık konumdadır.

 • Cevap: D

9. Televizyon, çamaşır makinesi, fırın gibi araçlardaki açma ve kapama düğmelerinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devreye elektrik sağlamak
B) Devre bozulduğunda uyarı vermek
C) Elektrik üretmek
D) Elektriğin iletimini kontrol etmek

 • Cevap: D

10.Bu devrelerden hangileri ışık verir?
A) Ali’nin ve Nevin’in devreleri
B) Ali’nin ve Şener’in devreleri
C) Nevin’in devresi
D) Nevin’in ve Şener’in devreleri

 • Cevap: B

11. Pilin ve ampulün değerleri birbirine uyumlu değilse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Ampul ışık vermez.
B) Anahtar çalışmaz.
C) Pil bozulur.
D) Ampul ışık verir.

 • Cevap: A

12. Basit elektrik devresinde elektrik üreten devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ampul
B) Pil
C) Anahtar
D) Kablo

 • Cevap: B

3 yorum yazılmış “4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 217 Çözümler (Tamamı)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.