5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151

5. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Özgürlük Metni Cevapları

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 149 Cevabı

HAZIRLIK

1. Özgür olmak sizce neden önemlidir?

 • Cevap: Çünkü özgürlük olmadan bizler de olmayız. Özgürlük insana bu hayata kendi seçimlerini yapabilme ve bu dünyada bir birey olarak bir ayrı kişilik olarak yaşama şansı verdiği için değerlidir.

2. Özgür olmak, istediğimiz her şeyi yapabilmek midir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Hayır değildir.Çünkü unutmayalım bizim özgürlüğümüz bir başkasının özgürlük sınırında biter. Mesela ben mahallenin bakkalının camlarını kırmak istiyorum. Buna özgür düşüncem izin verse de bir başkasının mal ve can hakkına, yaşamına kast etme özgürlüğüm olmadığı için istediğimi yapamam. Özgürlüğüm orada sınırlarla karşılaşır.

Aç olduğu için av aramaya çıkan kurt, uzakta bir köy görür. Kurdun hâli perişandır. Günlerce aç gezmiş, bir deri bir kemik kalmıştır.
Köyde avcılar ve çoban köpekleri, kurtlar için çok tehlikelidir. Kurtlar sürü hâlinde köylere, koyunlara ve kümes hayvanlarına saldırdıkları için köylü her daim hazır bekler. Kurt da başına gelecek tehlikeyi bile bile köye yaklaşır. Köye daha adım atar atmaz kendinden iri, bakımlı, besili bir köpeğe rastlar. Göz göze gelirler. Kurt, köpeği iyice inceler:

1. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 151 Cevabı

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Kelime: zincir
Tahminim: Bir şeyi bağlamak için kullanılan metalden yapılan eşya.
Sözlük anlamı: birbirine geçmiş bir dizi metal halkadan oluşan nesne.
Cümlem: Köpeği bağladığımız zincir kopmuş.

Kelime: av
Tahminim: Doğada bir canlının diğer canlıyı öldürmesi üzerine kurulu sistem
Sözlük anlamı: Karada ve denizde, evcil olmayan hayvanları türlü yöntem ve araçlarla yakalama ya da vurma işi.
Cümlem: Geçen hafta dayım geyik avlamış.

Kelime: sürü
Tahminim: Topluluk
Sözlük anlamı: evcil hayvanlar topluluğu.
Cümlem: Sürünün en gözde hayvanıydı.

Kelime: tehlike
Tahminim: Olumsuz durum yaratabilecek olayların olma ihtimali
Sözlük anlamı: Tehlike: zararın; yaşam, sağlık, mülkiyet, ya da çevreyi tehdit etmesi durumudur. tehlikeler zarar risklerine göre teorik olarak, atıl veya potansiyel olarak değerlendirilir.


Cümlem: Tehlike anında hemen camı kırınız yazıyordu.

Kelime: kurt
Tahminim: Köpeğin bir cinsi
Sözlük anlamı: Köpekgillerden, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan, köpeğe çok benzeyen ve ondan daha iri, daha güçlü, uzun kafalı ve sivri burunlu, kuyruğu tüylü, postu genellikle gri sarı olmakla birlikte iklime ve yaşa göre değişebilen, yırtıcı, etçil memeli hayvan.
Cümlem: Kurt köpeğime Ares adını vermiştim.

2. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 152 Cevabı

a) Aşağıda, metinde geçen deyimlerin anlamlan verilmiştir. Anlamları verilen bu deyimleri metinden bularak aşağıya yazınız.

Her iki tarafın bakışları karşılaşmak: Göz göze gelmek
Çok zayıf olmak: Bir deri bir kemik kalmak

b) Bulduğunuz deyimleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

Yolu geçince onunla göz göze gelmiştik.

Kaç zamandır yemek yemiyor bu yüzden bir deri bir kemi kalmıştı.

c) Sizce bu deyimler metne nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Metne anlam bakımından zenginlik katmakla beraber metni okuyanlar için da daha ilgi çekici hale getirmiştir.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Köylüler neden her zaman hazır beklemiştir?

 • Cevap: Kurtlar sürü hâlinde köylere, koyunlara ve kümes hayvanlarına saldırdıkları için.

2. Kurt, köye adım atar atmaz ne görmüştür?

 • Cevap: Kendinden iri, bakımlı, besili bir köpeğe rastlar.

3. Kurt ile köpek arasında nasıl bir konuşma geçmiştir?

 • Cevap: Şu konuşma geçmektedir:

“Söylesene dostum.” der: “Ben böyle günlerdir aç gezerken nasıl oluyor da sen bu kadar tombul, besili kalabiliyorsun?” Köpek keyifli keyifli: “İnsanlar beni besliyorlar.” der. “Hepsi bu kadar mı?” diye şaşkınlığını belirtir kurt. “İşin çok zor olmalı öyleyse?” “Hayır, hayır!” der köpek. “Yaptığım tek şey, geceleri bahçeyi beklemek.” diyerek kurda teklifte bulunur ama kurt özgürlüğüm gideceğine aç kalırım daha iyi diyecektir.

4. Köpeğin boynundaki tüyler neden dökülmüştür?

 • Cevap: Boynuna takılan zincir yüzünden dökülmüştür.

5. Kurt, fikrini neden değiştirmiştir? Kurdun hareketini doğru buluyor musunuz? Neden?

 • Cevap: Çünkü kurt için en önemli şey özgürlüktür. Yemek için özgürlüğünü satamayacağını söyler.

b) Sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak okuduğunuz metni özetleyiniz.

 • Cevap: Aç bir kurt bir gün başına kötü şeyler geleceğini bilse de bir köye gelir, bakar ki buradaki köpek çok iyi besleniyor ben de senin yanında kalayım der köpek kabul eder. Kurdu sahibine tanıştırmak için giderlerken köpeğin boynunda bazı tüylerin döküldüğünü kurt nedenini sorar. Köpek sahibinin taktığı zincir yüzünden olduğunu söylediğinde kurt aç kalmayı özgürlüğünün elinden alınmasına tercih edeceğini söyler.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Aç bir kurdun iyi beslenmiş bir köpeğe özenmesi ama zincirlendiğini duyunca oradan uzaklaşması.
Ana fikir: Tutsak olmaktansa aç kalmak daha iyidir.

5. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metnin başlığı içeriği yansıtıyor mu?

Neden? Yansıtıyor, çünkü özgürlük başlığıyla tutsak bir köpek ve açlığı tutsaklığa tercih eden kurdun anlatılan durumu başlıkla uyumludur.

b) Metne farklı başlıklar belirleyiniz.

 • Cevap:

YEMEK Mİ HÜRRİYET Mİ?

KIR ZİNCİRLERİNİ?

6. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 153 Cevabı

Okuduğunuz metindeki kahramanların özelliklerini söyleyiniz. Kahramanlan benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırınız.

 • Cevap: Benzer yönleri ikisinin de köpek familyasından oluşları, doğada yalnız yaşamalarıdır.Farklı yönleri ise kurdun özgürlüğüne düşkün olması yemek için tutsaklığı kabul etmemesi iken köpeğin ise zincirlerin olmasını umursamaması bir kap uğruna özgürlüğünü satmasıdır.

b) Metindeki kurt ve köpek gerçek yaşamda hangi kişilik özelliklerine sahip insanları temsil etmektedir? Neden?

 • Cevap: Kurt özgürlüğüne bağımsızlığına düşkün insanları temsil ederken köpek ise çıkarları uğruna tutsak olmayı kabullenen insanları temsil etmektedir.

7. ETKİNLİK

Metindeki anlatım gerçekte olabilecek bir olay mıdır yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.
Metindeki olay kurgudur çünkü gerçek hayatta köpekler konuşmaz, kurt ile köpek de arkadaş olmaz. Oysa bu metinde hayal gücü kullanılarak özgürlüğün değeri anlatılmak istendiği için kurgular bu şekilde yapılmıştır.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK

Aşağıda, okuduğunuz metnin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru bilgileri veren hayvanlann baş harflerinin sıralamasında metnin türü şifrelenmiştir. Şifreyi çözerek metnin türüne ulaşınız.

 • CevapŞİFRE: FABL

9. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 154 Cevabı

Arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Özgürlükle ilgili araştırmış olduğunuz özdeyişlerden yararlanarak grupça özgürlük konulu bir şiir yazınız. Şiirinizde ön yargısız, adil karar verme ve tarafsız olma kavramlarını kullanmaya çalışınız.

 • Cevap:

ÖZGÜRLÜĞÜN TÜRKÜSÜ

Neyleyim zümrüdü elması
Özgür değilsem
Neyleyim altını parayı
Tutsak isem

Neyleyim ipeği kumaşı


Boynumda zincir iken
Neyleyim  Bu dünyayı
Özgür değilsem

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Toplumsal kuralların ihlalini anlatan gazete haberleri derleyiniz.

 • Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 149, 150, 151, 152, 153, 154 Özgürlük Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

42 yorum yazılmış “5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151”

  1. Arkadaşlar sayfa 149 da 1. Etkinlik kemençeyi çalmaya yarayan araç 8 yani rezene değil 6 olacak yani yay

   1. Arkadaşlar 1.etkinlikte anlam soruyor neyi tezene değil yay öyle bir şey yok ki. Heee tmm eski şey bu yenilenmiş herhalde

  2. Güvenli değil ve internetten bakmak yasak o yüzden bi kere daha internetten ödev yapan öğrenci bulursam ağzına ederim he

  1. Neden bu şekilde konuşuyorsunuz burası hepimizin kullandığı bir alan lütfen terbiyenizi bozmayın terbiyesizlik yapmayın çünkü herkes sizin bu söylediklerinizi okumak veya görmek zorunda değil

 1. 1. etkinlik yanlış kemençeyi çalmaya yarayan araç 6 yani yay dır arkadaşlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.