6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Sağlık ve Spor Sayfa 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,  Bisiklet Zamanı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bisiklet Zamanı Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 204 Cevabı

1. Yaşadığınız çevrede en fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

 • Cevap: Futbol ve basketbol ile uğraşılıyor genelde. 

2. Hangi spor dallarıyla ilgileniyorsunuz? Anlatınız.

 • Cevap: Yüzme ve karate ile ilgileniyorum.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 207 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Kelime – Sözlükteki Anlamı

 • ZEMİN: Taban, döşeme, yer.
  MESAFE: Ara, aralık, uzaklık.
  ASFALT: Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.
  ÇAMURLUK: Taşıtlarda tekerleklerin üst bölümünü örten parça.
  SELE: Bisikletin oturulacak yeri.
  GİDON: Bisiklet ve motosiklette, ön tekerleğe yön vermeye yarayan ve iki ucunda tutacak yeri bulunan enlemesine çubuk.
  PATİKA: Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol.
  AMORTİSÖR: Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen.
  DÜZENEK: Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem.
  KALDIRAÇ: Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk.
  FREN: Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma.
  JANT: Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü.
  ARAZİ: Yeryüzü parçası, toprak.
  KAMBUR: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, sırtta ve göğüste oluşan tümsek.

Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

 • Cevap:  

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 208 Cevabı

A) Okuduğunuz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere sorular oluşturunuz. Sorularınızı oluştururken 5N 1K sorularını kullanınız.

KİM? : Bisikleti genellikle kimler kullanır?

NE? : Bisiklete binerken ne takmalıyız?

NE ZAMAN? : Bisiklette amortisöre ne zaman ihtiyaç duyarız?

NEREDE? : Tur bisikletleri nerede kullanılır?

NASIL? : Yarış bisikletleri nasıl rüzgardan daha az etkilenebilir?

NİÇİN? : Niçin bisikletlerin türleri vardır?

B) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bisikletler hangi yönleriyle farklı özelliklere sahiptir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Bisikletler bagaj taşıyıcı bölüm, farlar, çamurluk, tekerlek, gidon ve düzenek bakımından farklı özellikler gösterirler. Örneğin; yarış bisikletlerinin tekerlekleri daha ince ve düz iken, dağ bisikletlerinin tekerlekleri daha kalın ve dişlidir.

2. Tur bisikletlerinin özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Tur bisikletlerine bagaj taşıyıcı bölüm takılabilir. Ön ve arka bölümünde farklar bulunur. Ayrıca çamurlukları vardır.

3. Yarış bisikleti sürücülerinin bisikleti kullanırken öne doğru eğilmelerinin nedeni nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Yarışçıların öne doğru eğilmesi onların rüzgardan en az şekilde etkilenmesini sağlar. Böylece bisiklet daha hızlı gider

4. Yarış bisikletleri ile dağ bisikletlerinin tekerlekleri arasında nasıl bir fark vardır? Nedenleriyle açıklayınız.

 • Cevap: Yarış bisikletlerinin tekerlekleri daha ince ve düz iken, dağ bisikletlerinin tekerlekleri daha kalın ve dişlidir. Çünkü yarış bisikletleri düz zeminde hızlı gitmek amacıyla kullanılır. Dağ bisikletleri ise engebeli arazide kullanıldığından tekerlekleri patlamaya dayanıklıdır.

5. Bisiklet kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyız?

 • Cevap: Bisikletin selesini kendimize göre ayarlamalıyız. Bisiklet için ayrılan yolları kullanmalıyız. Kask, eldiven, dizlik ve dirseklik takmalıyız. 

6. Spor yapmak yaşamımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Spor yapmak bedensel olarak sağlıklı olmamızı sağlar. Spor yapan bir insan güçlü olur. Bu durumda hastalıklardan korunuruz. Ayrıca spor yapan insanlar zamanlarını doğru değerlendirdiği için mutlu olur.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 209 Cevabı

Okuduğunuz metinden hareketle öznel ve nesnel cümleler oluşturarak bu cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

 • Cevap

Öznel Yargılar

 • Yarış bisikletleri diğer bisikletlere göre daha güzel görünür.
 • Bisiklet kullanmak en eğlenceli spordur.
 • Bisiklete binerken kask takmak yeterli bir önlemdir.
 • Dağ bisikletini kullanmak diğer bisikletleri kullanmaktan daha kolaydır.

Nesnel Yargılar

 • Vitesli bisikletlerde farklı büyüklükte dişli çarklar bulunur.
 • Yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda hızlı gidebilmek için tasarlanmıştır.
 • Bisikleti süren kişi, bisikleti hareket ettirebilmek için pedalları çevirir.
 • Bisikleti, birer kaldıraç gibi çalışan frenler durdurur.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görselden hareketle öğretmeninizin belirleyeceği bir konu ile ilgili zihinsel bir konuşma planı yaparak hazırlıklı konuşma yapınız.

 • Cevap: Bu etkinliği öğretmeninizin belirleyeceği konuya göre yapmalısınız.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 210 Cevabı

Aşağıdaki tabloya, dürüst oyun (fair play) ruhuna uygun olarak yapılması gereken davranışlara örnekler yazınız.

Fair play; dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda, spor etiğine uygun davranış, kuralları her konuda dürüstlükle ve saygıyla uygulamak demektir. Sporda kurallara uymanın yanı sıra rakibe fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar verici davranışlarda bulunulmamasıdır.

Cevap

 • Oyuncu Olarak Yapmam Gerekenler
  • Oyun kurallarına uymak
  • Hileye başvurmamak
  • Şiddetten kaçınmak
  • Rakibe saygı göstermek
  • Oyunun sonucuna saygı duymak

  Seyirci Olarak Yapmam Gerekenler

  • Oyunun akışını engellememek
  • Diğer seyircilerle eşit olmaya inanmak
  • Rakip takıma ezici, hakaret edici sözler söylememek
  • Şiddete başvurmamak
  • Oyunun sonucuna saygı duymak

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 211 Cevabı

A) Aşağıdaki cümleleri okuyarak altı çizili kelimelerin cümlelere kattığı anlamları açıklayınız.

1. Babaannem, balkonundaki çiçeklere gözü gibi bakardı.

 • CevapBenzetme anlamı katmıştır.

2. Misafirlerimiz gelene kadar hazırlıklarımızı tamamladık.

 • CevapZaman anlamı katmıştır.

3. İş hayatı çok yoğun olmasına rağmen spor yapmaya da zaman ayırıyordu.

 • Cevap: Karşıtlık ilişkisi katmıştır.

4. Akşama doğru arkadaşlarımızla gezmeye çıkacağız.

 • CevapYaklaşma anlamı katmıştır.

5. Sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız.

 • Cevap: Amaç-sonuç anlamı katmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerde tek başına anlamı olmayan kelimeleri bularak örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız.
Yarışma gününe kadar çok çalışmalısınız. kadar
Akrabalarını ziyaret etmek üzere memleketlerine gittiler.üzere
Kitaplarım ile geçirdiğim zamanları dünyalara değişmem.ile
Atatürk’e göre sporcu ahlak sahibi olmalıdır. -e göre

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 212 Cevabı

C) Aşağıda verilen kutulardan dörder kelime seçerek içinde bu kelimelerin geçtiği hikâye edici bir yazınız.

spor – rakip – yarışma – göre – için – kadar – başarı – kaybetmek – dek – rağmen – arkadaş – antrenman – değin – üzere – sınıf – gibi

1. Kutudan Seçtiğim Kelimeler: rakip, başarı, sınıf, antrenman

2. Kutudan Seçtiğim Kelimeler: göre, için, rağmen, üzere

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki tabloyu, tablonun üstünde verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz.

Murat, Songül, Cemil, Zeynep, Efe ve Nehir; voleybol, tenis, güreş, basketbol, futbol ve yüzme sporlarıyla ilgilenmektedirler. Bu kişiler her cumartesi, belli saatler arasında ilgilendikleri spor dallarıyla ilgili çalışma yapmaktadırlar.
1) Herkes birbirinden farklı ve tek spor dalıyla ilgilenmektedir.
2) Bütün çalışmalar ikişer saat sürmektedir.
3) Tenis çalışması açık tenis kortunda; güreş, voleybol ve basketbol çalışmaları spor salonunda; futbol çalışması şehir stadında ve yüzme çalışması kapalı yüzme havuzunda yapılmaktadır.
4) Nehir’in 13.00 – 15.00 arası voleybol çalışması vardır.
5) Murat, şehir stadında çalışacaktır. Murat’ın çalışması 16.00’da sona ermektedir.
6) Efe’nin çalışması spor salonunda, Nehir’in çalışmasından sonra başlamaktadır.
7) Songül, seçtiği spor dalında raket kullanmaktadır.
8) Cemil, spor salonunda, takım hâlinde oynanmayan bir spor dalında çalışmaktadır.
9) Zeynep’in yüzme havuzunda çalışması bittiği anda Nehir’in spor salonunda çalışması başlamaktadır.
10) Tenis çalışma saatleri ile futbol çalışma saatleri aynıdır.
11) Güreş çalışma saatleri 17.00 – 19.00 arasındadır.

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 213 Cevabı

A) İyi bir spor ayakkabıyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

İyi Bir Spor Ayakkabı Nasıl Olmalıdır?
1. Spor yaparken seçtiğiniz ayakkabı, yerle vücudumuz arasında kuvvet dağılımını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle bir spor ayakkabı ayağı iyi sarmalıdır, ne bol ne de dar olmalıdır.
2. Mümkünse ayakkabının bağcık bölümü uzun olmalıdır ve ayak bileğini de rahat ettirmelidir.
3. Ayakkabının burun kısmı geniş olmalı, parmak hareketlerine izin vermelidir. Ayak başparmağı ile ayakkabının parmak ucu bölümü arasında mesafe olmalıdır.
4. İyi bir spor ayakkabı, ayak tabanında oluşacak basıncı emebilmeli ve ayağa binen yükleri dengeli şekilde dağıtabilmelidir. Bu nedenle ayakkabının tabanı ayağı iyi kavramalı, topuk kısmı yumuşak ve kalın olmalı, topuk kısmına gelen basıncı dağıtacak şekilde topuk orta bölümünde direnci düşük malzemeden yapılmış olmalıdır.

B) Yukarıda verilen bilgiler, günümüzdeki spor ayakkabıların özellikleridir. Bu bilgilere hayal gücünüzü ekleyerek yeni bir spor ayakkabı tasarlayınız. Tasarımınızı aşağıya yazarak anlatınız.

SPOR AYAKKABI

 • Cevap:  Spor ayakkabının en büyük özelliği tabanının düz değil, geometrik şekillere sahip biçimde parçalı olmasıdır. Bu durum sporcuların koşarken ayak tabanlarının acımasını engeller. Bunun dışında topuktan bileğe uzanan kısmı kalındır ve bilekten sonra bir miktar daha devam etmektedir. Bu durum ayakkabının ayağınızı sarmasına neden olur ve spor esnasında asla ayağınızdan çıkmaz. Ayakkabının iç kısmı çok yumuşak ve konforludur. Bu sayede her zaman rahat edersiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenmeliyiz? Araştırınız.

 • CevapVücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Hem hastalıkları önlemek hem de sağlığımız korumak için yeterli ve dengeli beslenme ilk hedefimiz olmalıdır. Vücudumuz 24 saatlik süreç içerisinde özel bir düzen ve sistem ile çalışır. Bu süreç içerisinde belirli zamanlarda uyumamız, beslenmemiz ve hareket etmemiz gerekir. Uzun süre aç kalındığında veya kısa süreli aralıklarla aşırı beslenildiğinde vücudumuzun çalışma sistemini olumsuz yönden etkiler.

 

35 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208”

    1. bakma ozaman kardesim ben sinir oldum yaa abi sahibi görse ne. diycek cok merak ediyom

 1. Salaklar neden bakıyorsunuz gerekler lisede ne olucak sonra onu bırak ya Üniversitede gerzek

  1. 1 adını soran olmadı
   2sende bakıyosun
   3senle konuşan olmadı
   4 gerzek sensin ESRA 😡🤬😠

 2. sensin salak ben sadecedogru yapmismiyim diye bakiyom hem sende bu sitedesin sende bakiyon got kafa

 3. NYE BKIYOSNZ DYNLR NYE BKIYO O ZMN
  BDE BZE GRZK,SLK FALN DMEYN EMN OLN Kİ SİZDN DHA ZKİYZ VE BN SDCE DĞRLKLRNI KNTRL EDYRM TAAM MIIĞĞ

  1. bakma ozaman kardesim ben sinir oldum yaa abi sahibi görse ne. diycek cok merak ediyom

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.