10. Sınıf Matematik Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 281

10. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Nesibe AYDIN, Ahmet CAMUS, Mutlu KAYA tarafından 322 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Bora SENGER tarafından yapılmış.

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

24. Yanda verilen şekildeki ABC üçgeninde | AE | = | AD | ,
| EF| = |DF | ,
| BE | = | BF | = 3 br ,
| FC | = 4 br ,

| DC | = 6 br ise Ç(ABC) kaç br dir?

25. Yanda verilen şekildeki ABCD deltoidinde | AD | = | DC | = a br ,
| AB | = | BC | = b br ,
m(ABC) = 120°, m(AöC) = 60°,
a 2 + b 2 = 48 ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

26. Aşağıdaki boşluklara ifadelerde belirtilen özelliğe sahip dörtgenlerin adlarını yazınız.
a. Köşegenleri birbirine eştir…………………………………
b. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
c. Karşılıklı kenar çiftlerinden yalnız biri birbirine paraleldir…………………………………
d. Köşegenleri birbirine diktir…………………………………
e. Köşegenleri birbiri ile orta noktalarında kesişir…………………………………
27. Aşağıdaki düzgün çokgenlerin kaç kenarlı olduğunu bulunuz.

Yukarıdaki ilk şekilde verilen ABCD dikdörtgeni AC köşegeni boyunca katlanarak ikinci şekil elde ediliyor.
| AB | = 4 br , | BC | = 3 br olduğuna göre A(EAC) kaç br 2 dir?

29. y = -2 x + 4 , y = -2 x – 4 , y = 2 x + 4 ve
y = 2x – 4 doğruları arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

30. Yandaki şekilde verilen dikdörtgenin içinde I ve II numaralı birbirine eş iki dikdörtgen gösterilmiştir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) II numaralı dikdörtgen şekilden çıkarılırsa şeklin çevre uzunluğu değişmez.
B) I ve II numaralı dikdörtgenler şekilden çıkarılırsa şeklin çevre uzunluğu artar.
C) I numaralı dikdörtgen şekilden çıkarılırsa şeklin alanı değişmez.
D) II numaralı dikdörtgen şekilden çıkarılırsa şeklin çevre uzunluğu azalır.
E) II numaralı dikdörtgen şekilden çıkarılırsa şeklin alanı değişmez

31. İç açılarının ölçüleri toplamı 1440° olan çokgenin kenar sayısını bulunuz.
32. Yandaki şekilde ABCDE düzgün beşgendir.
Verilenlere göre x kaç derecedir

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevabı10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevabı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.