5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180

5. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Spor ve Beden Metni Cevapları

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 178 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Sağlık, varlıktan yeğdir.” atasözünü kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Bu dünyada en önemli şey sağlıktır.Çünkü bir kez gitti mi elden geriye neyiniz varsa ortaya koysanız bile bir daha onu geriye getiremezsiniz. İnanlar hep para kazanmak için sağlıklarını ortaya koyarlar ama ne zaman ki sağlıklarını kaybederler bu sefer de sağlıklarını kazanmak için bütün paralarını ortaya koyarlar. Yine de sağlıklarına kavuşamazlar. Bu yüzden sağlık bütün varlıktan daha iyidir.

2. Sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Ben sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya çalışıyorum. Çok fazla stres yaşamamaya çalışıyorum

3. Sınıfa getirdiğiniz haber yazılan ve broşürlerde sağlıkla ilgili vurgulanan unsurları söyleyiniz.

 • Cevap: Özellikle hem ruhu hem de bedeni terbiye edecek, geliştirecek sportif ve kültürel aktiviteler yapmamızın bizlere sağlayacağı faydaları görsellerle zengişleştirerek sunan haber  ve görsellerdir.

1. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 179 Cevabı

Metindeki fikirlerden katıldıklarınızı ve katılmadıklarınızı aşağıda verilen bölümlere nedenleri ile yazınız.

Katıldığım fikirler:  Sağlıklı ve zinde bir kimse, rahat ve kolay hareket eder. Ayrıca güçlü ve dayanıklıdır

Nedeni: Çünkü sağlıklı ve zinde kimseler çok esnek bir vücuda sahiptirler. Bu da onların rahat hareket etmesini sağlar. Spor yapan zinde kalan insanlar aynı zamanda güçlü de olurlar.

Katılmadığım fikirler: Düzenli yapılan spor, sağlıklı bir yaşam biçimini oluşturan dengeli beslenme benzeri diğer etkenlerle birleşince ileri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önleyebilir.

Nedeni: Çünkü ne yazık ki etrafımızda sağlığımıza zarar verecek pek çok şey vardır. Biz ne kadar spor yasak da gdolu ürünler vs gibi dış etkenler yine de bizi hasta edebilir.

2. ETKİNLİK 

a) Okuduğunuz metinde geçen kelimelerin anlamlan verilmiştir. Kelimelerin anlamından hareketle ilk harfi ipucu olarak verilen kelimeleri bulunuz.

 • Cevap:

Sağlıklı : Sağlığı yerinde olan, sağlık yönünden iyi durumda bulunan, sağlam, esen.

zinde : Canlı, diri, sağlam, dinç.

eklem : İnsanda ve omurgalı hayvanlarda gövde kemiklerinin uç uca gelerek birleştikleri yer.

beden : Vücudun baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü

spor : Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı.

b) Bu kelimeleri öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

Çok sağlıklıydı çünkü spor yapıyordu.

Eklem ağrıları çekiyordu.

Zinde olmak için iyi beslenmek gerekir.

Bedenimiz bizim evimizdir iyi bakmamız gerekir.

Spor yapmak insana sağlık verir.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

 • Cevap: Sporun ne olduğu insana neler kazandırdığı anlatılmaktadır. Spor yapıldığında vücudumuzda oluşacak olumlu gelişmeler, bu gelişmelerin günlük fiziksel aktivitelerimize olacak olan faydaları ve spor yapan insanların nasıl günlük yaşamalarında daha dinç kalabilecekleri de yine bu metinde bizlere sunulmaktadır. Ayrıca düzenli spor yapan insanların hastalıklara da daha az yakalanacakları hatırlatılır.

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin konusu: Spor yapan insanların hem daha dinç olmaları, hem hastalıklara daha az yakalanmaları ve sağlığa olan diğer olumlu etkileri.
Metnin ana fikri: Spor yapmanın önemi.

5. ETKİNLİK 

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 180 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri neden- sonuç ve amaç-sonuç ilişkisine göre eşleştiriniz.
1) Sık sık spor yapanlar için bunlar gerçekleştirilmesi çok kolay işlerdir


2) Bedenimiz enerji sağlamak için
3) Bedenin yaşamsal işlevine sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için
a) belli miktar enerjiye gereksinimi var.
b) yediğimiz besinleri yakar.
c) çünkü onların eklemleri daha esnek, kasları, kalp-dolaşım sistemleri daha güçlüdür.

 • Cevap: Cümleleri şöyle tamamlayabilir ve eşleştirebiliriz : 1-c     2-b    3-a 

6. ETKİNLİK 

a) Dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bu yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

fast food: çabuk yemek servisi
body:  vücut
doping: uyarıcı ilaç
naturel: doğal

b) Yukarıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak “sağlıklı beslenme”nin önemini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda fikirlerinizi destekleyen kaynaklara, sayısal verilere yer veriniz. Sesinizi ve beden dilinizi etkili kullanınız.

 • CevapSağlıklı Beslenmenin Önemi

Sağlık için şöyle bir söz vardır değerli dinleyenler: Can boğazdan gelir Boğazdan gider. Yani sağlıklı olmanın en birinci koşulu yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmektir. Bunun için de kaliteli ve organik besinleri tercih etmeliyiz. Bazı sporcular başarı için dopingli ilaçları kullanıyor. Oysa bunlar büyük zarar vermekte. Ya da siz hiç fast food ile beslenen sporcu gördünüz mü? Elbette hayır. Çünkü fast food spor yapanlar için bir tehlikedir. Bu yüzden vücudumuz için doğal ve sağlıklı besinleri tercih etmeliyiz.

7. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki paragrafı kırmızı yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

Düzenli yapılan spor, sağlıklı bir yaşam biçimini oluşturan dengeli beslenme benzeri diğer etkenlerle birleşince ileri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önleyebilir. Böylece daha uzun ve daha mutlu bir yaşam sağlar.

b) Bu kelimeler niçin kırmızı renkle yazılmış olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap:Çünkü bu kelimelere vurgu yapılmak istenmektedir. Böylece okura bu kelimeler üzerinden anlatılmak verilmek istenen mesajın daha etkili bir şekilde sunulduğunu söyleyebiliriz.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

a) Yukarıdaki kelimeler hangi ünsüzlerle bitmiştir?

 • Cevap: p, ç, t, k sert ünsüzleri ile bitmişlerdir.

b) Bu kelimelere getirilen ekler ünlü ile mi ünsüz ile mi başlamıştır?

 • Cevap: Ünlü ile başlamıştır.

c) Bu kelimeler ek aldığında kelimenin sonundaki sesler nasıl bir değişime uğramıştır?

 • Cevap: Sonu sert ünsüzle biten kelimeler ünlü ile başlayan ek aldıklarında bu örneklerde görüldüğü gibi yumuşayarak b c d g seslerine dönüşürler. Yani ünsüz yumuşaması ses olayı meydanı gelir.

9. ETKİNLİK 

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 181 Cevabı

a) Aşağıdaki cümlelerde ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.
• Tüm beden sağlığı gelişir.
• İleri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önler.
• Spor yapmak, bu yağların parçalanmasına yardım eder.
• Bedenimiz depoladığı yağlan spor sırasında yakıt olarak kullanır.

 • Cevap:

b) Siz de ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimelerin olduğu cümleler kurunuz.

 • Cevap:

Ağacın dalı kırılmış.

Yaprağın rengi solmuş.

Kitabın kapağı yırtılmış.

Kitaplığın üstünde toz vardı.

10. ETKİNLİK 

Spor yapmanın önemiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazacaksınız ancak yazma sürecinden önce yazınızla ilgili aşağıda verilenleri belirleyiniz. Böylece yazınızın taslağını oluşturunuz.

Yazımın konusu: Spor yaparak hayatını değiştiren bir çocuk
Yazımın ana fikri: Spor sağlıktır
Giriş bölümünde anlatacaklarım: Önce kahramanımızı tanıtarak neden spor yapmaya başladığını yazacağım.
Gelişme bölümünde anlatacaklarım: Spor yapma sürecini ve bu süreçte yaşadığı değişimleri örneklerle açıklayacağım.


Sonuç bölümünde anlatacaklarım: Sonuç bölümünde spor yapmadan önce ile sonra arasındaki değişimleri ve sporun önemini vurgulayacak cümle ile son vereceğim.
Bulduğum grafik veya tabloyu kullanacağım bölüm: Gelişme bölümünün son kısı ile sonuç bölümünde vereceğim.

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 182 Cevabı

b) Taslağınızdan yola çıkarak duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap:

ESKİ VE YENİ HASAN

Merhaba ben Hasan. Size bundan 4 ay önceki Hasan ile bugünkü Hasan’ın yaşadığı değişimi anlatacağım. Dört ay önce 87 kilo idim. Bir çok işi yapamaz, hatta merdiven bile çıkamazdım. Bir gün yine böyle nefes nefese kaldığımda kendime söz verdim. Sağlıklı beslenecek spor yapacaktım. Başladım da. Önce yediklerime dikkat ettim. Sonra düzenli olarak yürüyüş, koşu ve yüzme gibi spor dallarıyla ilgili etkinliklerde bulundum. 4 ay sonra geldiğim sonuç. Neredeyse yüzde 1o kadar bir kilo kaybı ve sağlıklı dinç bir vücut. Bu yüzden size önerim siz de spora başlayın.

c) Yazdıklarınızı yazım kuralları ve noktalama işaretleri açısından izledikten sonra arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Herhangi bir yanlışlık yok.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sevdiğiniz spor dalı hakkında bilgi toplayınız.

 • CevapBasketbol Sporunun Özellikleri

Topu yerden 3.05 metre yükseklikteki bir çemberden geçirmeye çalışan beşer kişilik takımların elle oynadıkları oyun. Basketbol, aslen Kanadalı olan ve 39 yılını Amerika’da spor öğretmenliği yaparak geçiren Dr. James Naismith tarafından bulundu. İlk basketbol maçı 20 Ocak 1892 günü Springfield YMCA dershanesinde spor salonunda oynandı. Naismith oyunun esaslarını 13 ana maddede topladı. Ülke içindeki işbirliği ile bu oyun iki yıl içinde tüm Amerika’ya yayıldı. Amerikanlı askerler birinci dünya savaşın sırasında basketbol un Avrupa’ya yayılmasında büyük rol oynadılar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 6. Tema Sağlık ve Spor Sayfa 178, 179, 180, 181, 182 Spor ve Beden Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 yorum yazılmış “5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.