6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Volkan Metni Cevapları (6. Sınıf Sosyal Bilgiler)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 

Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız.

  • Cevap: Kömür gibi bazı fosil yakıtlar, bol ve ucuz bir enerji kaynaklarıdır.  Petrol gibi diğer fosil yakıtlar coğrafi bölgeye bağlı olarak değişken bir maliyete sahiptir. Fosil yakıtlar, yakıldıklarında  iklim değişikliğine yol açan ve bir sera gazı olan karbondioksit gazını açığa çıkarırlar.  Bunların üretimi hem çevresel olumsuzluklara hem de insan sağlığını tehdit edici etkilere yol açmaktadır.  

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı 

1. Toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız.

  • CevapHava kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçlar

Asit yağmurlarına sebep olur. Yağmur yağarken havada asılı duran kirlilik sonucu oluşmuş kirleticileri de bünyesine alarak dünyaya düşer. Her türlü canlı üzerinde olumsuz etki doğurur.
Solunum yollu hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Zehirlenmelere sonucu ölümle sonuçlanabilecek problemler ortaya çıkartır.
Ormanların ve dünya üzerindeki bitki örtüsünün ölümüne ve yok olmasına sebep olur.
Hayvanların bu kirlenmeden etkilenmesi sonucu, sağlıksız hayvansal gıdalar ile besleniriz.
Hava kirliliği, taşıt ve binaların dış yüzeylerinde tahribata sebep olur.


Hava kirlenirse canlı olmaz

Toprak kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçlar

Toprağın kirlenmesi ile toprağın doğal yapısı bozulur, bunun sonunda da toprak üzerinde bitki ve hayvanlar yaşayamaz.
Toprakta bulunan besin maddelerinin yapısı değişir.
Toprakta biriken katı maddeler, toprağın yapısını ve geçirgenliğini bozar. Toprakta fiziksel değişim olur.
Deterjan ve benzeri zararlı maddeler toprakta birikir ve besin zinciri yoluyla bu maddeler hayvanlar ve insanlara taşınır. Büyük sağlık problemlerinin doğmasına sebep olur. Toplusal sağlık sorunlarında ciddi artışlar görülür.
Toprakta biriken yabancı maddeler sonucu oluşan kirlilik, bitkilerin gelişimini etkilemekte, böylece toprak verimsizleşmekte, daha az verim alınabilmektedir.

Su kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçlar

Su kirliliği sonucu, suda yaşayan canlılar için kitlesel ölümlere sebep olmaktadır.
Su kirliliği sonucu toprak kirlenmekte, hayvanlar bitkiler ve her yönden insanlar için sağlık yönünden çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Su kirliliği sonucu salgın hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Bitkilerin gelişimini etkiler, orman örtüsü büyüyüp gelişemez
Hayvan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkisi olur. Hayvanlar gelişemez, su canlıları yaşayamaz.
Su kaynaklarının kirliliği sonucu, şehir yerleşmeleri için temiz su bulunamaz. Toplumsal sağlık problemlerine sebep olur.

2. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır? Sizler bu sorunlara nasıl çözüm üretebilirsiniz? Söyleyiniz.

  • Cevap: İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatları için gerekli oksijeni hava ile kullanırlar. İnsanların çeşitli şekillerde, fabrika bacaları, araba egzoz gazları ile bu havayı kirletirler. Bu hava kirliliği ile zehirli atıklar yağmur suları ile akarsularına ve toprağa karışmaktadır. Toprakta bulunan ve suda yaşayan canlılar bu durum olumsuz etkilemekte, canlı türlerinin azalmasına ve yok olmasına sebep olmaktadır. Doğadaki canlı türlerinin zenginliği sağlıklı bir çevre ile mümkün olabilmektedir.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı yanlış olanı “X” sütununun altına işaretleyiniz.

1. Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gazdır. (X)
2. Rüzgâr enerjisi, yenilenemeyen enerji kaynağıdır (X)
3. Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür. ()
4. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur ( )
5. Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir (X)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite BÜretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim Sayfa 170, 171, 172, 173, 174 Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları

3 yorum yazılmış “6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171”

  1. Çok güzel olmuş sen istanbulu mu yazdın ankarayımı aşağıda verdim youtube kanalımın ismini abone olurmusun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir