6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Öğretmenimin Mektubu Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 171 Cevabı

HAZIRLIK

1. Yurt kelimesinin anlamı nedir?

 • Cevap: Yurt demek bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası demektir.

2. Anadolu denince aklınıza neler geliyor?

 • Cevap: Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadolu’ya gelmesiyle başladı. Anadolu Anadolu, Asya kıtası’nın Güneybatı ucunda yer alan bir yarımadadır. Tamamı Türkiye’de bulunur.

3. Yurdumuzun tarihî ve doğal güzellikleri hakkında neler biliyorsunuz?

 • Cevap:  Ülkemiz öncelikle sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri sayesinde bir turizm cennetidir. Binlerce yıllık bir kültüre sahip olan bu topraklarda yaşamış yüzlerce uygarlık kendilerinden günümüze bir çok tarihi eser bırakmıştır. Mesela Ayasofya, Topkapı Sarayı, Hasankeyf, Nemrut Dağı’nda yer alan Komaggene Krallığı kalıntıları her sene yüzlerce turisti ülkemize getirmektedir. Bunun yanında Boğazları, sahilleri, yaylaları Pamukkalesi ile ülkemiz doğal bir cennettir. Bu yüzden turistlerin ilgisini çekmektedir.

4. Getirdiğiniz resim ve fotoğraflarla sınıfınızı süsleyiniz.

 • Cevap: Bir önceki yayında kullandığımız resim ve fotoğrafları getirebilirsiniz.

Öğretmenimin Mektubu” metnini dinlemeden önce 1. etkinliği inceleyiniz. Metni dikkatle dinleyiniz.

1. ETKİNLİK

Öğretmenimizin Mektubu” nu dinlerken aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 • Cevap: Anadolu, Çanakkale, Horasan, Yunus Emre, Porsuk Çayı, Sarıköy, Söğüt Yaylası, Osman Gazi, Konya Mevlana, Fatih İstanbul, Erzurum, Nene Hatun, Sütçü İmam, Akşehir Nasrettin Hoca, Maraş, Bursa Hz. Süleyman, 1453, 1071, Rize, Çukurova, İzmir, Amasya, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara, Boğaziçi, Bursa gibi isimler, yer adları ve tarihi olaylar yer almaktadır.

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeler dinlediğiniz metinde hangi anlamda kullanılmıştır? İşaretleyiniz. Gerekirse metni tekrar dinleyiniz.

tulum
Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi. (x)
Deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda. ()

cephe
Yön, yan, taraf. ()
Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. (x)

saz
Her tür müzik aracı, çalgı. ()
Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış. (x)

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 172 Cevabı

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Konu: Anadolu’muzun zenginliği, tarihi önemli şehir ve kahramanlarının isimleri
Ana fikir: Türkiye cennetten bir ülkedir.

4. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Biz bu topraklara sevgi çiçeklerini açtırmaya gelmişiz.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

 • Cevap: Anadolu’ya Orta Asya’dan göç eden Türklerin bu topraklara sevgiyi, hoşgörüyü Yunus Emrelerle getirdiklerinden bahsetmektedir.

2. “Bin yetmiş bir yılından beri Anadolu’da bayram var, düğün var her gün.” cümlesiyle hangi tarihî olay anımsatılmak istenmiştir? Bu olayın önemi nedir?

 • Cevap: Malazgirt Savaşı ile Anadolu’un kapılarının Türklere açılmasını anımsatmak istemiştir.

3. Yazarın metinde Yunus Emre’den söz etmesinin nedeni ne olabilir?

 • Cevap: Çünkü Anadolu denilince, bu topraklara sevgiyi, hoşgörüyü Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimleri anmamak olmaz diye Yunus’un şiirleriyle bu topraklara sevgiyi nasıl aktardığını hatırlatmak için söz etmiştir.

4. Metinde sözü edilen diğer Türk büyükleri kimlerdir? Bu kişilerin hangi özellikleri ön plana çıkarılmıştır?

 • Cevap: Fatih’in İstanbul’u Fethi, Nene Hatun’un İstiklal Savaşı’ndaki rolü, Nasrettin Hoca’nın mizahı ve bilgeliği, Osman Gazi’nin Osmanlıyı kurması Yunus Emre’nin inanç özellikleri ön plana çıkarılmıştır.

5. Metinde hangi illerimiz ve bölgelerimiz, hangi özellikleriyle yer almıştır?

 • Cevap: İstanbul tarihiyle, Konya mizahıyla, Bursa güzelliğiyle, İzmir,Amasya, Rize gibi illerimizde diğer özellikleriyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimiz de kendi özellikleriyle yer almaktadır.

6. Metnin yazarı siz olsaydınız yurdumuzun hangi özelliklerinden, hangi değerlerinden söz ederdiniz? Niçin?

 • Cevap: Ben olsam Hatay’ın Dünyanın ışıklandırılmış ilk caddesine ve ilk kilisesine sahip olmasından, Nevşehir’deki Ürgüp ve Göremeden, Diyarbakır’daki Ulucami’den de bahsederdim.

7. Yazarın bayrak, vatan ve İstiklal Marşı’mızla ilgili düşünceleri nelerdir?

 • Cevap: Bayrağın ülkenin her yerinde her güzelliğinde Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nda yer alan dizesi gibi ezanlar eşliğinde dalgalanması gerektiğini söylemektedir.

8. Metinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor musunuz?

 • Cevap: Hayır düşünmüyorum. Bence metin kendi içinde tutarlı bir metindir.

5. ETKİNLİK 

Yurdumuzun doğal ve tarihî güzelliklerinin korunması” konusunda kısa bir sunum planlayınız. Sunumunuz için çeşitli görsel materyaller hazırlayınız, prova yapınız. Sunumlarınızı öğretmeninizin belirleyeceği süre içinde tamamlayınız.

 • Cevap: Sunumunuzda ülkemizin hem tarihi-turistik hem de doğal bütün güzelliklerinden faydalanabilirsiniz. Böylece bu sunum sayesinde bütün arkadaşlarınız da ülkemizin güzellikleri hakkında fikir sahibi olabilecektir.

Sunum yapan arkadaşlarınızın sunum sırasındaki el ve kol hareketlerine jest ve mimiklerine dikkat ediniz. Onların bu hareketleriyle dinleyicilere yani sîzlere ne tür mesajlar verdiğini söyleyiniz. Bunun için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 • Cevap: Jest ve mimikler anlatılan ifadelerin karşıdaki tarafından daha iyi anlaşılmasını ve daha net ifade edilip akılda daha uzun süre muhafaza edilmelerini sağlamaları bakımından önemlidirler.

6. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 173 Cevabı

Aşağıdaki metni dikkatle okuyunuz. Metin, İtalyan yazar Edmondo de Amicis’in (Edmondo de Amiçis) Çocuk Kalbi romanından alınmıştır. Bu metin, romanın kahramanı Enrico’ya (Enriko) babasının yazdığı bir mektuptur. Mektubu kendi cümlelerinizle Türkiye’mize uyarlayarak yeniden yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız. Mektubunuzu e-posta olarak öğretmeninize ya da arkadaşlarınıza gönderiniz, sosyal medyada paylaşınız.

 • CevapTÜRKİYE’M BENİM ÇOCUK KALBİM

Sevgili oğlum Okan,

Sen bu ülkenin bence en önemli geleceği olan gençlerinden birisin. Çünkü senin ilim ve iman ile öğrenip gideceğin aydınlık yol bu ülkeye de ışı olacaktır. Bak oğlum Okan, herkesi sev,sokakta gördüğün herkese selam ver çünkü hayat ancak paylaşmakla insanın başa insanlarla iletişim kurabilmesi ile güzeldir. Kötü alışkanlıklardan korun. Düşme öyle hain tuzaklara. En önemlisi vatan bayrağını hep en yukarıda tur. Senin  bu hayattaki en büyük emelin ülkenin aydınlığa gitmesi için elinden geleni yapmak olmalıdır. Sağlıcakla al.

                                                                                    BABAN….

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 174 Cevabı

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Coğrafi keşifler hakkında bilgi toplayınız.

 • Cevap: Coğrafî keşifler, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder.

Coğrafi Keşiflerin En Önemli Nedenleri

Avrupa’nın coğrafya bilgisi olarak gelişmesi, pusulanın bulunması ve denizcilikteki deneyim konusundaki büyük gelişme. Çünkü daha önce denizciler kıyıdan uzaklaştıkça yön bulma korkusuna kapılıyorlardı. Ayrıca dünyanın düz olduğuna inanan denizciler ufuk çizgisini geçtiklerinde aşağı düşeceklerini sanıyorlardı.
Avrupa’nın kendilerinde bulunmayan değerli maden, ipek ve baharat gibi maddeler için daha ucuz bir yol bulma çabaları.
Özellikle İspanyol ve Portekizli gemicilerin Doğu’nun zenginlikleri ile ödüllendirileceği vaadi.
Hıristiyanlığın bütün Dünyaya yayılmak istenmesi (misyoner faaliyetler).

Coğrafi Keşiflerin Evrensel Boyutlardaki Sonuçları

Keşiflerin Dünya üzerinde evrensel dini, ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok etkisi olmuştur. Öncelikle Baharat ve İpek Yolları ile birlikte Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu kıyısında bulunan limanlar büyük önem kazanmaya başlamıştır.

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap: Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18’de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 5. Milli Kültürümüz Sayfa 171-172-173-174 Öğretmenimin Mektubu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

26 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174”

  1. Sende bir aralar 6.sınıfdın hatırlatırım.Ha bide 8.sınıfsın diye ne yapabiliriz önemli olan 8. sınıfa layık mısın değil misin?
   Bana göre değilsin

 1. Sende 6. Sınıftan 8. sınıfa Geçtin Unutma! Ayrıca 8. sınıf olunca noluyor ben hala anlamadım
  Neyse Bu Sekme işime yaradı Teşekkürler🤗🤗

 2. yani bu cevaplar dururken neden biz cevaplıyoruz ki hem ortaokulda çok zor özellikle 8. sınıf taysan ne güzel işte bunu yapana hakkım helal olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir