10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213

10. Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Coğrafya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

v

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 213 Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 213  Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Dördüncül ekonomik etkinlikte çalışanlar hangi işleri yaparlar?

  • CevapDördüncül ekonomik etkinlikte çalışanlar Ar-Ge olarak bilinen araştırma ve geliştirme alanında çalışırlar

2. Balık avlayan biri hangi ekonomik etkinlik grubunda yer alır?

  • Cevap: Balık avlayan biri birincil ekonomik etkinlik grubunda yer alır.

3. İkincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı hangi dönemden sonra büyük ölçüde artmıştır?

  • Cevapİkincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı Sanayi Devrimi’nden sonra büyük ölçüde artmıştır

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  • Cevap:

1. Birincil ekonomik etkinliklerden biri olan tarım,…..Neolitik. ….Dönem’de başlamıştır.
2. Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik etkinliklerde çalışanların oranı.. azdır.
3. Öğretmenler…üçüncül ….ekonomik etkinlik grubunda yer almaktadır.

1. Yanda, çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı verilen bir ülke için,
I. Avrupa kıtasındadır.
II. Gelişmiş bir ülkedir.
III. Tarımsal üretimi azdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • CevapB

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı diğerlerine göre fazladır?
A) Kanada
B) Türkiye
C) Yunanistan
D) Hollanda
E) Hindistan

  • CevapE

3. Aşağıdakilerden hangisi diğer sektörlerde çalışanların ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Pamuk tarımı yapan çiftçi
B) Pamuğu kumaşa dönüştüren fabrikada çalışan işçi
C) Kumaşı satan tüccar
D) Pamuğun üretim ve tüketimiyle ilgili araştırmalar yapan kişi
E) Kumaş satışıyla ilgili yeni kuruluşlar açılmasına karar veren şirket yöneticisi

  • CevapA

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.