4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 269

4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Evlerimizdeki bütün elektrik düğmeleri, lambalar ve prizler birbirlerine kablolar ile bağlıdır.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı Meb Yayınları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. (Y) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. (D) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. (Y) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?
A) Anahtar B) Pil C) Ampul D) Priz

  • Cevap: D

2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?
A) Ampul B) Kablo C) Pil D) Anahtar
I. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar.
II. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez.
III. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.
IV. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır.

  • Cevap: B

3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I B) I, II C) I, II, III D) I, II, III, IV

  • Cevap: D

I. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir.
II. Devre anahtar kapalı konumda iken çalışır.
III. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar.
IV. Evimize döşenen elektrik kabloları, sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez.
4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I

  • Cevap: A

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.
B) Anahtar açık konumda iken devre çalışmaz.
C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.
D) Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.

  • Cevap: C

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.