6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 240

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 8. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 238, 239, 240, 241, 242 Uçakla Yolculuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Uçakla Yolculuk Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 238 Cevabı

“Ulaşım” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

Ulaşım:Ticaret,
Seyahat,
Gezi,
Otobüs, uçak, gemi,
Yolculuk,
Anı,
Gezinti,
Kara yolları, deniz yolları.

2. ETKİNLİK 

Yolculuk yapmayı sever misiniz? Açıklayınız.

• Son olarak ne zaman ve nereye yolculuaptınız?

 • CevapGeçen sene Ailemle Anıtkabir’e Ankara’ya gitmiştik. 

• En sevdiğiniz ulaşım aracı hangisidir? Niçin böyle düşünüyorsunuz?

 • CevapDemiryolu. Tren. Çünkü hem çuf çuf gidiyoruz hem de her yeri pencereden izleyerek gitme şansına sahip oluyoruz. 

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 240 Cevabı

“Uçakla Yolculuk” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterlerinize yazınız.

 • Cevap:
 • Motorherhangi bir enerji türünü makine enerjisine dönüştüren aygıt.
 • Salyangoz: yumuşakçalardan, bahçelerde yaşayan, sarmal kabuklu, küçük bir hayvan
 • Yama: delik, yırtık ya da eski bir yeri uygun bir parçayla onarma, kapatma.
 • CÜMLELER
 • Motorumuz bozulmuştu.
 • Salyangoz balkona çıkmıştı.
 • Ceketime yama yapmıştık.

4. ETKİNLİK 

Herhangi bir yapım eki almamış (Çekim eki almış olabilir.) ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimeleri tablodaki 1 numaralı bölüme yazınız.
• Yapım eki almış kelimeleri tablodaki 2 numaralı bölüme yazınız.
• En az iki kelimenin, aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan kelimeleri tablodaki 3 numaralı bölüme yazınız.

 • Basit Kelimeler: İNSAN, KUTULAR, BAHÇELER, ARKADAŞ,
 • Türemiş KelimelerSÜSLÜ, MAVİLİK, YOLCULUK, OYUNCAĞI
 • Birleşik KelimelerYEŞİLKÖY, ULUDAĞ, DALGAKIRAN, ÇEKYAT

5. ETKİNLİK 

4. etkinlikte yaptığınız çalışmadan hareketle aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.

a. Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşme yoluyla oluşmamış, kök hâlindeki kelimelere……….BASİT KELİMELER.. ….denir. Basit kelimeler, yapım eklerini almaz ancak…..ÇEKİM. …eklerini alabilir.
b. İsim ya da fiil köklerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan kelimelere…….TÜREMİŞ KELİME.…….denir.
c. En az iki kelimenin, aralarına ek girmeyecek biçimde anlam ve yapı yönüyle birleşip kaynaşmasıyla oluşan ve tek bir varlık ya da kavramı karşılayan kelimelere…..BİRLEŞİK KELİME .denir.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 241 Cevabı

1. Şair ilk dörtlükte, uçağın hangi özelliğini vurguluyor?

 • CevapÇift motorlu olması ve biner binmez yükselmesinden bahsetmiştir. 

2. Şair uçuş sırasında ilk önce hangi manzarayla karşılaşıyor?

 • CevapAk başlı Uludağ yani kar yağmış Uludağ ile karşılaşıyor.

3. Şair köyleri neye benzetiyor?

 • CevapYan yana sıralanmış kutulara benzetmiştir. 

4. Şair Mudanya trenini niçin oyuncağa benzetiyor olabilir?

 • CevapÇünkü çok yukarıdan tren sanki bir oyuncak gibi küçücük gözükmektedir. 

5. Şair bahçeleri ve denizi nelere benzetiyor?

 • CevapBahçeler, süslü raflara deniz ise masmavi bir çarşafa benzetilmiştir. 

6. 7 ve 8. dörtlüklerde şair, hangi benzetmelere başvuruyor?

 • Cevap:
 • Deniz sanki masmavi bir çarşafa benzetilmiştir.
 • Bahçeler ise süslü raflara
 • otlayan sürüler beyaz yamaya
 • burunlar ise denizlere saplanmış kamalara benzetilmiştir. 

7. “Bu şiirdeki cümleler, şairin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelerdir; yani öznel yargılı cümlelerdir. Bu şiirdeki cümlelerde anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişebilir; yani cümlelerdeki yargılar kanıtlanamaz.” şeklinde açıklama yapan biri sizce bu düşüncelerinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapKesinlikle haklıdır çünkü şiirde anlatılanlar şairin kendi hayal dünyasına aittir yani özneldir. 

8. Şiirde, kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan, kanıtlanabilir yargıların anlatıldığı cümleler var mıdır? Varsa bu cümleleri söyleyiniz.

 • CevapBursa’dan Yeşilköy’e Çeyrek saatte geldik cümlesi uçakla seyahat eden herkes tarafından saat tutulursa söylenebilecek bir cümledir. 

9. Bu şiirde kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan, kanıtlanabilir yargıların anlatıldığı cümlelere, yani nesnel yargılı cümlelere yer verilmemiştir.” şeklinde açıklama yapan biri sizce bu düşüncelerinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayır haklı değildir. Çünkü nesnel cümleler yer almaktadır.

10. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir?

 • CevapUçakla yolculuk yapan bir çocuğun gördükleri ve doğanın güzelliğidir. 

11. Metinde en çok beğendiğiniz ifade, bölüm hangisi oldu?

 • Cevap:  “burunlar ise denizlere saplanmış kamalara” ifadesi çok hoşuma gitti. Çünkü çok güzel bir benzetme yapılmıştır. 

12. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

 • CevapEvet açtı en kısa zamanda uçakla yolculuk yapma merakım gelişti. 

7. ETKİNLİK 

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Uçakla Yolculuk” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapÇünkü uçakla yolculuk yaparken gördükleri üzerine şiirini yazmıştır. 

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • Cevap: Uyumludur. Çünkü bir çocuğun uçaktan izlediği çevre ve doğa manzarası aktarılmaktadır.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapUÇAĞIN BÜYÜSÜ VE DOĞANIN GÜZELLİĞİ

8. ETKİNLİK 

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 242 Cevabı

Yazmaya Hazırlık
“Bir metin yazarken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmak çok önemlidir.” diyen biri sizce niçin böyle düşünüyor olabilir? Siz onun bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Metnin konusunu ve ana duygusunu hatırlayarak sınıfta açıklayınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Uçakla Yolculuk” adlı metnin konusu ve ana duygusundan hareketle yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ederek bir şiir yazınız; şiirinizi yazmayı bitirince metninize uygun bir başlık bulunuz.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Şiir konusu ve ana duygusu bakımından “Uçakla Yolculuk” adlı metne benziyor mu?
• Şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Şiirde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat edilmiş mi?
• Bu şiiri daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu şiir anlaşılır mı?
• Bu şiirde, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Şiirin yazımının tamamlanmasının ardından, şiirinizi aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız şiirde, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız şiirde, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız şiirde, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek şiiri defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bütün şiirler okunduktan sonra en güzel, etkileyici şiiri, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.
SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.

 • Cevap:

12 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 240”

 1. nasılsınız bts butter şarkısı aşırı iydi hele taenin yakışıklılığı jk okadar tatlı olmuştuki maviş saçlı hepsi bir birinden güzel hoşçakalın ve boş boş şeyler yazmayın ezikmisiniz ne sinim neyse bay bay taekook bts ı am army okey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir